S'estan mostrant 77 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal de Deià Grup de sèries
Vista prèvia d'impressió View:
Competència normativa
Competència normativa
Entitats supramunicipals
Entitats supramunicipals
Correspondència
Correspondència
Personal
Personal
Plantilla
Plantilla
Recaptació
Recaptació
Civil
Civil
Militar
Militar
Censos i Empadronament
Censos i Empadronament
Serveis socials i beneficència
Serveis socials i beneficència
Abastaments, mercat i escorxadors
Abastaments, mercat i escorxadors
Abastaments
Abastaments
Animals domèstics
Animals domèstics
Cementiri
Cementiri
Cultura, Educació, Esports, Festes i Joventut
Cultura, Educació, Esports, Festes i Joventut
Serveis jurídics
Serveis jurídics
Subvencions
Subvencions
Secretaria general
Secretaria general
Registre General
Registre General
Ramaderia
Ramaderia
BUIT PER ARA (a l'inventari s'havia botat aquest nivell)
BUIT PER ARA (a l'inventari s'havia botat aquest nivell)
Població
Població
Padró d’habitants
Padró d’habitants
Sanejament i medi ambient
Sanejament i medi ambient
Treball i Ocupació
Treball i Ocupació
Sanitat
Sanitat
Seguretat i atenció ciutadana
Seguretat i atenció ciutadana
Activitats
Activitats
Obres particulars
Obres particulars
Gestió dels ingressos
Gestió dels ingressos
Contribucions generals
Contribucions generals
Juraria i clavariat
Juraria i clavariat
Administració
Administració
Registre Civil
Registre Civil
Pressupost ordinari i extraordinari
Pressupost ordinari i extraordinari
Llibres del pressupost
Llibres del pressupost
Informes tècnics
Informes tècnics
Ple
Ple
Comissió Municipal Permanent
Comissió Municipal Permanent
Altres Juntes muncipals
Altres Juntes muncipals
Batlia
Batlia
Entrades i sortides
Entrades i sortides
Censos i campanyes agrícoles
Censos i campanyes agrícoles
Documentació diversa
Documentació diversa
Contractació
Contractació
Agricultura, ramaderia i caça
Agricultura, ramaderia i caça
Agricultura
Agricultura
Operacions no pressupostàries
Operacions no pressupostàries
Transferències i subvencions
Transferències i subvencions
Amillarament
Amillarament
Correus, telèfons i telègrafs
Correus, telèfons i telègrafs
Jutjat
Jutjat
Processal
Processal
Documents comptables
Documents comptables
Patrimoni
Patrimoni
Pressuposts
Pressuposts
Determinacions del Consell i Ple Municipal
Determinacions del Consell i Ple Municipal
Comissions i juntes
Comissions i juntes
Junta Municipal i d'Associats
Junta Municipal i d'Associats
Oferta, selecció i promoció pública d'ocupació
Oferta, selecció i promoció pública d'ocupació
Condicions laborals i règim disciplinari
Condicions laborals i règim disciplinari
Milícies i quintes
Milícies i quintes
Procediments electorals
Procediments electorals
Policia Local
Policia Local
Obres
Obres
Obres municipals
Obres municipals
Infraestructures
Infraestructures
Convenis
Convenis
Patrimoni
Patrimoni
Pagaments
Pagaments
Cadastre
Cadastre
Imposts i arbitris
Imposts i arbitris
Gestió del pressupost
Gestió del pressupost
Caixa
Caixa
Comptabilitat del pressupost general
Comptabilitat del pressupost general
Urbanisme
Urbanisme
Comptabilitat
Comptabilitat