Vista prèvia d'impressió Tanca

S'estan mostrant 2597 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal Santa Maria del Camí
Vista prèvia d'impressió View:

371 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Llibre d'inventaris i balanços 1971 (SIG 471/3)
Llibre d'inventaris i balanços 1971 (SIG 471/3)
Llibre general de rendes i exaccions 1956 (SIG 840/2)
Llibre general de rendes i exaccions 1956 (SIG 840/2)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1927 (SIG 853/3)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1927 (SIG 853/3)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1966-1968 (SIG 502/1)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1966-1968 (SIG 502/1)
Padrons dels contribuients per cèdules personals 1909-1920 (SIG 513)
Padrons dels contribuients per cèdules personals 1909-1920 (SIG 513)
Llibre de pòlisses del clavari 1691 (SIG 355/9)
Llibre de pòlisses del clavari 1691 (SIG 355/9)
Documentació laboral 1962-1965 (SIG 819/4)
Documentació laboral 1962-1965 (SIG 819/4)
Albarans de cobrament de Ia contribució territorial 1813-1824 (SIG 821/2)
Albarans de cobrament de Ia contribució territorial 1813-1824 (SIG 821/2)
Tractats de medicina 1779-1835 (SIG 902/2)
Tractats de medicina 1779-1835 (SIG 902/2)
Manaments d'ingrés ("Cargaremes") 1936-1941 (SIG 391)
Manaments d'ingrés ("Cargaremes") 1936-1941 (SIG 391)
Llibre general de despeses 1956 (SIG 843/5)
Llibre general de despeses 1956 (SIG 843/5)
Llibre diari d'esborranys de despeses ??? 1894-1903 (SIG 490/3)
Llibre diari d'esborranys de despeses ??? 1894-1903 (SIG 490/3)
Manaments d'ingrés i de pagament del V.I.A.P. 1979-1981 (SIG 501/1)
Manaments d'ingrés i de pagament del V.I.A.P. 1979-1981 (SIG 501/1)
Expedients de la subhasta dels arbitris municipals sobre escorxador, mercat, romana i corral comú 1912-1953 (SIG 510)
Expedients de la subhasta dels arbitris municipals sobre escorxador, mercat, romana i corral comú 1912-1953 (SIG 510)
Llistes cobratòries de la contribució territorial 1817-1823 (SIG 520/3)
Llistes cobratòries de la contribució territorial 1817-1823 (SIG 520/3)
Llibre d'utensilis 1823 (SIG 557/3)
Llibre d'utensilis 1823 (SIG 557/3)
Padrons de l'arbitrici sobre riquesa rústica i pecuària 1954-1974 (SIG 591/2)
Padrons de l'arbitrici sobre riquesa rústica i pecuària 1954-1974 (SIG 591/2)
Llibre auxiliar d'ingressos 1927 (SIG 632/6)
Llibre auxiliar d'ingressos 1927 (SIG 632/6)
Expedients de parcelacions i urbanitzacions instats per particulars 1926-1965 (SIG. 207/1)
Expedients de parcelacions i urbanitzacions instats per particulars 1926-1965 (SIG. 207/1)
Expedients per a la col·locació de contadors d'aigua (nº 230-321) 1989-1990 (SIG 325)
Expedients per a la col·locació de contadors d'aigua (nº 230-321) 1989-1990 (SIG 325)
Expedients de la constitució de la Comissió Municipal del Cens Agrari 1982 (SIG 328/4)
Expedients de la constitució de la Comissió Municipal del Cens Agrari 1982 (SIG 328/4)
Nomenament i renuncia del receptos de la Bula de Santa Eugènia 1740-1747 (SIG. 14/3)
Nomenament i renuncia del receptos de la Bula de Santa Eugènia 1740-1747 (SIG. 14/3)
Llibre d'actes 1881-1894 (SIG. 20)
Llibre d'actes 1881-1894 (SIG. 20)
Certificacions 1987-1988 (SIG. 36)
Certificacions 1987-1988 (SIG. 36)
