Vista prèvia d'impressió Tanca

S'estan mostrant 2597 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal Santa Maria del Camí
Vista prèvia d'impressió View:

371 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Memòries de l'inspector farmacèutic municipal 1959-1971 (SIG. 196/4)
Memòries de l'inspector farmacèutic municipal 1959-1971 (SIG. 196/4)
Llibre de registres de defuncions de la inspecció municipal de sanitat 1918-1956 (SIG. 196/5)
Llibre de registres de defuncions de la inspecció municipal de sanitat 1918-1956 (SIG. 196/5)
Llibre de registres d'inspeccions sanitàries a vivendes 1937-1946 (SIG. 196/6)
Llibre de registres d'inspeccions sanitàries a vivendes 1937-1946 (SIG. 196/6)
Junta Municipal de Sanitat
Junta Municipal de Sanitat
Actes
Actes
Actes de la Junta Municipal de Sanitat 1827-1905 (SIG. 196/7)
Actes de la Junta Municipal de Sanitat 1827-1905 (SIG. 196/7)
Llibre d'actes de la Junta Municipal de Sanitat 1908-1953 (SIG. 197/1)
Llibre d'actes de la Junta Municipal de Sanitat 1908-1953 (SIG. 197/1)
Actes de la Ponència Municipal de Sanitat Escolar 1975-1976 (SIG. 197/2)
Actes de la Ponència Municipal de Sanitat Escolar 1975-1976 (SIG. 197/2)
Resolucions de la Junta Municipal de Sanitat. Vegeu: Llibre de resolucions de la Batlia (1.1.1.11.) 1821
Resolucions de la Junta Municipal de Sanitat. Vegeu: Llibre de resolucions de la Batlia (1.1.1.11.) 1821
Centres sanitaris
Centres sanitaris
Campanyes de vacunació
Campanyes de vacunació
Censos de cans vacunats contra la ràbia 1958-1974 (SIG. 197/3)
Censos de cans vacunats contra la ràbia 1958-1974 (SIG. 197/3)
Llibre de registre de vacunacions. ("Antitificas-paratificas") 1927-1955 (SIG. 197/4)
Llibre de registre de vacunacions. ("Antitificas-paratificas") 1927-1955 (SIG. 197/4)
Llibre de registre de vacunacions. ("Antivariolica") 1921-1939 (SIG. 197/5)
Llibre de registre de vacunacions. ("Antivariolica") 1921-1939 (SIG. 197/5)
Llibre de registre de vacunacions. ("Antivariolica") 1923-1940 (SIG. 197/6)
Llibre de registre de vacunacions. ("Antivariolica") 1923-1940 (SIG. 197/6)
Llibre de registre de vacunacions. ("Antivariolica") 1939-1950 (SIG. 197/7)
Llibre de registre de vacunacions. ("Antivariolica") 1939-1950 (SIG. 197/7)
Llibre de registre de vacunacions. ("Antivariolica") 1939-1951 (SIG. 197/8)
Llibre de registre de vacunacions. ("Antivariolica") 1939-1951 (SIG. 197/8)
Llibre de registre de vacunacions 1864-1913 (SIG. 197/9)
Llibre de registre de vacunacions 1864-1913 (SIG. 197/9)
Sanejament i mediambient
Sanejament i mediambient
Denúncies
Denúncies
Expedients de denúncies per deficiències sanitàries a propietats particulars 1972-1989 (SIG. 198/1)
Expedients de denúncies per deficiències sanitàries a propietats particulars 1972-1989 (SIG. 198/1)
Expedients
Expedients
Expedients sobre àrees naturals del terme 1989 (SIG. 198/2)
Expedients sobre àrees naturals del terme 1989 (SIG. 198/2)
Expedients de programa de desenvolupament integral de la zona de muntanya 1982-1989 (SIG. 198/3)
Expedients de programa de desenvolupament integral de la zona de muntanya 1982-1989 (SIG. 198/3)
Plans sobre abastament i sanejament 1990 (SIG. 199/1)
Plans sobre abastament i sanejament 1990 (SIG. 199/1)
Propostes de la redacció del projecte de sanejament del terme Municipal de Santa Maria 1991 (SIG. 199/5)
Propostes de la redacció del projecte de sanejament del terme Municipal de Santa Maria 1991 (SIG. 199/5)
Ordenança Municipal de protecció de medi ambient i convivència ciutadana 1991-1992 (SIG. 199/2)
Ordenança Municipal de protecció de medi ambient i convivència ciutadana 1991-1992 (SIG. 199/2)
Mancomunitat d'Abastament i Sanejament
Mancomunitat d'Abastament i Sanejament
Actes de constitució de la Mancomunitat de Mallorca per abastiment d'aigua 1967-1968 (SIG. 199/3)
