Sagristia de Monti-Sion

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Sagristia de Monti-Sion

Termes equivalents

Sagristia de Monti-Sion

Termes associats

Sagristia de Monti-Sion

54 Descripció arxivística results for Sagristia de Monti-Sion

54 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Lligall de documentació solta

Lligall format per 64 documents solts o composts. Inclou, entre d'altres, a més d'inventaris i administracions de mandes pies, els següents documents:

 • Lletres apostòliques sobre facultats de la confraria de Sant Pere i Sant Bernat de la Catedral sobre poder ser visitats pel bisbe.

 • Lletres de fra benet Panyelles, bisbe de Mallorca, als sacerdots i confessors seglars i regulars sobre el breu de Benet XIV.

 • Còpia de la renúncia del P. Joaquim Conrado de la Companyia.

 • Reglament del custos de l'església i sagristia de la Universitat literària.

 • Inventari de robes, joies, quadres i altres efectes de l’església de la Real Universitat Literària que s’han entregat al seu custos, el dr. Rafel Barceló.

 • Sobre l’administració del reverned Miquel Nicolau i de Francisca Nicolau.

 • Pregó del procurador reial amb què es dona principi a la capbrevació de Mallorca.

 • Acta d’entrega de don Pedro Sancho, president del Col·legi de Monti-Sion de la suprimida Companyia de Jesús al Dr. Juan Antonio Sancho, prevere beneficiat a la Santa Església Catedral i custos elegit per el senyor Vicari General.

 • Memorial dels agravis o perjuís pretesos per lo il·lustrissim i reverend senyor bisbe e iglésia de Mallorca que són inferits a la portió temporal de la iglésia.

També inclou documents solts dels lligalls VI (62) LXIV (56) i LXXXXII (11, 38).

Lligall de documentació solta (II)

Lligall format per 185 documents solts o composts. Inclou, entre d'altres, documentació sobre qüestions com el litigi dels Bassa de Muro amb la família Castell, l'administració de les mandes pies en el moment del traspàs de l'edifici de Monti-Sion a la Universitat Literària o unes còpies del reglament per a membres de la Congregació de l'Esperit Sant, a més d'inventaris, albarans, etc.

També inclou documents solts dels lligalls III (1), VII (1), IX (46, 48), LXXVII (15) i LXXXXII (24, 48).

Lligall VI. Escriptures i documents de censos de la sacristia (II)

Lligall format per 11 documents solts i plecs. Numeració discontínua del 6 al 64. Aquest lligall conté una sèrie de particularitats.

 • El número 60 del lligall es correspon a un gran plec format per 120 documents amb un embolcall que indica: "Diferentes notas y apuntaciones de poca importancia, pertenecientes a la herencia de Catharina Salvà y Moragues", i que conté nombrosos censals fets per les famílies Salvà i Moragues.

 • Inclou un altre gran plec (122 documents) sense numerar dins el lligall que resulten una sèrie de cartes enviades pel batlle de la Ciutat a diversos batlles de la Part Forana reclamant censals i tributs pendents.