S'estan mostrant 650 resultats

Descripció arxivística
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià
Vista prèvia d'impressió View:

9 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Reglamento: Real Decreto de 31 de Octubre de 1849 dando una nueva 'organización a las academias y estudios de las Bellas Artes" (Palma, 1901 )
Reglamento: Real Decreto de 31 de Octubre de 1849 dando una nueva 'organización a las academias y estudios de las Bellas Artes" (Palma, 1901 )
Estatuts de la Reial Académia de Belles Arts de Sant Sebastiá de les mes Balears aprobados el 30 de Marzo de 2004.
Estatuts de la Reial Académia de Belles Arts de Sant Sebastiá de les mes Balears aprobados el 30 de Marzo de 2004.
ALCOVER Sureda, Antonio María
ALCOVER Sureda, Antonio María
BOSCH Palmer, Guillermo
BOSCH Palmer, Guillermo
BUADAS, Agustín
BUADAS, Agustín
CONRADO, Mariano (Marqués de la Fuensanta de Palma)
CONRADO, Mariano (Marqués de la Fuensanta de Palma)
DALMAU Fiol, Miguel
DALMAU Fiol, Miguel
ESTADA, Eusebio
ESTADA, Eusebio
ESTEVE Ochoa, Enrique
ESTEVE Ochoa, Enrique
FAJARNÉS Tur, Enrique
FAJARNÉS Tur, Enrique
FERRER Amorós, Gabriel
FERRER Amorós, Gabriel
FURlÓ Kobs, Vicente
FURlÓ Kobs, Vicente
MElFREN Roig, Eliseo
MElFREN Roig, Eliseo
MESTRE Bosch, Juan
MESTRE Bosch, Juan
MESTRE Carrió, Julián
MESTRE Carrió, Julián
MORELL Bellet, Fausto
MORELL Bellet, Fausto
OLIVER Pagés, José
OLIVER Pagés, José
PEÑA, Pedro de Alcántara
PEÑA, Pedro de Alcántara
PONS y Gallarza, José Luis
PONS y Gallarza, José Luis
RAUHUT, Franz
RAUHUT, Franz
RIBAS Oliver, Antonio
RIBAS Oliver, Antonio
SAMPOL Ripoll, Pedro
SAMPOL Ripoll, Pedro
SUREDA y Verí, Juan Miguel (Marqués de Vivot)
SUREDA y Verí, Juan Miguel (Marqués de Vivot)
TERRASSA Mas, Gaspar
TERRASSA Mas, Gaspar
TORRES, Bartolomé
TORRES, Bartolomé
TORRES Sancho, Miguel
TORRES Sancho, Miguel
TOUS y Maroto, Jose María
TOUS y Maroto, Jose María
UMBERT Peris, Juan
UMBERT Peris, Juan
VILA Mayol, Tomás
VILA Mayol, Tomás
YSASI, Rafael
YSASI, Rafael
CAUBET, Remigia
CAUBET, Remigia
COLÓN, Guillermo
COLÓN, Guillermo
CORM, Charles
CORM, Charles
GUTIÉRREZ Pons, Juan
GUTIÉRREZ Pons, Juan
SCHAUB-Koch, Emile
SCHAUB-Koch, Emile
SAMSOEN de Gerard, Guillaume
SAMSOEN de Gerard, Guillaume
TORRENT, José Roberto
TORRENT, José Roberto
Relacions i registres d'acadèmics
Relacions i registres d'acadèmics
Relacions d'acadèmics i professors. càrrecs directius de l'Acadèmia I Escoles, llistats d'acadèmics de diversos àlies (1914-1978),
Relacions d'acadèmics i professors. càrrecs directius de l'Acadèmia I Escoles, llistats d'acadèmics de diversos àlies (1914-1978),
Representants de l'Acadèmia a les juntes de Protecció a la Infància i Repressió de la Mendicitat (1911-1923); a la Junta Inspectora de Teatres (1932-1933) i en el Patronat de la Ciutat Antiga (1943-1945) [Vegeu més la secció de la Comissió de Monuments 1.2.3)
Representants de l'Acadèmia a les juntes de Protecció a la Infància i Repressió de la Mendicitat (1911-1923); a la Junta Inspectora de Teatres (1932-1933) i en el Patronat de la Ciutat Antiga (1943-1945) [Vegeu més la secció de la Comissió de Monuments 1.2.3)
