Jutjat Llista de l'inventari

Identificador Títol Sort ascending Nivell de descripció Data Objecte digital
04 Ciutadania Sèrie 1871
01 Consentiments paterns Sèrie 1870-1911
02 Constitució de consells de família Sèrie 1890-1905
03 Correspondència. Entrades i sortides Sèrie Entrades 1860-1974
03 Defuncions Sèrie 1818-1976
03 Informació possessòria Sèrie 1868-1935
05 Inscripció fora del termini legal Sèrie 1881-1955
01 Judicis de conciliació Sèrie 1852-1964
02 Judicis de faltes Sèrie 1857-1962
01 Judicis verbals civils Sèrie 1852-1956
02 Judicis verbals de desnonament Sèrie 1892-1953
02 Matrimonis Sèrie 1835-1969
03 Multes Sèrie 1912-1964
01 Naixements Sèrie 1835-1969
01 Personal Sèrie 1871 - 1946
02 Registres de correspondència Sèrie 1889-1900
04 Visites Sèrie 1893-1946