Actes de constitució de la Mancomunitat de Mallorca per abastiment d'aigua 1967-1968 (SIG. 199/3)
Actes de la Mancomunitat d'Es Raiguer 1989-1991 (SIG. 199/4)
Actes de la Mancomunitat d'Es Raiguer 1989-1991 (SIG. 199/4)
Actes de la Comissió Interinsular de Sanejament 1983-1988 (SIG. 200)
Actes de la Comissió Interinsular de Sanejament 1983-1988 (SIG. 200)
Cementiri
Cementiri
Enterraments
Enterraments
Expedients de serveis funeraris
Expedients de serveis funeraris
Expedients de contractació del servei de conducció de cadàvers al cementiri Municipal 1925-1966 (SIG. 201/1)
Expedients de contractació del servei de conducció de cadàvers al cementiri Municipal 1925-1966 (SIG. 201/1)
Registres de sepultures
Registres de sepultures
Registre de sepultures i reglament per a l'utilització i conservació del Cementiri 1948 (SIG. 201/2)
Registre de sepultures i reglament per a l'utilització i conservació del Cementiri 1948 (SIG. 201/2)
Títols de propietat de sepultures
Títols de propietat de sepultures
Títol de propietat de sepultures 1948-1957 (SIG. 201/3)
Títol de propietat de sepultures 1948-1957 (SIG. 201/3)
Serveis socials i assistencials
Serveis socials i assistencials
Almoines
Almoines
Llibre d'administració de les Almoines del Pre. Nicolau Borràs 1662-1784 (SIG. 201/4)
Llibre d'administració de les Almoines del Pre. Nicolau Borràs 1662-1784 (SIG. 201/4)
Llibre d'administració de les Almoines del Pre. Nicolau Borràs 1719-1754 (SIG. 201/5)
Llibre d'administració de les Almoines del Pre. Nicolau Borràs 1719-1754 (SIG. 201/5)
Llibre d'Administració de les Almoines del Pre. Nicolau Borràs 1783-1850 (SIG. 201/6)
Llibre d'Administració de les Almoines del Pre. Nicolau Borràs 1783-1850 (SIG. 201/6)
"Llibre o Capbreu de los censals que se presten a les almoines en virtut de la manda pia de ...
"Llibre o Capbreu de los censals que se presten a les almoines en virtut de la manda pia de D. Nicolau Borràs, pre." 1854-1855 s.a. (s. XIX) (SIG. 202/1)
"Censos de la beneficència de esta villa de Santa Maria" 1866-1883 (SIG. 202/2)
"Censos de la beneficència de esta villa de Santa Maria" 1866-1883 (SIG. 202/2)
Assistència social
Assistència social
Actes de Patronat històrico-Artístic i del Patronat de la residència de la 3ª edat "Cas Metge Rei" 1989-1991 (SIG. 202/3)
Actes de Patronat històrico-Artístic i del Patronat de la residència de la 3ª edat "Cas Metge Rei" 1989-1991 (SIG. 202/3)
Ajudes econòmiques Patronat Pro-Deficients de la Comarca d'Inca 1988-1989 (SIG. 202/4)
Ajudes econòmiques Patronat Pro-Deficients de la Comarca d'Inca 1988-1989 (SIG. 202/4)
Despeses d'estàncies a institucions clínico-benèfiques 1943-1950 (SIG. 202/5)
Despeses d'estàncies a institucions clínico-benèfiques 1943-1950 (SIG. 202/5)
Expedients de l'obtenció del subsidi per família nombrosa 1926-1932 (SIG. 202/6)
Expedients de l'obtenció del subsidi per família nombrosa 1926-1932 (SIG. 202/6)
Expedients per a la formació del padró de beneficència 1968-1975 (SIG. 202/7)
Expedients per a la formació del padró de beneficència 1968-1975 (SIG. 202/7)
Registre de dies externes de la Inclusa 1893-1916 (SIG. 202/8)
Registre de dies externes de la Inclusa 1893-1916 (SIG. 202/8)
Relació de families pobres 1905-1914 (SIG. 202/1)
Relació de families pobres 1905-1914 (SIG. 202/1)
Talonaris de la subhasta a benefici de la Residència Cas Metge Rei 1988 (SIG. 203/2)
Talonaris de la subhasta a benefici de la Residència Cas Metge Rei 1988 (SIG. 203/2)
Plans i programes del departament de Serveis Socials 1990-1992 (SIG. 203/3)
Plans i programes del departament de Serveis Socials 1990-1992 (SIG. 203/3)
Correspondència
Correspondència
Junta Municipal de Beneficència
Junta Municipal de Beneficència
Actes de la Junta Municipal de Beneficència 1849-1885 (SIG. 203/4)