Medalla acadèmica
Medalla acadèmica
Currículums d'aspirants presentats a aquesta Acadèmia per cobrir places vacants d'acadèmic «h.1950-1991)
Currículums d'aspirants presentats a aquesta Acadèmia per cobrir places vacants d'acadèmic «h.1950-1991)
Càrrecs
Càrrecs
Relatiu a l'ampliació dels ensenyaments a les escocles de l'Acadèmia (1869-1872)
Relatiu a l'ampliació dels ensenyaments a les escocles de l'Acadèmia (1869-1872)
Informe sobre treballs estadístics relatius a les col·leccions (1883-1941)
Informe sobre treballs estadístics relatius a les col·leccions (1883-1941)
Expedient relatiu a la inauguració de la classe de senyoretes (1888)
Expedient relatiu a la inauguració de la classe de senyoretes (1888)
Protecció del patrimoni i belles arts
Protecció del patrimoni i belles arts
Exposició que ha elevat al govern de la República l'Acadèmia de Sant Fernando per a que es posin límits justos a la facultat d'ordenar i portar a terme la demolició d'edificis monumentals ... ( 1873)
Exposició que ha elevat al govern de la República l'Acadèmia de Sant Fernando per a que es posin límits justos a la facultat d'ordenar i portar a terme la demolició d'edificis monumentals ... ( 1873)
Relatiu a les obres de restauració de la coberta de l'ermita del Crist de la Llum de Toledo (2001)
Relatiu a les obres de restauració de la coberta de l'ermita del Crist de la Llum de Toledo (2001)
Comptabilitat del Museu Provincial de l'any 1919 i primer trimestre del 1920: pressupost, llibre de caixa, carpeta de càrrec i carpeta de data.
Comptabilitat del Museu Provincial de l'any 1919 i primer trimestre del 1920: pressupost, llibre de caixa, carpeta de càrrec i carpeta de data.
Comptabilitat del Museu Provincial de l'any 1925 i primer trimestre del 1926: (ídem, falten originals de càrrec i data).
Comptabilitat del Museu Provincial de l'any 1925 i primer trimestre del 1926: (ídem, falten originals de càrrec i data).
Factures i esborranys de comptes del Museu Provincial dels anys 1922-1952 (falten els anys 1923/ 1937/ 1946/ 1947).
Factures i esborranys de comptes del Museu Provincial dels anys 1922-1952 (falten els anys 1923/ 1937/ 1946/ 1947).
Comptabilitat del Museu Provincial de l'any 1935: pressupost, llibre de caixa, carpetes de càrrec i data.
Comptabilitat del Museu Provincial de l'any 1935: pressupost, llibre de caixa, carpetes de càrrec i data.
Comptabilitat del Museu Provincial de l'any 1936: (ídem i originals de càrrec i data).
Comptabilitat del Museu Provincial de l'any 1936: (ídem i originals de càrrec i data).
Comptabilitat del Museu Provincial de l'any 1946: Nòmines, material i lliuraments
Comptabilitat del Museu Provincial de l'any 1946: Nòmines, material i lliuraments
Comptabilitat del Museu Provincial de l'any 1947: pressupost, carpetes de càrrec i data, originals de càrrec i data i lliuraments.
Comptabilitat del Museu Provincial de l'any 1947: pressupost, carpetes de càrrec i data, originals de càrrec i data i lliuraments.
Comptabilitat del Museu Provincial de l'any 1952: nòmines i lliuraments.
Comptabilitat del Museu Provincial de l'any 1952: nòmines i lliuraments.
