S'estan mostrant 77 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal de Deià Grup de sèries
Vista prèvia d'impressió View:
Obres
Obres
Gestió dels ingressos
Gestió dels ingressos
Cadastre
Cadastre
Obres municipals
Obres municipals
Jutjat
Jutjat
Infraestructures
Infraestructures
Registre Civil
Registre Civil
Amillarament
Amillarament
Obres particulars
Obres particulars
Gestió del pressupost
Gestió del pressupost
Documentació diversa
Documentació diversa
Recaptació
Recaptació
Militar
Militar
Processal
Processal
Civil
Civil
Administració
Administració
Correus, telèfons i telègrafs
Correus, telèfons i telègrafs
Comptabilitat
Comptabilitat
Juraria i clavariat
Juraria i clavariat
Imposts i arbitris
Imposts i arbitris
Contribucions generals
Contribucions generals
Pagaments
Pagaments
Transferències i subvencions
Transferències i subvencions
Operacions no pressupostàries
Operacions no pressupostàries
Llibres del pressupost
Llibres del pressupost
Documents comptables
Documents comptables
Comptabilitat del pressupost general
Comptabilitat del pressupost general
Caixa
Caixa
Pressuposts
Pressuposts
Pressupost ordinari i extraordinari
Pressupost ordinari i extraordinari
Patrimoni
Patrimoni
Urbanisme
Urbanisme
Informes tècnics
Informes tècnics
Activitats
Activitats
Població
Població
Serveis socials i beneficència
Serveis socials i beneficència
Seguretat i atenció ciutadana
Seguretat i atenció ciutadana
Policia Local
Policia Local
Sanitat
Sanitat
Treball i Ocupació
Treball i Ocupació
Sanejament i medi ambient
Sanejament i medi ambient
Procediments electorals
Procediments electorals
Censos i Empadronament
Censos i Empadronament
Padró d’habitants
Padró d’habitants
Milícies i quintes
Milícies i quintes
Cultura, Educació, Esports, Festes i Joventut
Cultura, Educació, Esports, Festes i Joventut
Cementiri
Cementiri
Agricultura, ramaderia i caça
Agricultura, ramaderia i caça
Animals domèstics
Animals domèstics
Ramaderia
Ramaderia
Agricultura
Agricultura
Censos i campanyes agrícoles
Censos i campanyes agrícoles
Abastaments, mercat i escorxadors
Abastaments, mercat i escorxadors
Abastaments
Abastaments
Patrimoni
Patrimoni
Contractació
Contractació
Subvencions
Subvencions
Serveis jurídics
Serveis jurídics
Personal
Personal
Condicions laborals i règim disciplinari
Condicions laborals i règim disciplinari
Oferta, selecció i promoció pública d'ocupació
Oferta, selecció i promoció pública d'ocupació
Plantilla
Plantilla
Secretaria general
Secretaria general
Convenis
Convenis
Registre General
Registre General
Correspondència
Correspondència
Competència normativa
Competència normativa
Comissions i juntes
Comissions i juntes
Altres Juntes muncipals
Altres Juntes muncipals
Comissió Municipal Permanent
Comissió Municipal Permanent
Junta Municipal i d'Associats
Junta Municipal i d'Associats
Determinacions del Consell i Ple Municipal
Determinacions del Consell i Ple Municipal
Ple
Ple
Entrades i sortides
Entrades i sortides
Entitats supramunicipals
Entitats supramunicipals
Batlia
Batlia
BUIT PER ARA (a l'inventari s'havia botat aquest nivell)
BUIT PER ARA (a l'inventari s'havia botat aquest nivell)