S'estan mostrant 1441 resultats

Matèries
terme Matèries Nota d'abast Descripció arxivística count Registre d'autoritat count
Referèndum 0 0
Moviment obrer 0 0
Perruqueria 2 0
Peix 1 0
Cuina--Panades 16 0
Junta Municipal 4 0
ajunta 0 0
Esborranys d'actes 2 0
Ple 46 0
Ajuntament 47 0
ple muni 0 0
ple municipal permanent 12 0
municipal 4 0
Comissió Permanent 2 0
sembr 0 0
Sínia 1 0
Girament 1 0
Llibrança 1 0
Apicultura 4 0
Actes de rendició 7 0
Eleccions municipals 0 0
Eleccions autonòmiques 0 0
Eleccions generals 0 0
Reconstrucció de camins 1 0
Salaris 1 0
Bestretes 3 0
Llibre de dietes 4 0
Repartimen 0 0
Varaders 1 0
Actes de Consells 9 0
poss 0 0
Paret seca 1 0
Pagaments 1 0
Autobiografia 1 0
Conferència 1 0
Diners 1 0
Sement 0 0
Seguretat social 0 0
Sembra 0 0
Lleguminoses 1 0
Arxiu Municipal 1 0
Catàleg 1 0
Ermitans 1 0
Ermita 0 0
Determinacions 2 0
Consells 2 0
Extraccions 2 0
Renúncia 1 0
Nomenament 1 0
Bula 1 0
Estatut d'Autonomia 0 0
Medi Ambient 0 0
Discurs 0 0
Estatut de Cura 0 0
Drogodependència 0 0
Nacionalisme 0 0
Impacte ambiental 0 0
Normalització lingüística 0 0
Fill 0 0
Joventut 0 0
Programa de festes 0 0
Ecologia 0 0
Pla de residus 0 0
Ecologisme 0 0
Educació Ambiental 0 0
clavariat 0 2
gal 0 0
ca 0 0
Compravenda 1 0
Ca de bestiar 1 0
Congressos 0 0
Concert 0 0
Moviment estudiantil 0 0
Independentisme 0 0
Associacions de veïns 0 0
Moviment veïnal 0 0
Feminisme 0 0
Càncer de pàncrees 1 0
Assistència sanitària 1 0
Tisi Pulmonar 1 0
Covid-19 2 0
Obesitat 1 0
esbarj 0 0
Formació Professional 0 0
Patronal 0 0
Eleccions Sindicals 0 0
Sindicalisme 0 0
Llibre comú de Cúria 21 0
Llibre de bans 2 0
Fruits civils 1 0
Talla reial 7 0
Misses 2 0
Talla ordinària 1 0
Talla extraordinària 1 0
Ordinacions 2 0
Llicències de missa 1 0
Missioners 1 0
Pia Memòria 2 0
Dos de Maig 1 0
Moneda 1 0
Resultats 1 a 100 de 1441