Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià

Àrea d'identificació

Identificador

RABASSIB

Forma autoritzada del nom

Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià

Forma(es) paral·lela(es) del nom

  • Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià de les Illes Balears

Altra(es) forma(es) del nom

  • REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE BALEARES

Tipus

  • Community

Àrea de contacte

 

Francisca Lladó Pol Contacte principal

Tipus

Adreça

Adreça

Carrer de la Rosa, 3

Localitat

Palma

Regió

Illes Balears

Nom del país

Espanya

Codi postal

07003

Telèfon

Fax

Correu electrònic

Nota

Àrea de descripció

Història

Les Reials Acadèmies Provincials de Belles Arts foren creades pel Reial Decret de 1849 de la reina Isabel II i vinculades a la Reial Acadèmia de San Fernando de Madrid. En el cas de la de Balears, continuà amb la tasca de l'antiga Acadèmia de Nobles Arts, que s'havia creat el 1778 a instàncies de la Societat Econòmica d'Amics del País, i que havia iniciat la institucionalització de l'ensenyament artístic a Mallorca.
La Reial Acadèmia Provincial es feu càrrec de l'escola d'art, que fou actualitzada i organitzada en diferents seccions (aritmètica, dibuix, perspectiva, modelatge...), a més de vigilar el compliment de la normativa vigent en matèria d'art.
A partir del segle XX, en què l'ensenyament de les arts es derivà als estudis universitaris i a altres ensenyaments reglats, l'Acadèmia romangué amb funcions consultives en matèria de belles arts i com a entitat de referència en cultura artística.
L'Acadèmia va tenir un paper molt actiu en determinats moments de la història de les arts i els museus de les Illes Balears. Va estar a càrrec, per exemple, del Museu Provincial de Belles Arts, que s'ubicà primer a la Llonja i que després llegà els seus fons al Museu de Mallorca. També va tenir un paper primordial en la protecció monumental, com a membre de la Comissió Provincial de Monuments de les Balears, destacant el seu paper en casos concrets, com ara en el del claustre de sant Francesc de Palma. Actualment exerceix d'institució consultiva en diferents àmbits de la gestió artística i patrimonial, a més de programar activitats de promoció de les arts.

Context geogràfic i cultural

Palma, Mallorca, Illes Balears, Estat espanyol

Mandats/Fonts d'autoritat

Les Reials Acadèmies Provincials de Belles Arts foren creades pel Reial Decret de 1849 de la reina Isabel II i vinculades a la Reial Acadèmia de San Fernando de Madrid.

Estructura administrativa

Gestió documental i polítiques de....

Edificis

Despatx, oficines, sala de reunions i arxiu a l'immoble del Carrer de la Rosa, 3 de Palma.

Fons

L'arxiu conté tres fons:
1.- L'arxiu propi de la Reial Academia de Belles Arts de Sant Sebastià
2.- L'arxiu de la COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE BALEARES
3.- L'arxiu de la SOCIEDAD DE FOMENTO DE PINTURA Y ESCULTURA

Instruments de descripció, guies i publicacions

Inventari imprès i digitalitzat en format pdf, realitzat per Soledad Quiroga Conrado, l'any 2008.

Àrea de condicions d'accés i ús

Horari d'obertura

Horari: prèviament concertat amb la responsable de l'arxiu.

Condicions d'accés i requeriments

Accessibilitat

Àrea de serveis als usuaris

Serveis per a la recerca

Serveis de reproducció de documents

Àrees públiques

Àrea de control

Identificador de la descripció

ES_ARABAIB

Identificador de la institució

RABAIB

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Draft

Nivell de detall

Partial

Dates de creació, revisió i eliminació

2008 / 2023

Idioma(es)

  • català
  • espanyol

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment

Punts d'accés

Punts d'accés

  • Porta-retalls

Contacte principal

Carrer de la Rosa, 3
Palma, Illes Balears
ES 07003