Vista prèvia d'impressió Tanca

S'estan mostrant 2596 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal Santa Maria del Camí
Vista prèvia d'impressió View:

371 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Pergamí 1

Ciutat de Mallorca
Pereta Noguereta, vídua de Jaume Nogueret, de Binissalem, concedeix a Ia Universitat de Santa Maria del Camí, la quitació d'un censal de 16 lIiures, mitjançant el pagament de 212 lliures, 19 sous i 1 diner, en moneda de Mallorca.
Notari: Miquel Tomas

Pergamí 2

Ciutat de Mallorca
Jaume Arnau de Torrella institueix un censal de 4 lliures a Ia Universitat de Santa Maria del Camí per pagar les talles de Son Buadella i Son Pedrige.
Notari: Joan Canyelles

Pergamí 3

Ciutat de Mallorca
Elisabet, vídua de misser de Milia, concedeix a la Universitat de Santa Maria del Camí una acta de quitació de 20 lliures mitjançant eI pagament de 363 lliures i 1 sou en moneda de Mallorca.
Notari: Joan Mollet

Pergamí 4

Ciutat de Mallorca
Bernardí Çanglada concedeix a la Universitat de Santa Maria del Camí la quitació d'un censal de 37 lIiures, mitjançant eI pagament de 391 lliures, 16 sous i 2 diners en moneda de Mallorca.
Notari: Jaume Menescal

Pergamí 5

Ciutat de Mallorca
El Capítol de la Seu concedeix a Ia Universitat de Santa Maria del Camí la quitació d'un censal de 5 lIiures, mitjançant el pagament de 80 lliures, 13 sous i 15 diners en moneda de Mallorca.
Notari: Jaume Menescal

Pergamí 6

Ciutat de Mallorca
EI Capítol de la Seu concedeix a la Universitat de Santa Maria del Carmí la quitació d'un censal de 4 Iliures, mitjançant el pagament de 53 lliures, 11 sous i 6 diners en moneda de Mallorca.
Notari: Jaume Menescal

Pergamí 7

Ciutat de Mallorca
Bernardí Çanglada concedeix a la Universitat de Santa Maria del Camí la quitació d'un censal de 15 lliures i 4 sous , mitjançant eI pagament de 193 lliures i 15 sous en moneda de Mallorca.
Notari: Joan Mollet

Pergamí 9

Ciutat de Mallorca
Joana Crespí, de la parròquia de Santa Maria del Camí, concedeix als Jurats de Santa Maria del Camí la gràcia de poder quitar un censal de 12 lliures en moneda de Mallorca.
Notari: Jaume Soler

Pergamí 8

Ciutat de Mallorca
Joana Anglada i Çanglada, esposa de Pere Anglada, dóna als Jurats de la Universitat de Santa Maria la gràcia de poder quitar un censal de 20 lliures en moneda de MaIlorca.
Notari: Jaume Soler

Pergamí 10

Ciutat de Mallorca
Rafel Bernat, botiguer, concedeix als Jurats de Ia Universitat de Santa Maria del Camí Ia gràcia de poder quitar un censal de 24 lliures en moneda de Mallorca.
Notari: Jaume Soler

Pergamí 11

Ciutat de Mallorca
Pere Parets i Ia seva muller, Agnés, del lloc de Santa Eugènia, estableixen als Jurats de Ia Universitat de Santa Maria del Camí en una peça de terra anomenada "Lo Camp Gran".

Pergamí 12

Ciutat de Mallorca
Jeroni Caldes concedeix a la Universitat de Santa Maria del Camí la quitació d'un censal de tres quarterades de blat.

Resultats 1 a 100 de 2596