Sèrie 01 - Albarans del Clavari

Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Oliver 1637-1642  (SIG 343/2) Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1639-1641 (SIG 343/3) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Canyelles 1641-1643 (SIG 343/4) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Fiol 1641-1643 (SIG 343/5) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Miquel Far 1642-1644 (SIG 343/6) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Oliver 1646-1647 (SIG 343/7) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: ?? 1646-1649 (SIG 343/8) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Oliver 1649-1651 (SIG 343/9) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Busquets 1650-1653 (SIG 343/10) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Fiol 1652 (SIG 343/11) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Parets 1652-1653 (SIG 343/12) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Crespí 1653-1654 (SIG 343/13) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Francesc Bibiloni 1655-1656 (SIG 343/14) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Bibiloni 1656-1657 (SIG 343/15) Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Canyelles 1657-1959 (SIG 343/16) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Francesc Bibiloni 1659-1961 (SIG 343/17) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Andreu Canyelles 1660-1961 (SIG 343/18) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Canyelles 1661-1662 (SIG 343/19) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Fiol 1663-1664 (SIG 343/20) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Bibiloni 1664-1669 (SIG 343/21) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Pou 1664-1691 (SIG 343/22) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Miquel Canyelles 1665-1666 (SIG 344/1) Llibre d'albarans del clavari. Clavari:  Gabriel Canyelles de Terrades 1666-1668 (SIG 344/2) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Canyelles 1667-1668 (SIG 344/3) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Canyelles 1668-1669 (SIG 344/4) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Canyelles 1669-1670 (SIG 344/5) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Bibiloni 1671-1672 (SIG 344/6) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Llorenç Sastre 1672-1673 (SIG 344/7) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Fiol 1674-1675 (SIG 344/8) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Canyelles 1674-1676 (SIG 344/9) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Canyelles 1675-1676 (SIG 344/10) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Joan Palou 1676-1677 (SIG 344/11) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Miquel Ordines 1676-1677 (SIG 344/12) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Joan Palou 1677-1678 (SIG 344/13) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Fiol 1678-1680 (SIG 344/14) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Canyelles 1679-1680 (SIG 344/15) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Canyelles 1679-1681 (SIG 344/16) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Canyelles 1680-1681 (SIG 344/17) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Joan Palou 1681-1682 (SIG 344/18) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Fiol 1682-1683 (SIG 344/19) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Fiol 1683-1685 (SIG 345/1) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Crespí 1684-1685 (SIG 345/2) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Narcís Busquets 1686-1687 (SIG 345/3) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Joan Palou 1687-1689 (SIG 345/4) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: ? 1688-1691 (SIG 345/5) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Martí Canyelles  1691-1693 (SIG 345/6) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Narcís Busquets 1691-1694 (SIG 345/7) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Rafel Far 1692-1694 (SIG 345/8) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Martí Canyelles 1692-1693 (SIG 345/9) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Narcís Busquets 1694-1695 (SIG 345/10) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: ? 1695-1696 (SIG 345/11) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Canyelles 1696-1698 (SIG 345/12) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Borràs 1699-1700 (SIG 345/13) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Canyelles, Pere Bibiloni 1563-1574 (SIG 342/3) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: ?? 1575-1585 (SIG 342/4) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Horrach 1594-1599 (SIG 342/5) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Mascaró 1614-1615 (SIG 342/6) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Jaume 1619-1623 (SIG 342/7) Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1620-1621  (SIG 342/8) Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1622-1625  (SIG 342/9) Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1626-1627  (SIG 342/10) Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Joan Canyelles 1627-1633  (SIG 342/11) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Francesc Bibiloni 1628-1631   (SIG 342/12) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Oliver 1631-1640   (SIG 342/13) Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1633-1635 (SIG 343/1) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Santandreu 1740-1741 (SIG 348/1) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Pau 1741-1742 (SIG 348/2) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Pau 1742-1743 (SIG 348/3) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Santandreu 1743-1744 (SIG 348/4) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Arnau Amengual 1745-1746 (SIG 348/5) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Arnau Amengual 1748-1749 (SIG 348/6) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Arnau Amengual 1749-1750 (SIG 348/7) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Arnau Amengual 1751-1752 (SIG 348/8) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Masià Mesquida 1753-1754 (SIG 348/9) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Masià Mesquida 1754-1756 (SIG 348/10) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Masià Mesquida 1756-1757 (SIG 348/11) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Dols 1757-1758 (SIG 348/12) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Sans 1758-1759 (SIG 349/1) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Mesquida 1760-1761 (SIG 349/2) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Nadal Jaume 1762-1763 (SIG 349/3) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Dols 1763-1764 (SIG 349/4) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Dols 1764-1765 (SIG 349/5) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Dols 1765-1766 (SIG 349/6) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Dols 1767-1768 (SIG 349/7) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Dols 1768-1769 (SIG 349/8) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Sebastià Dols 1769-1770 (SIG 349/9) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Sans 1770-1771 (SIG 349/10) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Sans 1771-1773 (SIG 349/11) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Sans 1772-1774 (SIG 349/12) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Josep Sans 1773-1774 (SIG 349/13) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Canyelles 1773-1774 (SIG 349/14) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Ferrer 1774 (SIG 350/1) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Mesquida 1775 (SIG 350/2) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Mesquida 1776 (SIG 350/3) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Crespí 1777-1778 (SIG 350/4) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Mesquida 1780 (SIG 350/5) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Mesquida 1781 (SIG 350/6) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bernat Canyelles 1782 (SIG 350/7) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Capó 1783-1784 (SIG 350/8) Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Capó 1784-1785 (SIG 350/9)
Resultats 1 a 100 de 172 Mostra-ho tot

Àrea d'identificació

Codi de referència

ES 7056_AMMC MUN-03-01-01-01

Títol

Albarans del Clavari

Data(es)

  • 1547-1842 (Creation)

Nivell de descripció

Sèrie

Volum i suport

Conté 174 agrupacions documentals

Àrea de context

Institució arxivística

Història arxivística

Origen de l'ingrés o de la transferència

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut

Ingressos

Sistema d'organització

Àrea de condicions d'accés i ús

Condicions d'accés

Condicions de reproducció

Idioma del material

Escriptura dels documents

Nota sobre les llengües i escriptures

Característiques físiques i requeriments tècnics

Instruments de descripció

Àrea de documentació relacionada

Existència i localització dels originals

Existència i localització de reproduccions

Unitats de descripció relacionades

Descripcions relacionades

Àrea de notes

Identificador(s) altenatiu

Punts d'accés

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Punts d'accés per autoritat

Punts d'accés de gènere

Àrea de control de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Dates de creació revisió eliminació

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

Àrea d'ingressos

Matèries relacionades

Persones i organitzacions relacionades

Related genres

Llocs relacionats