Vista prèvia d'impressió Tanca

S'estan mostrant 2597 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal Santa Maria del Camí
Vista prèvia d'impressió View:

371 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Llibre d'actes del "Comite de Seguridad e Higiene" 1944 (SIG 903/4)
Llibre d'actes del "Comite de Seguridad e Higiene" 1944 (SIG 903/4)
Liquidacions salarials anuals 1944 (SIG 903/3)
Liquidacions salarials anuals 1944 (SIG 903/3)
FuIIs d'afiliació aI "Instituto Nacional de Previsión" 1944 (SIG 903/2)
FuIIs d'afiliació aI "Instituto Nacional de Previsión" 1944 (SIG 903/2)
Eleccions sindicals 1963 (SIG 903/1)
Eleccions sindicals 1963 (SIG 903/1)
Documentació administrativa i comptable
Documentació administrativa i comptable
Sampere Bas S.A.
Sampere Bas S.A.
Arxiu industrial Sampere Bas S.A.
Arxiu industrial Sampere Bas S.A.
Tractats de medicina 1779-1835 (SIG 902/2)
Tractats de medicina 1779-1835 (SIG 902/2)
Manuals de llengua, dret... 1678-1952 (SIG 902/1)
Manuals de llengua, dret... 1678-1952 (SIG 902/1)
Missals, catecismes... 1819-1965 (SIG 901)
Missals, catecismes... 1819-1965 (SIG 901)
Biblioteca
Biblioteca
Pergamins 1493-1609 (SIG 900/2)
Pergamins 1493-1609 (SIG 900/2)
Pergamins
Pergamins
Targetes postals s.XX (SIG 900/1)
Targetes postals s.XX (SIG 900/1)
Targetes de presentació s.a. s.XX (SIG 899/5)
Targetes de presentació s.a. s.XX (SIG 899/5)
Recordatoris (baptismes, defuncions...) 1909-1966 (SIG 899/4)
Recordatoris (baptismes, defuncions...) 1909-1966 (SIG 899/4)
Receptaris de cuina.s.a. s.XX (SIG 899/3)
Receptaris de cuina.s.a. s.XX (SIG 899/3)
Guies i mapes turístics s.XX (SIG 899/2)
Guies i mapes turístics s.XX (SIG 899/2)
Làmines s.a. s.XX (SIG 899 /1)
Làmines s.a. s.XX (SIG 899 /1)
Fotografies s.XX (SIG 898)
Fotografies s.XX (SIG 898)
Estampes de Sants s. a. (SIG 823/6)
Estampes de Sants s. a. (SIG 823/6)
Carnets i cartilles 1902-1969 (SIG 823/5)
Carnets i cartilles 1902-1969 (SIG 823/5)
CaIendaris 1839-1925 (SIG 823/4)
CaIendaris 1839-1925 (SIG 823/4)
Agendes i anotacions personals 1936-1980 (SIG 823/3)
Agendes i anotacions personals 1936-1980 (SIG 823/3)
Documentació factícia
Documentació factícia
Protocols notarials 1710-1935 (SIG 823/2)
Protocols notarials 1710-1935 (SIG 823/2)
Judicis verbals, conciliació... 1853-1959 (SIG 823/1)
Judicis verbals, conciliació... 1853-1959 (SIG 823/1)
Documentació judicial
Documentació judicial
Rebuts i pòlisses d'assegurances 1861-1979 (SIG 822/4)
Rebuts i pòlisses d'assegurances 1861-1979 (SIG 822/4)
Rebuts i pòlisses de suministrament d'electricitat 1950-1980 (SIG 822/3)
Rebuts i pòlisses de suministrament d'electricitat 1950-1980 (SIG 822/3)
Rebuts de pagament aigües i clavegueram 1960-1972 (SIG 822/2)
Rebuts de pagament aigües i clavegueram 1960-1972 (SIG 822/2)
Rebuts de pagament de contribucions i imposts 1808-1975 (SIG 822/1)
Rebuts de pagament de contribucions i imposts 1808-1975 (SIG 822/1)
Llibres de caixa 1950-1961 (SIG 821/5)
Llibres de caixa 1950-1961 (SIG 821/5)
Factures 1919-1982 (SIG 821/4)
Factures 1919-1982 (SIG 821/4)
Cartilles bancàries 1919-1980 (SIG 821/3)
Cartilles bancàries 1919-1980 (SIG 821/3)
Albarans de cobrament de Ia contribució territorial 1813-1824 (SIG 821/2)
Albarans de cobrament de Ia contribució territorial 1813-1824 (SIG 821/2)
Albarans de pagament i d'ingrés 1732-1870 (SIG 821/1)
Albarans de pagament i d'ingrés 1732-1870 (SIG 821/1)
Albarans de pagament i comptes de Ia família Mates 1688-1802 (SIG 820/5)