Informe en què D. Juan Torres fa diverses observacions per augmentar i enriquir el Museu (1846)
Informe en què D. Juan Torres fa diverses observacions per augmentar i enriquir el Museu (1846)
Comunicacions i Informe de Francisco Manuel de los Herreros sobre l'origen i antecedents del Museu Prov. de pintura i escultura instal·lat a San Francesc i a l'Estudi General (1882)
Comunicacions i Informe de Francisco Manuel de los Herreros sobre l'origen i antecedents del Museu Prov. de pintura i escultura instal·lat a San Francesc i a l'Estudi General (1882)
Real ordre de 1883 relativa a la direcció dels museus
Real ordre de 1883 relativa a la direcció dels museus
Relatiu al lliurament de dos escuts d'armes al museu de la S.A.L. i al préstec de 3 quadres per a l'exposició del Beat Ramon Llull (1883)
Relatiu al lliurament de dos escuts d'armes al museu de la S.A.L. i al préstec de 3 quadres per a l'exposició del Beat Ramon Llull (1883)
A un escut del Llatzeret de Maó (1887)
A un escut del Llatzeret de Maó (1887)
Catàleg dels objectes pertanyents al museu provincial, dipositats al museu de l'arqueològica lul·liana (col·legi de la Sapiència) tot esperant que s'organitzi el provincial d'antiguitats: 50 descripcions en fitxes; [publicat el 1904 al BSAL TX, ,p. 197)
Catàleg dels objectes pertanyents al museu provincial, dipositats al museu de l'arqueològica lul·liana (col·legi de la Sapiència) tot esperant que s'organitzi el provincial d'antiguitats: 50 descripcions en fitxes; [publicat el 1904 al BSAL TX, ,p. 197)
Informe sobre l'estat de les pintures i l'edifici del museu provincial (Llotja) (1941)
Informe sobre l'estat de les pintures i l'edifici del museu provincial (Llotja) (1941)
Inventari de pintures (esborrany, s.a.)
Inventari de pintures (esborrany, s.a.)
crida als artistes perquè dipositin al museu alguna de les seves obres (s.a.)
crida als artistes perquè dipositin al museu alguna de les seves obres (s.a.)
Inventari del museu provincial de Belles Arts (C. 1 964?)
Inventari del museu provincial de Belles Arts (C. 1 964?)
Diversos assumptes per a les discussions en Juntes (d. 1860 i sense determinar)
Diversos assumptes per a les discussions en Juntes (d. 1860 i sense determinar)
Llibre d'Actes de la Junta de Govern de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià de Palma: dóna...
Llibre d'Actes de la Junta de Govern de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià de Palma: dóna inici el dia 5 de Març de 1875 i acaba el dia 3 de Desembre de 1894
Llibre d'Actes de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià de Palma: comença el dia 11 de Febre...
Llibre d'Actes de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià de Palma: comença el dia 11 de Febrer de 1946 i acaba el dia 30 d'Octubre de 1975.
Dades per a la sessió pública de 1886
Dades per a la sessió pública de 1886
Reial orde de 1851 relativa a l'obligació de l'Ajuntament i la Diputació Provincial de sostenir econòmicament l'Acadèmia de Belles arts
Reial orde de 1851 relativa a l'obligació de l'Ajuntament i la Diputació Provincial de sostenir econòmicament l'Acadèmia de Belles arts
Reglament de les Escoles de Belles arts de Balears manat formar per , Reial orde de 1851 i observacions a aquest, de l'any 1877
Reglament de les Escoles de Belles arts de Balears manat formar per , Reial orde de 1851 i observacions a aquest, de l'any 1877
Reial orde de 1852 relativa a les comunicacions oficials.
Reial orde de 1852 relativa a les comunicacions oficials.
Reial orde de 1856 dictant disposicions per a l'establiment d'una Escola Industrial els alumnes de la qual han de cursar dibuix a l'Escola de l'Acadèmia.
