S'estan mostrant 1571 resultats

Matèries
terme Matèries Nota d'abast Descripció arxivística count Registre d'autoritat count
Fisiologia 2 0
Col·legi d'Apotecaris 1 0
Tafona 2 0
Hotel 1 0
Bidell 15 0
Festa del Beat Ramon Llull 9 0
Carta Reial 2 0
Reial Arxiu de Temporalitats 1 0
Sentències 6 0
Hisenda 1 0
Rectorat 6 0
Tresorer 1 0
Aranzels 1 0
Títols 56 0
Tisiologia 1 0
Tifus 3 0
Tètanus 1 0
Teratologia 1 0
Terapèutica 14 0
Teologia 44 0
Tecnologia mèdica 2 0
Teatre 3 0
Tarongers 1 0
Talasoteràpia 0 0
Tablaos 1 0
Tabaquisme 2 0
Tabac 1 0
Superstició 107 0
Suïcidi 1 0
Successos 11 0
Subvencions 23 0
Subdelegacions 34 0
Reglaments 12 0
Refranys 33 0
Receptes 2 0
Recomptes 1 0
Ramaderia 52 0
Radioteràpia 1 0
Radiologia 1 0
Quina 1 0
Ràbia 6 0
Ració 1 0
Relats 1 0
Relats sobre experiències reals 69 0
Relats de tradició explicativa 1 0
Relats etiològics 1 0
Religió 4 0
Renecs 13 0
Repoblació forestal 0 0
Residència d'estudiants 1 0
Retrats 2120 0
Retruc 1 0
Reuma 3 0
Revàlida 2 0
Tradició 11 0
Alous 2 0
Capità General de Mallorca 1 0
Reial Ordre 11 0
Jurats del Regne 2 0
Procurador Reial 1 0
Poder 1 0
Dipositari 2 0
Privilegi Reial 3 0
Jurats de la Ciutat 1 0
Funeral 1 0
Facultat de Filosofia 3 0
Facultat de Teologia 3 0
Reial Audiència 1 0
Facultat de Dret 3 0
Reial Col·legi d'Advocats 1 0
Monti-Sion 15 0
Relíquies 1 0
Oratòria 1 0
Carmelites 1 0
Sociedad de Amigos del País 2 0
Junta de Primera Educació 1 0
Inventari 10 0
Casa Reial 1 0
Expedients de Temporalitats 0 0
Temporalitats 3 0
Col·legi de Sant Martí 2 0
Funcionament Intern 61 0
Actes de Graus 3 0
Càrrecs 10 0
Bisbat de Mallorca 1 0
Canceller de la Universitat 1 0
Universitat de Cervera 3 0
Reial Provisió 3 0
Suprem Reial Consell 1 0
Ministrils de Palma 1 0
Col·legi Major de la Universitat Literària de Mallorca 1 0
Edictes 14 0
Junta de Purificació 1 0
Patrimoni 7 0
Poder de Representació 4 0
Jutjat Reial Ordinari de Palma 1 0
Reial Consell 3 0
Patronat de la Universitat 3 0
Reial Seminari 3 0
Trienni Liberal 12 0
Resultats 501 a 600 de 1571