S'estan mostrant 77 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal de Deià Grup de sèries
Vista prèvia d'impressió View:
Treball i Ocupació
Treball i Ocupació
Condicions laborals i règim disciplinari
Condicions laborals i règim disciplinari
Oferta, selecció i promoció pública d'ocupació
Oferta, selecció i promoció pública d'ocupació
Subvencions
Subvencions
Contractació
Contractació
Informes tècnics
Informes tècnics
Serveis jurídics
Serveis jurídics
Batlia
Batlia
Convenis
Convenis
Pressupost ordinari i extraordinari
Pressupost ordinari i extraordinari
Operacions no pressupostàries
Operacions no pressupostàries
Sanejament i medi ambient
Sanejament i medi ambient
Transferències i subvencions
Transferències i subvencions
Cementiri
Cementiri
Entitats supramunicipals
Entitats supramunicipals
Urbanisme
Urbanisme
Animals domèstics
Animals domèstics
Patrimoni
Patrimoni
Abastaments, mercat i escorxadors
Abastaments, mercat i escorxadors
Abastaments
Abastaments
Obres municipals
Obres municipals
Infraestructures
Infraestructures
Sanitat
Sanitat
Comissió Municipal Permanent
Comissió Municipal Permanent
Comptabilitat del pressupost general
Comptabilitat del pressupost general
Militar
Militar
Activitats
Activitats
Imposts i arbitris
Imposts i arbitris
Censos i campanyes agrícoles
Censos i campanyes agrícoles
Agricultura
Agricultura
Pagaments
Pagaments
Obres particulars
Obres particulars
Correus, telèfons i telègrafs
Correus, telèfons i telègrafs
Obres
Obres
Junta Municipal i d'Associats
Junta Municipal i d'Associats
Processal
Processal
Registre General
Registre General
Cultura, Educació, Esports, Festes i Joventut
Cultura, Educació, Esports, Festes i Joventut
Censos i Empadronament
Censos i Empadronament
Padró d’habitants
Padró d’habitants
Llibres del pressupost
Llibres del pressupost
Caixa
Caixa
Civil
Civil
Recaptació
Recaptació
Registre Civil
Registre Civil
Població
Població
Procediments electorals
Procediments electorals
Amillarament
Amillarament
Pressuposts
Pressuposts
Contribucions generals
Contribucions generals
Personal
Personal
Plantilla
Plantilla
Altres Juntes muncipals
Altres Juntes muncipals
Comissions i juntes
Comissions i juntes
Administració
Administració
Jutjat
Jutjat
Patrimoni
Patrimoni
Correspondència
Correspondència
Secretaria general
Secretaria general
Entrades i sortides
Entrades i sortides
Ramaderia
Ramaderia
Agricultura, ramaderia i caça
Agricultura, ramaderia i caça
Serveis socials i beneficència
Serveis socials i beneficència
Seguretat i atenció ciutadana
Seguretat i atenció ciutadana
Policia Local
Policia Local
Documents comptables
Documents comptables
Gestió del pressupost
Gestió del pressupost
Milícies i quintes
Milícies i quintes
Competència normativa
Competència normativa
Documentació diversa
Documentació diversa
Ple
Ple
Determinacions del Consell i Ple Municipal
Determinacions del Consell i Ple Municipal
Gestió dels ingressos
Gestió dels ingressos
Cadastre
Cadastre
Juraria i clavariat
Juraria i clavariat
Comptabilitat
Comptabilitat
BUIT PER ARA (a l'inventari s'havia botat aquest nivell)
BUIT PER ARA (a l'inventari s'havia botat aquest nivell)