Pergamí

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Pergamí

Termes equivalents

Pergamí

Termes associats

Pergamí

35 Descripció arxivística results for Pergamí

35 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Pergamí del Lligall LXVIII

Lligall format per 2 documents, un numerat amb el número 26 i l'altre sense numerar. Tot i que són els únics documents conservats d'aquest lligall i no n'existeix cap descripció, es tracta de documents notarials de Marianna Alenyana i Bolea, vídua del notari Domenjo Alenyà.

Pergamí del Lligall LXXVII

Lligall format per 1, numerat amb el número 8. Tot i que és l'únic document conservat d'aquest lligall i no n'existeix cap descripció, apareix indicada com a carta del regent de la cancelleria del Regne a misser Perot Costa, de Barcelona.

Pergamí del Lligall LXXVIII

Lligall format per 1 pergamí, numerat amb el número 5. Tot i que és l'únic document conservat d'aquest lligall i no n'existeix cap descripció, apareix indicació al propi document com a venda firmada per Felip Coll, mercader, a Pere Gil, rector del Col·legi de Monti-Sion.

Pergamí del Lligall LXXXI

Lligall format per 1 pergamí, numerat amb el número 37. Tot i que és l'únic document conservat d'aquest lligall i no n'existeix cap descripció, apareix indicació al propi document com quitació de censals firmada per don Ramon Sureda, vicari capitular, i altres en favor de don Miquel Canaver, prevere.

Pergamí del Lligall XCII

Lligall format per 1 pergamí, numerat amb el número 16. És l'únic document conservat d'aquest lligall i no n'existeix cap descripció, i en l'estat actual no és pot consultar.

El pergamí porta lligada una medalla de plom amb un segell.