Monti-Sion

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Monti-Sion

Termes equivalents

Monti-Sion

Termes associats

Monti-Sion

15 Descripció arxivística results for Monti-Sion

15 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Jesuïtes. Documents traspaperats

Aquesta sèrie recull tota una sèrie de documents originats per l'ordre religiós dels Jesuïtes, establerts a l'edifici de Monti-Sion de Palma abans que aquest acollís la Universitat Literària de Mallorca. Els dos fons tenen una història arxivística paral·lela i segurament aquests documents es van traspaperar en algun trasllat, restant ja arxivats dins el fons FULM.

També inclou documents que relacionen ambdues institucions, la Universitat i la Companyia de Jesús.

Universitat Literària de Mallorca

Lligall de documentació solta

Lligall format per 64 documents solts o composts. Inclou, entre d'altres, a més d'inventaris i administracions de mandes pies, els següents documents:

  • Lletres apostòliques sobre facultats de la confraria de Sant Pere i Sant Bernat de la Catedral sobre poder ser visitats pel bisbe.

  • Lletres de fra benet Panyelles, bisbe de Mallorca, als sacerdots i confessors seglars i regulars sobre el breu de Benet XIV.

  • Còpia de la renúncia del P. Joaquim Conrado de la Companyia.

  • Reglament del custos de l'església i sagristia de la Universitat literària.

  • Inventari de robes, joies, quadres i altres efectes de l’església de la Real Universitat Literària que s’han entregat al seu custos, el dr. Rafel Barceló.

  • Sobre l’administració del reverned Miquel Nicolau i de Francisca Nicolau.

  • Pregó del procurador reial amb què es dona principi a la capbrevació de Mallorca.

  • Acta d’entrega de don Pedro Sancho, president del Col·legi de Monti-Sion de la suprimida Companyia de Jesús al Dr. Juan Antonio Sancho, prevere beneficiat a la Santa Església Catedral i custos elegit per el senyor Vicari General.

  • Memorial dels agravis o perjuís pretesos per lo il·lustrissim i reverend senyor bisbe e iglésia de Mallorca que són inferits a la portió temporal de la iglésia.

També inclou documents solts dels lligalls VI (62) LXIV (56) i LXXXXII (11, 38).

Lligall de documentació solta (II)

Lligall format per 185 documents solts o composts. Inclou, entre d'altres, documentació sobre qüestions com el litigi dels Bassa de Muro amb la família Castell, l'administració de les mandes pies en el moment del traspàs de l'edifici de Monti-Sion a la Universitat Literària o unes còpies del reglament per a membres de la Congregació de l'Esperit Sant, a més d'inventaris, albarans, etc.

També inclou documents solts dels lligalls III (1), VII (1), IX (46, 48), LXXVII (15) i LXXXXII (24, 48).