Jutjat Llista de l'inventari

Identificador Sort descending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
05 Inscripció fora del termini legal Sèrie 1881-1955
04 Ciutadania Sèrie 1871
04 Visites Sèrie 1893-1946
03 Correspondència. Entrades i sortides Sèrie Entrades 1860-1974
03 Multes Sèrie 1912-1964
03 Defuncions Sèrie 1818-1976
03 Informació possessòria Sèrie 1868-1935
02 Registres de correspondència Sèrie 1889-1900
02 Judicis verbals de desnonament Sèrie 1892-1953
02 Constitució de consells de família Sèrie 1890-1905
02 Judicis de faltes Sèrie 1857-1962
02 Matrimonis Sèrie 1835-1969
01 Judicis verbals civils Sèrie 1852-1956
01 Personal Sèrie 1871 - 1946
01 Consentiments paterns Sèrie 1870-1911
01 Judicis de conciliació Sèrie 1852-1964
01 Naixements Sèrie 1835-1969