Correspondència: entrades nº 851-1212, 1991 (SIG. 40)
Correspondència: entrades nº 851-1212, 1991 (SIG. 40)
Correspondència: entrades i sortides
Correspondència: entrades i sortides
Correspondència: entrades i sortides 1834-1845 (SIG. 46)
Correspondència: entrades i sortides 1834-1845 (SIG. 46)
Llibre de registres de defuncions de la inspecció municipal de sanitat 1918-1956 (SIG. 196/5)
Llibre de registres de defuncions de la inspecció municipal de sanitat 1918-1956 (SIG. 196/5)
Llistes del cens electoral 1987-1989 (SIG 865)
Llistes del cens electoral 1987-1989 (SIG 865)
Expedient de referèndum d'aprovació de la Constitució 1978 (SIG 667/2)
Expedient de referèndum d'aprovació de la Constitució 1978 (SIG 667/2)
Expedients de judicis de faltes 1945-1965 (SIG 686/1)
Expedients de judicis de faltes 1945-1965 (SIG 686/1)
Expedients d'eleccions a Ia Cambra Agrària 1978 (SIG 795/1)
Expedients d'eleccions a Ia Cambra Agrària 1978 (SIG 795/1)
Declaracions sobre Ia producció de cítrics 1972 (SIG 796/1)
Declaracions sobre Ia producció de cítrics 1972 (SIG 796/1)
Llibre de Reials ordres 1762-1780 (SIG. 4/1)
Llibre de Reials ordres 1762-1780 (SIG. 4/1)
Llibre de resolucions de Batlia 1966-1969 (SIG. 10/2)
Llibre de resolucions de Batlia 1966-1969 (SIG. 10/2)
Expendients de substitució del càrrec de batle 1969-1969 (SIG. 1/9)
Expendients de substitució del càrrec de batle 1969-1969 (SIG. 1/9)
Llibre de resolucions de Batlia 1969-1972 (SIG. 10/3)
Llibre de resolucions de Batlia 1969-1972 (SIG. 10/3)
Llibre d'actes 1931-1932 (SIG. 30/4)
Llibre d'actes 1931-1932 (SIG. 30/4)
Correspondència: entrades i sortides 1846-1847 (SIG. 47)
Correspondència: entrades i sortides 1846-1847 (SIG. 47)
Expedient d'aprovació de projectes d'urbanitzacions instats per l'Ajuntament 1937-1990 (SIG. 207/2)
Expedient d'aprovació de projectes d'urbanitzacions instats per l'Ajuntament 1937-1990 (SIG. 207/2)
Expedients i projectes sobre alienació, perllongació i pavimentació de carrers 1852-1969 (SIG. 210)
Expedients i projectes sobre alienació, perllongació i pavimentació de carrers 1852-1969 (SIG. 210)
Concessió de permisos d'obres 1926-1940 (SIG 222)
Concessió de permisos d'obres 1926-1940 (SIG 222)
Expedients per a la col·locació de contadors d'aigua (nº 375,400, 537-618) 1990 (SIG 326)
Expedients per a la col·locació de contadors d'aigua (nº 375,400, 537-618) 1990 (SIG 326)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: ?? 1575-1585 (SIG 342/4)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: ?? 1575-1585 (SIG 342/4)
Llibre de repartiment de forment 1633-1672 (SIG 354/1)
Llibre de repartiment de forment 1633-1672 (SIG 354/1)
Llibre de talles comunes 1695-1696 (SIG 563/4)
Llibre de talles comunes 1695-1696 (SIG 563/4)
Llibre auxiliar d'ingressos 1928 (SIG 632/7)
Llibre auxiliar d'ingressos 1928 (SIG 632/7)
Llibre auxiliar de despeses 1927 (SIG 634/7)
Llibre auxiliar de despeses 1927 (SIG 634/7)
Expedients d'eleccions municipals a regidors 1895-1922 (SIG 658)
Expedients d'eleccions municipals a regidors 1895-1922 (SIG 658)
Expedient d'eleccions de compromisaris per a l'elecció de Procurados a Corts 1946-1977 (SIG 665/1)
Expedient d'eleccions de compromisaris per a l'elecció de Procurados a Corts 1946-1977 (SIG 665/1)