Reial orde de 1856 dictant disposicions per a l'establiment d'una Escola Industrial els alumnes de la qual han de cursar dibuix a l'Escola de l'Acadèmia.
"Llei d'Instrucció Pública de l'any 1857", (Palma, Imp. de Juan Colomar, 1868)
"Llei d'Instrucció Pública de l'any 1857", (Palma, Imp. de Juan Colomar, 1868)
"Estatuts i Reglament de la Reial Acadèmia de Nobles Arts de Sant Ferran" aprovats en 1864. (Madrid, 1865)
"Estatuts i Reglament de la Reial Acadèmia de Nobles Arts de Sant Ferran" aprovats en 1864. (Madrid, 1865)
Decret de 1868 sobre títols acadèmics (Gaceta de Madrid)
Decret de 1868 sobre títols acadèmics (Gaceta de Madrid)
Decret de 1869 sobre facultar a les diputacions i ajuntaments per a fundar establiments d'ensenyament (Gaceta de Madrid)
Decret de 1869 sobre facultar a les diputacions i ajuntaments per a fundar establiments d'ensenyament (Gaceta de Madrid)
"Legislació sobre sous i assignacions ... del personal de l'Estat" (Madrid. 1874)
"Legislació sobre sous i assignacions ... del personal de l'Estat" (Madrid. 1874)
Decret de 1886 relatiu al sosteniment de l'Ensenyament per part de l'Estat (El Isleño)
Decret de 1886 relatiu al sosteniment de l'Ensenyament per part de l'Estat (El Isleño)
Administració
Administració
Correspondència general
Correspondència general
1900-1909
1900-1909
Llibre registre de comunicacions: ENTRADA: 1908-1923
Llibre registre de comunicacions: ENTRADA: 1908-1923
Llibre registre de comunicacions: SORTIDA: 1908-1916
Llibre registre de comunicacions: SORTIDA: 1908-1916
Documents antics relatius a la biblioteca
Documents antics relatius a la biblioteca
Documentació relativa a subscripcions d'obres artístiques i literàries (1853-1891), amb índex a l'interior
Documentació relativa a subscripcions d'obres artístiques i literàries (1853-1891), amb índex a l'interior
Inventari i Relació de les obres, làmines i gravats existents a la Biblioteca en 1908.
Inventari i Relació de les obres, làmines i gravats existents a la Biblioteca en 1908.
Conflictes de competències
Conflictes de competències
Anuncis de places d'acadèmic (1936-1963); instància per a plaça de fuster (1872).
Anuncis de places d'acadèmic (1936-1963); instància per a plaça de fuster (1872).
Oposicions
Oposicions
Oposicions a la plaça de professor (diverses assignatures) en altres acadèmies (1851-1874)
Oposicions a la plaça de professor (diverses assignatures) en altres acadèmies (1851-1874)
Examens per obtenir el títol de Mestres d'obres, agrimensor- aparellador (1850-1858) (Vegeu més al c.e Legislació A 1.6)
Examens per obtenir el títol de Mestres d'obres, agrimensor- aparellador (1850-1858) (Vegeu més al c.e Legislació A 1.6)
Assumpte del Sr. Ferrà, professor excedent (1888)
Assumpte del Sr. Ferrà, professor excedent (1888)
Relatiu al Decret d'Ensenyament Obligatori (1883)
Relatiu al Decret d'Ensenyament Obligatori (1883)
Activitats de l'Acadèmia
Activitats de l'Acadèmia
Expedients de concursos a premis, certàmens, fulletons dels concursos... (1858-1945)
Expedients de concursos a premis, certàmens, fulletons dels concursos... (1858-1945)
Llistes dels alumnes aprovats en els examens (1874-1886)
Llistes dels alumnes aprovats en els examens (1874-1886)
Paperetes dels Srs. Professors d eles Escoles donant testimoni per a expedir certificaicons (varis anys)
Paperetes dels Srs. Professors d eles Escoles donant testimoni per a expedir certificaicons (varis anys)
Resultats 1 a 100 de 650