S'estan mostrant 1441 resultats

Matèries
terme Matèries Nota d'abast Descripció arxivística count Registre d'autoritat count
Medicina simptomàtica 1 0
Medicina psicosomàtica 1 0
Medicina pràctica 2 0
Medicina popular 3 0
Medicina legal 7 0
Medicina interna 1 0
Medicina intensiva 1 0
Medicina general 1 0
Medicina forense 2 0
Medicina digestiva 1 0
Medicina del treball 4 0
Medicina de l'esport 1 0
Medicina balear 2 0
Medicina 370 0
Medicaments 5 0
Medi Ambient 0 0
Matrícules 27 0
Mateu Xurí 1 0
Mateu Orfila 1 0
Mateu Matas Ordinas 1 0
Mates 21 0
Matèria 2 0
Matemàtiques 3 0
Matances 69 0
Mastitis 1 0
Masos, masies, etc. 12 0
Martiri 1 0
Margers 3 0
Mare de Déu de la Inmaculada 1 0
Mare de Déu de la Immaculada 2 0
Mare de Déu 14 0
Maquinària 1 0
Mapes 3 0
Mapamundis 1 0
Manifestacions al carrer 3 0
Manda Pia 63 0
Manaments 12 0
Malnoms 5 0
Malformacions 1 0
Maledicció 45 0
Malalties verminoses 3 0
Malalties infeccioses 193 0
Magraner 2 0
Magatzems 1 0
macers de la sala 1 0
Lul·lisme 1 0
Lorda, Mare de Déu de 5 0
Lògica 2 0
Lluna 6 0
Llums antics 1 0
Lliris 1 0
Llimones 4 0
Llicències de missa 1 0
Llicències 1 0
Llicenciatura 1 0
Llibres de registre 0 0
Llibres de botiga 19 0
Llibre de registre d'ordres 1 0
Llibre de dietes 4 0
Llibre de determinacions 15 0
Llibre de béns 1 0
Llibre de bans 2 0
Llibre Cort Reial 1 0
Llibre comú de Cúria 21 0
Llibre comú 4 0
Llibrança 1 0
Lletra comuna 4 0
Llenguatge especial 1 0
Llenguatge 1 0
Llengua 1 0
Lleis sanitàries 1 0
Lleguminoses 1 0
Llegendes urbanes 40 0
Llegendes històriques 1 0
Llegendes etiològies 1 0
Llegendes de tresors 1 0
Llegendes 216 0
Llegenda urbana 2 0
Llegenda hagiogràfica 1 0
Llegenda 10 0
Llaüt 18 0
Llaurar 20 0
Llatzeret 24 0
Llatra 5 0
Llatí 2 0
Llànties 2 0
Llacs 1 0
Litúrgia 11 0
Litografia 1 0
Litiasi 1 0
Literatura i folklore 1 0
Literatura 19 0
Liliàcies 1 0
Liberalisme 0 0
liber 0 0
Leucèmia 1 0
Letrinàlia 7 0
Legislació 28 0
Lectura 2 0
Lactància 1 0
Resultats 501 a 600 de 1441