Escriptures

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Escriptures

Termes equivalents

Escriptures

Termes associats

Escriptures

52 Descripció arxivística results for Escriptures

52 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Lligall VI. Escriptures i documents de censos de la sacristia (II)

Lligall format per 11 documents solts i plecs. Numeració discontínua del 6 al 64. Aquest lligall conté una sèrie de particularitats.

  • El número 60 del lligall es correspon a un gran plec format per 120 documents amb un embolcall que indica: "Diferentes notas y apuntaciones de poca importancia, pertenecientes a la herencia de Catharina Salvà y Moragues", i que conté nombrosos censals fets per les famílies Salvà i Moragues.

  • Inclou un altre gran plec (122 documents) sense numerar dins el lligall que resulten una sèrie de cartes enviades pel batlle de la Ciutat a diversos batlles de la Part Forana reclamant censals i tributs pendents.

Pergamí del Lligall LXVIII

Lligall format per 2 documents, un numerat amb el número 26 i l'altre sense numerar. Tot i que són els únics documents conservats d'aquest lligall i no n'existeix cap descripció, es tracta de documents notarials de Marianna Alenyana i Bolea, vídua del notari Domenjo Alenyà.

Pergamí del Lligall LXXVII

Lligall format per 1, numerat amb el número 8. Tot i que és l'únic document conservat d'aquest lligall i no n'existeix cap descripció, apareix indicada com a carta del regent de la cancelleria del Regne a misser Perot Costa, de Barcelona.

Pergamí del Lligall LXXVIII

Lligall format per 1 pergamí, numerat amb el número 5. Tot i que és l'únic document conservat d'aquest lligall i no n'existeix cap descripció, apareix indicació al propi document com a venda firmada per Felip Coll, mercader, a Pere Gil, rector del Col·legi de Monti-Sion.

Pergamí del Lligall LXXXI

Lligall format per 1 pergamí, numerat amb el número 37. Tot i que és l'únic document conservat d'aquest lligall i no n'existeix cap descripció, apareix indicació al propi document com quitació de censals firmada per don Ramon Sureda, vicari capitular, i altres en favor de don Miquel Canaver, prevere.