Registre de judicis de faltes 1871-1935 (SIG 686/2)
Registre de judicis de faltes 1871-1935 (SIG 686/2)
Inscripció dels naixements fora del termini legal 1882-1959 (SIG 696/2)
Inscripció dels naixements fora del termini legal 1882-1959 (SIG 696/2)
Pergamí 4
Pergamí 4
Fulls d'inscripció al cens electoral sindical 1960 (SIG 797/1)
Fulls d'inscripció al cens electoral sindical 1960 (SIG 797/1)
Llibre registre de contractes d'aprenentatge 1955-1965 (SIG 799/4)
Llibre registre de contractes d'aprenentatge 1955-1965 (SIG 799/4)
Manuals informatius Sense data (SIG 814)
Manuals informatius Sense data (SIG 814)
Comptes de pressupost ordinari municipal 1868-1876 (SIG 362)
Comptes de pressupost ordinari municipal 1868-1876 (SIG 362)
Llibre general de rendes i exaccions 1957 (SIG 840/3)
Llibre general de rendes i exaccions 1957 (SIG 840/3)
Llibre general de despeses 1957 (SIG 844/1)
Llibre general de despeses 1957 (SIG 844/1)
Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1911-1924 (SIG 489/4)
Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1911-1924 (SIG 489/4)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1968-1971 (SIG 502/2)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1968-1971 (SIG 502/2)
Llibre de cadastre 1706-1717 (SIG 503/4)
Llibre de cadastre 1706-1717 (SIG 503/4)
Expedients de reclutament 1874-1881 (SIG. 154)
Expedients de reclutament 1874-1881 (SIG. 154)
Expedient d'exempcions personals 1896-1897 (SIG. 176)
Expedient d'exempcions personals 1896-1897 (SIG. 176)
Pòlisses d'assegurances per responsabilitat civil 1987-1990 (SIG. 193/8)
Pòlisses d'assegurances per responsabilitat civil 1987-1990 (SIG. 193/8)
Llibre de registres d'inspeccions sanitàries a vivendes 1937-1946 (SIG. 196/6)
Llibre de registres d'inspeccions sanitàries a vivendes 1937-1946 (SIG. 196/6)
"Llibre o Capbreu de los censals que se presten a les almoines en virtut de la manda pia de ...
"Llibre o Capbreu de los censals que se presten a les almoines en virtut de la manda pia de D. Nicolau Borràs, pre." 1854-1855 s.a. (s. XIX) (SIG. 202/1)
Expedients de l'obtenció del subsidi per família nombrosa 1926-1932 (SIG. 202/6)
Expedients de l'obtenció del subsidi per família nombrosa 1926-1932 (SIG. 202/6)
Llibre d'ingressos i pagaments de la Junta Municipal de Beneficència 1866-1867 (SIG. 204/3)
Llibre d'ingressos i pagaments de la Junta Municipal de Beneficència 1866-1867 (SIG. 204/3)
Pressupostos de despeses del material de les escoles públiques de nins i nines 1859-1886 (SIG 319/4)
Pressupostos de despeses del material de les escoles públiques de nins i nines 1859-1886 (SIG 319/4)
Matrícula de la contribució industrial i de comerç 1846-1919 (SIG 518)
Matrícula de la contribució industrial i de comerç 1846-1919 (SIG 518)
Repartiment individual de la contribució d'immobles, conreus i ramaderia 1845-1862 (SIG 532)
Repartiment individual de la contribució d'immobles, conreus i ramaderia 1845-1862 (SIG 532)
Declaracions de transmissió de domini de propietats urbanes 1959-1984 (SIG 548/1)
Declaracions de transmissió de domini de propietats urbanes 1959-1984 (SIG 548/1)
Repartiment general d'utilitats 1933-1945 (SIG 562)
Repartiment general d'utilitats 1933-1945 (SIG 562)
