S'estan mostrant 1392 resultats

Matèries
terme Matèries Nota d'abast Descripció arxivística count Registre d'autoritat count
Assistència social 2 0
Treball social 1 0
Cançoner Popular de Mallorca 1 0
Hospital 2 0
En Figuera (rellotge ajuntament de Palma) 1 0
Escoltisme 2 0
Exploradors 2 0
Universitat Literària de Mallorca 621 0
Premsa 5 0
Col·loqui d'Onomàstica 1 0
Homenatge a Francesc de Borja Moll 1 0
Medicina 369 0
Sanitat 6 0
Pesta 15 0
Codolada 17 0
Bertranada 1 0
Biografia 11 0
Festa popular 2 0
Talla 147 0
Estim 1 0
Lletra comuna 4 0
Forment 22 0
Milícia 1 0
Bandolerisme 2 0
Capbrevació 6 0
Dipòsit 18 0
Imposts i arbitris 1 0
Talla vecinal 24 0
Talla d'utensilis 6 0
Talla comuna 22 0
Apeo 3 0
Llibres de botiga 19 0
Oïdors de comptes 6 0
Consell 26 0
Padró 6 0
Talla de guardes 32 0
Contribució territorial 5 0
Pòlisses 2 0
Contribució industrial i de comerç 3 0
Contribucions especials 5 0
Contribucions generals 3 0
Usos i consums 1 0
Testament 9 0
Reemplaçament 6 0
Societat del timbre 8 0
Contribució de guerra 2 0
Dermatologia 10 0
Creu Roja 2 0
Ramon Llull 2 0
Torres Gost, Joan 1 0
Justícia 1 0
Curia Reial 9 0
Circulars 1 0
Veredes 2 0
Documentació Impresa 1 0
Manaments 12 0
Casa dels Socors 19 0
Societat de Socors Mutus 10 0
Sociedad la Protectora 5 0
Mútua de accidentes 1 0
Beneficència municipal 5 0
Mútua Balear 2 0
La Obrera Mútua 2 0
La Protección 1 0
La Hermandad 2 0
La Constancia Forense 2 0
Monte-Pío de Previsión del Arrabal 2 0
Delegación Provincial de Ex-Combatientes 11 0
Segrests 1 0
Pediments 1 0
Peticions 4 0
Súpliques 2 0
Febre Groga 1811 94 0
Verola 1846-47 34 0
Aviació 0 0
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 1 0
Mateu Orfila 1 0
Ordi 2 0
Blat 91 0
Fogatje 2 0
Visindari 26 0
I Guerra Carlina 1 0
Foc de Sant Antoni 1 0
Partit polític 0 0
Cadastres 13 0
Targetes postals en blanc i negre 542 0
Targetes postals en color 171 0
Barris 80 0
Platges--Illes Balears 60 0
Aeroports 4 0
Aforismes 1 0
Fotocòpia 24 0
Acudits 268 0
Vaixells 11 0
Festa de Sant Antoni 3 0
Coalcada de Sant Antoni 0 0
Educació 3 0
Pedagogia 1 0
La Flecha 1 0
Revue catalane 1 0
Resultats 1 a 100 de 1392