Albarans de pagament i comptes de Ia família Mates 1688-1802 (SIG 820/5)
Documentació administrativa i comptable
Documentació administrativa i comptable
Llistats de pacients 1838,1841 (SIG 820/4)
Llistats de pacients 1838,1841 (SIG 820/4)
"Indultos apostólicos para eI uso de carnes" 1840-1965 (SIG 820/3)
"Indultos apostólicos para eI uso de carnes" 1840-1965 (SIG 820/3)
Expedient de provisió del benefici de l'esglèsia de Sencelles per part de Joan Cabot 1832 (SIG 820/2)
Expedient de provisió del benefici de l'esglèsia de Sencelles per part de Joan Cabot 1832 (SIG 820/2)
Expedients biogràfic i proposta de fill il·lustre 1963,1972 (SIG 820/1)
Expedients biogràfic i proposta de fill il·lustre 1963,1972 (SIG 820/1)
Documentació sanitaria s.XX (SIG 819/6)
Documentació sanitaria s.XX (SIG 819/6)
Documentació milícies 1829-1866 (SIG 819/5)
Documentació milícies 1829-1866 (SIG 819/5)
Documentació laboral 1962-1965 (SIG 819/4)
Documentació laboral 1962-1965 (SIG 819/4)
Documentació escolar 1878, s.a. (SIG 819/3)
Documentació escolar 1878, s.a. (SIG 819/3)
Certificats 1777-1966 (SIG 819/2)
Certificats 1777-1966 (SIG 819/2)
Documentació Personal
Documentació Personal
Correspondència: entrades 1841-1979 (SIG 819/1)
Correspondència: entrades 1841-1979 (SIG 819/1)
Correspondència
Correspondència
Cas Metge Rei
Cas Metge Rei
Arxiu Familiar Cas Metge Rei
Arxiu Familiar Cas Metge Rei
Revista "Tiempo Nuevo" 1964-1965 (SIG 867/2)
Revista "Tiempo Nuevo" 1964-1965 (SIG 867/2)
Revistes (varis) 1957-1968 (SIG 818)
Revistes (varis) 1957-1968 (SIG 818)
Revista "Nueva Obra" nº 76-296 1963-1973 (SIG 817)
Revista "Nueva Obra" nº 76-296 1963-1973 (SIG 817)
Revista "Nueva Obra" nº 34-63 1950-1962 (SIG 816)
Revista "Nueva Obra" nº 34-63 1950-1962 (SIG 816)
Revista "EI secretario sindical" nº 1-40 1953-1957 (SIG 815)
Revista "EI secretario sindical" nº 1-40 1953-1957 (SIG 815)
Manuals informatius Sense data (SIG 814)
Manuals informatius Sense data (SIG 814)
Manuals informatius Sense data (SIG 813)
Manuals informatius Sense data (SIG 813)
Bolletins 1955-1974 (SIG 812)
Bolletins 1955-1974 (SIG 812)
Convenis, estatuts, normatives... anys 50-70 (SIG 811)
Convenis, estatuts, normatives... anys 50-70 (SIG 811)
Documentació informativa
Documentació informativa
Llibres de família 1927-1947 (SIG 810/3)
Llibres de família 1927-1947 (SIG 810/3)
Sol·licituds del subsidi per vellesa, invalidesa, ajuda familiar i asegurança per malaltia 1951-1960 (SIG 810/2)
Sol·licituds del subsidi per vellesa, invalidesa, ajuda familiar i asegurança per malaltia 1951-1960 (SIG 810/2)
Reclamacions sobre eI subsidi de vellesa i invalidesa 1951-1959 (SIG 810/1)
Reclamacions sobre eI subsidi de vellesa i invalidesa 1951-1959 (SIG 810/1)
Llistats de nòmines dels mutualistes 1980-1984 (SIG 809/2)
Llistats de nòmines dels mutualistes 1980-1984 (SIG 809/2)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1977-1979 (SIG 809/1)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1977-1979 (SIG 809/1)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1973-1976 (SIG 808)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1973-1976 (SIG 808)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1969-1972 (SIG 807)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1969-1972 (SIG 807)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1964-1968 (SIG 806)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1964-1968 (SIG 806)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1961-1963 (SIG 805)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1961-1963 (SIG 805)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1959-1960 (SIG 804)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1959-1960 (SIG 804)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1957-1958 (SIG 803)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1957-1958 (SIG 803)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1955-1956 (SIG 802)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1955-1956 (SIG 802)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1950-1954 (SIG 801/4)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1950-1954 (SIG 801/4)
Declaracions de prestacions econòmiques per part dels empresaris 1940-1979 (SIG 867/1)
Declaracions de prestacions econòmiques per part dels empresaris 1940-1979 (SIG 867/1)
Autoritzacions per aI pagament de prestacions econòmiques als mutualistes 1968-1971 (SIG 801/3)
Autoritzacions per aI pagament de prestacions econòmiques als mutualistes 1968-1971 (SIG 801/3)
Prestacions i subsidis
Prestacions i subsidis
Targetes de comunicació de baixes o canvi de qualificació 1966-1967 (SIG 801/2)
Targetes de comunicació de baixes o canvi de qualificació 1966-1967 (SIG 801/2)
Notificacions de requeriment de mutualistes 1962-1964 (SIG 801/1)
Notificacions de requeriment de mutualistes 1962-1964 (SIG 801/1)
Llibretes de cotització patronal 1961-1967 (SIG 800)
Llibretes de cotització patronal 1961-1967 (SIG 800)
Cotització
Cotització
Mutualidad Nacional de Previsión Agraria
Mutualidad Nacional de Previsión Agraria
Llibre registre de contractes d'aprenentatge 1955-1965 (SIG 799/4)
Llibre registre de contractes d'aprenentatge 1955-1965 (SIG 799/4)
Fitxes d'oferta i demanda de col·locació obrera 1939-1943 (SIG 799/3)
Fitxes d'oferta i demanda de col·locació obrera 1939-1943 (SIG 799/3)
Contractes de treball 1951-1976 (SIG 799/2)
Contractes de treball 1951-1976 (SIG 799/2)
Certificats d'empresaris sobre treballadors 1969-1974 (SIG 799/1)
Certificats d'empresaris sobre treballadors 1969-1974 (SIG 799/1)
Col·locació obrera
Col·locació obrera
Fitxes dels afiliats a la "H.S.L.G." 1952-1967 (SIG 798)
Fitxes dels afiliats a la "H.S.L.G." 1952-1967 (SIG 798)
Afiliacions a Ia "Mutualidad laboral de trabajadores autónomos" 1961-1967 (SIG 797/5)
Afiliacions a Ia "Mutualidad laboral de trabajadores autónomos" 1961-1967 (SIG 797/5)
Afiliacions
Afiliacions
Sol·licituds d'inscripció al cens laboral agrícola 1952-1957 (SIG 797/4)
Sol·licituds d'inscripció al cens laboral agrícola 1952-1957 (SIG 797/4)
Esborranys de les fitxes del cens de tallers artesanals i establiments menors s.a. (s.XX) (SIG 797/3)
Esborranys de les fitxes del cens de tallers artesanals i establiments menors s.a. (s.XX) (SIG 797/3)
Cens d'empreses agropecuàries 1961-1967 (SIG 797/2)
Cens d'empreses agropecuàries 1961-1967 (SIG 797/2)
Estadística
Estadística
Subvencions als productors de bIat 1958-1970 (SIG 796/7)
Subvencions als productors de bIat 1958-1970 (SIG 796/7)
Sol·Iicituds per I'adquisició de llavors de la patata 1942-1943 (SIG 796/6)
Sol·Iicituds per I'adquisició de llavors de la patata 1942-1943 (SIG 796/6)
Quaderns d'anotacions personals sobre producció agrícola s.a. (s.XX) (SIG 796/5)
Quaderns d'anotacions personals sobre producció agrícola s.a. (s.XX) (SIG 796/5)
Plaques de legalització de pous 1956-1957 (SIG 796/4)
Plaques de legalització de pous 1956-1957 (SIG 796/4)
Resultats 1 a 100 de 2597