Padrons de l'arbitrici sobre riquesa urbana 1954-1971 (SIG 591/3)
Padrons de l'arbitrici sobre riquesa urbana 1954-1971 (SIG 591/3)
Esborranys d'actes 1985-1990 (SIG. 17)
Esborranys d'actes 1985-1990 (SIG. 17)
Certificacions 1989-1990 (SIG. 37)
Certificacions 1989-1990 (SIG. 37)
Llibre de registre d'entrada de documents 1925-1932 (SIG. 118/4)
Llibre de registre d'entrada de documents 1925-1932 (SIG. 118/4)
Parts mensuals de naixements, matrimonis i defuncions 1975-1991 (SIG. 149)
Parts mensuals de naixements, matrimonis i defuncions 1975-1991 (SIG. 149)
Censos de requisició militar: bestiar, automòbils, carruatges... 1960-1965 (SIG. 188/1)
Censos de requisició militar: bestiar, automòbils, carruatges... 1960-1965 (SIG. 188/1)
Notificacions i registre de malalts infecciosos 1894-1916 (SIG. 196/2)
Notificacions i registre de malalts infecciosos 1894-1916 (SIG. 196/2)
Manaments d'ingrés ("Cargaremes") 1942-1947 (SIG 392)
Manaments d'ingrés ("Cargaremes") 1942-1947 (SIG 392)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1928 (SIG 849/4)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1928 (SIG 849/4)
Llibre diari d'esborranys de despeses 1903-1922 (SIG 491/1)
Llibre diari d'esborranys de despeses 1903-1922 (SIG 491/1)
Propostes de la redacció del projecte de sanejament del terme Municipal de Santa Maria 1991 (SIG. 199/5)
Propostes de la redacció del projecte de sanejament del terme Municipal de Santa Maria 1991 (SIG. 199/5)
Llibre de "salida de caudales" 1829-1833 (SIG 639/2)
Llibre de "salida de caudales" 1829-1833 (SIG 639/2)
Comptes de recaptador sobre el repartiment general i de consums 1854-1893 (SIG 647)
Comptes de recaptador sobre el repartiment general i de consums 1854-1893 (SIG 647)
Llistes del cens electoral 1990-1992 (SIG 866)
Llistes del cens electoral 1990-1992 (SIG 866)
Expedient de referèndum sobre la O.T.A.N. 1986 (SIG 667/3)
Expedient de referèndum sobre la O.T.A.N. 1986 (SIG 667/3)
Consells de famíIia 1889-1942 (SIG 692/3)
Consells de famíIia 1889-1942 (SIG 692/3)
Llibre registre de la "Junta de Conciliación de la H.S.L.G." 1958-1961 (SIG 881)
Llibre registre de la "Junta de Conciliación de la H.S.L.G." 1958-1961 (SIG 881)
Correspondència: entrades i sortides 1953-1954 (SIG 785)
Correspondència: entrades i sortides 1953-1954 (SIG 785)
Llibre registre de subministrament d'articles per a Ia terra 1950-1952 (SIG 796/2)
Llibre registre de subministrament d'articles per a Ia terra 1950-1952 (SIG 796/2)
Cartilles bancàries 1919-1980 (SIG 821/3)
Cartilles bancàries 1919-1980 (SIG 821/3)
Llibre d'actes del "Comite de Seguridad e Higiene" 1944 (SIG 903/4)
Llibre d'actes del "Comite de Seguridad e Higiene" 1944 (SIG 903/4)
Ordres Reials 1777-1827 (SIG. 4/2)
Ordres Reials 1777-1827 (SIG. 4/2)
Llibre d'actes 1895-1905 (SIG. 21)
Llibre d'actes 1895-1905 (SIG. 21)
Fulls d'empadronament 1871 (SIG. 134)
Fulls d'empadronament 1871 (SIG. 134)
Llibre d'actes de la Comissió d'Ajuda Familiar 1966-1977 (SIG. 194/4)
Llibre d'actes de la Comissió d'Ajuda Familiar 1966-1977 (SIG. 194/4)
Resolucions de la Junta Municipal de Sanitat. Vegeu: Llibre de resolucions de la Batlia (1.1.1.11.) 1821
Resolucions de la Junta Municipal de Sanitat. Vegeu: Llibre de resolucions de la Batlia (1.1.1.11.) 1821
Resultats 501 a 600 de 2597