S'estan mostrant 2695 resultats

Descripció arxivística
Sèrie
Vista prèvia d'impressió View:

249 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Reial Patrimoni

Aquesta sèrie documental inclou alguns documents del Reial Patrimoni de Mallorca del segle XVI i que, per tant, originàriament no pertanyien al fons documental de la Universitat Literària. És possible que fossin traspaperats juntament amb els documents del fons dels Jesuïtes.

Reial Patrimoni de Mallorca

Albarans del clavari

LLIBRE DE CLAVARIA. NQ I. -A.M.S.P.
L'Arxiu Municipal de Sa Pobla posseeix un còdex de notable
valor histric i artistic a un temps, coma resta que els segles
ens han deixat, per reliquia.
Es tracta d'un llibre manuscrit, de començament del segle
XV, molt ben conservat, encara que incomplet, i de bella caligrafia
d'època.Altre temps formaria part del registre de l'arxiu municipal,
dins la sèrie de la comptabilitat, on el clavari de la
universitat de Huyalfas anotava amb diligència les rebudes i despeses
que es produirien, en nom dels jurats de la Vila.
No podem precisar quan començaria l'ofici de Clavari, ni sabriem
dir el nom dels primers que l'exerciren. Per aquesta incertesa
desconeixem igualment quan començaria l'escripturaciò o registe
dels llibres de clavariatge a la nostra vila.
Segurament desde el principi, quan Huyalfas, l'alqueria, fou
convertida en vila (any 1300), juntament amb la figura del Batle
reial es faria present el Saig, el Clavari i l'Escrivà, per ini ciar
la tasca de la nova Universitat.
Ara per ara,aquest llibre serà el primer de la sèrie de Clavaria,
que és la més completa del nostre arxiu, encara que no comença
fins ben entra~ el segle XVI. El nostre llibre avantatja el
títol més antic, en cent anys i ultra, puix que comença l'any
1401.
Dins el nostre arxiu formava un manyoc amb altres papers i
llibres incomplets de diverses matèries , d ' altra banda ben coneguts
del arxivers. Ara, per donar-li la preeminència que li correspon
ha estat objecte d'una meticulosa reparació primària en
vistes a la seva millor conservació.
El nostre còdex és incomplet. Quan passat el temps, aquelles
escriptures es convertirien en paper inútil (al dir d'una gent
il.literata), no es consideraria greuge de persona humana anar arrencant
fulles i potser quaderns a uns còdexs tan preuats i
plens de història nostrada, per emprar-los a usos qualsevols.
D'els fulls remanents en farien llistes de personal i inventaris,
per tal d'aprofitar els espais buits.
El nostre llibre de clavaria està escrit , tot ell , sobre paper,
a u~i altra cara. ~s de bona qualitat i deixa transpa
se l'empremta constant d'una filigrana de figura d 'àguila.
de 29 fulls, de nou foliats; de 29 x 22 cms. A una de les

encapçala així la llista de la seva comptabilitat municipal:
"Aquestes són les dades e despeses que jo Guillemó
Ventayol, clavari de la parròquia de Huyalfas
e fetes dels dinés cumuns que en mans
meves son venguts, les quals dades e despeses
he fetes de manament dels senyors jurats, les
quals són aquestes qui s segaxen, fetes en l'
any de la Nativitat de Nostre Senyor M C cec
primo" .
Els assentaments de clavari resten especificats en fulls. La resta, i dins els buits de les pàgines, donen un inventari
de l'esglèsia, de 1514, i llistes de batIes i oficials municipals.
De les noticies que es lletgeixen en el expre~t còdex ressalten
algunes sobre les festes de St. Antoni i de Santa Margalida;
algunes de Crestatx; algunes que fan referència a un pont que
està en construcció;també a un pou. Una notícia curiosa és la que
fa referència a una inundació "delobi"(=diluvi) que succeiria per
octubre o novembre de l'any 1403.

Resultats 1 a 100 de 2695