S'estan mostrant 77 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal de Deià Grup de sèries
Vista prèvia d'impressió View:
Registre Civil
Registre Civil
Jutjat
Jutjat
Patrimoni
Patrimoni
Personal
Personal
Plantilla
Plantilla
Obres
Obres
Obres municipals
Obres municipals
Infraestructures
Infraestructures
Sanejament i medi ambient
Sanejament i medi ambient
Obres particulars
Obres particulars
Competència normativa
Competència normativa
Recaptació
Recaptació
Serveis jurídics
Serveis jurídics
Subvencions
Subvencions
Secretaria general
Secretaria general
Sanitat
Sanitat
Activitats
Activitats
Gestió dels ingressos
Gestió dels ingressos
Contractació
Contractació
Oferta, selecció i promoció pública d'ocupació
Oferta, selecció i promoció pública d'ocupació
Convenis
Convenis
Cadastre
Cadastre
Comptabilitat
Comptabilitat
Correspondència
Correspondència
Censos i Empadronament
Censos i Empadronament
Registre General
Registre General
Població
Població
Padró d’habitants
Padró d’habitants
Seguretat i atenció ciutadana
Seguretat i atenció ciutadana
Pressupost ordinari i extraordinari
Pressupost ordinari i extraordinari
Informes tècnics
Informes tècnics
Ple
Ple
Batlia
Batlia
Entrades i sortides
Entrades i sortides
Documentació diversa
Documentació diversa
Documents comptables
Documents comptables
Pressuposts
Pressuposts
Determinacions del Consell i Ple Municipal
Determinacions del Consell i Ple Municipal
Procediments electorals
Procediments electorals
Policia Local
Policia Local
Gestió del pressupost
Gestió del pressupost
Urbanisme
Urbanisme
Cultura, Educació, Esports, Festes i Joventut
Cultura, Educació, Esports, Festes i Joventut
Treball i Ocupació
Treball i Ocupació
Comissió Municipal Permanent
Comissió Municipal Permanent
Comissions i juntes
Comissions i juntes
Llibres del pressupost
Llibres del pressupost
Operacions no pressupostàries
Operacions no pressupostàries
Caixa
Caixa
Comptabilitat del pressupost general
Comptabilitat del pressupost general
Contribucions generals
Contribucions generals
Condicions laborals i règim disciplinari
Condicions laborals i règim disciplinari
Transferències i subvencions
Transferències i subvencions
Pagaments
Pagaments
Animals domèstics
Animals domèstics
Agricultura, ramaderia i caça
Agricultura, ramaderia i caça
Milícies i quintes
Milícies i quintes
Administració
Administració
Entitats supramunicipals
Entitats supramunicipals
Amillarament
Amillarament
Militar
Militar
Patrimoni
Patrimoni
Cementiri
Cementiri
Altres Juntes muncipals
Altres Juntes muncipals
Processal
Processal
Abastaments, mercat i escorxadors
Abastaments, mercat i escorxadors
Abastaments
Abastaments
Imposts i arbitris
Imposts i arbitris
Censos i campanyes agrícoles
Censos i campanyes agrícoles
Agricultura
Agricultura
Ramaderia
Ramaderia
Correus, telèfons i telègrafs
Correus, telèfons i telègrafs
Serveis socials i beneficència
Serveis socials i beneficència
Civil
Civil
Junta Municipal i d'Associats
Junta Municipal i d'Associats
Juraria i clavariat
Juraria i clavariat
BUIT PER ARA (a l'inventari s'havia botat aquest nivell)
BUIT PER ARA (a l'inventari s'havia botat aquest nivell)