Actes de la Junta Municipal de Beneficència 1849-1885 (SIG. 203/4)
Llibre d'actes de la Junta Municipal de Beneficència 1926-1937 (SIG. 203/5)
Llibre d'actes de la Junta Municipal de Beneficència 1926-1937 (SIG. 203/5)
Llibre d'ingressos i pagaments de la Junta Municipal de Beneficència 1836-1853 (SIG. 204/1)
Llibre d'ingressos i pagaments de la Junta Municipal de Beneficència 1836-1853 (SIG. 204/1)
Llibre d'ingressos i pagaments de la Junta Municipal de Beneficència 1866-1867 (SIG. 204/3)
Llibre d'ingressos i pagaments de la Junta Municipal de Beneficència 1866-1867 (SIG. 204/3)
Comptes del dipositari i recaptador de la Junta Municipal de Beneficència 1853-1876 (SIG. 204/4)
Comptes del dipositari i recaptador de la Junta Municipal de Beneficència 1853-1876 (SIG. 204/4)
Junta Municipal de Protecció de la Infància
Junta Municipal de Protecció de la Infància
Llibre d'actes de la Junta Municipal de Protecció a la Infància 1926 (SIG. 204/5)
Llibre d'actes de la Junta Municipal de Protecció a la Infància 1926 (SIG. 204/5)
Junta Local de Reforma Social
Junta Local de Reforma Social
Donatius
Donatius
Donatius pro-families andaluses 1885 (SIG. 204/6)
Donatius pro-families andaluses 1885 (SIG. 204/6)
Llista de donatiu "Promovimiento a los Caídos" de Santa Maria 1939 (SIG. 204/7)
Llista de donatiu "Promovimiento a los Caídos" de Santa Maria 1939 (SIG. 204/7)
Urbanisme i Obres
Urbanisme i Obres
Planejament
Planejament
Delimitació del sòl urbà
Delimitació del sòl urbà
Expedients d'expropiació forçosa
Expedients d'expropiació forçosa
Expedient d'expropiació forçosa 1953-1991 (SIG. 205/1)
Expedient d'expropiació forçosa 1953-1991 (SIG. 205/1)
Normes subsidiàries i complementàries de planejament
Normes subsidiàries i complementàries de planejament
Normes subsidiàries i complementàries de planejament 1971-1976 (SIG. 205/2)
Normes subsidiàries i complementàries de planejament 1971-1976 (SIG. 205/2)
Plans especials
Plans especials
Pla General d'Ordenació Urbana
Pla General d'Ordenació Urbana
Plans Parcials
Plans Parcials
Pla Parcial de la finca Ses Quarterades 1973-1976 (SIG. 206/1)
Pla Parcial de la finca Ses Quarterades 1973-1976 (SIG. 206/1)
Pla Parcial del Polígon Industrial de Son Llaüt 1989-1991 (SIG. 206/2)
Pla Parcial del Polígon Industrial de Son Llaüt 1989-1991 (SIG. 206/2)
Expedients de parcelacions i urbanitzacions instats per particulars 1926-1965 (SIG. 207/1)
Expedients de parcelacions i urbanitzacions instats per particulars 1926-1965 (SIG. 207/1)
Expedient d'aprovació de projectes d'urbanitzacions instats per l'Ajuntament 1937-1990 (SIG. 207/2)
Expedient d'aprovació de projectes d'urbanitzacions instats per l'Ajuntament 1937-1990 (SIG. 207/2)
Plànols
Plànols
Plànols 1883-1987 (SIG. 896/1)
Plànols 1883-1987 (SIG. 896/1)
Plànol de l'amillarament 1858 (SIG. 897)
Plànol de l'amillarament 1858 (SIG. 897)
Obres municipals
Obres municipals
Correspondència
Correspondència
Devolució de finances
Devolució de finances
Expedient de devolució de finances 1972-1992 (SIG. 207/3)
Expedient de devolució de finances 1972-1992 (SIG. 207/3)
Projectes tècnics
Projectes tècnics
Expedient de projectes tècnics. Vegeu: Expedients (2.5.2.5.) 1852-1991
Expedient de projectes tècnics. Vegeu: Expedients (2.5.2.5.) 1852-1991
Registres d'obres públiques i municipals
Registres d'obres públiques i municipals
Expedients
Expedients
Estudis preliminars de l'autopista central (Tram II) 1976-1979 (SIG. 868)
Estudis preliminars de l'autopista central (Tram II) 1976-1979 (SIG. 868)
Expedients i projectes sobre aigües i clavegueram 1902-1987 (SIG. 208)
Expedients i projectes sobre aigües i clavegueram 1902-1987 (SIG. 208)
Expedients i projectes sobre obertura, reforma, pavimentació de camins 1858-1983 (SIG. 209)
Expedients i projectes sobre obertura, reforma, pavimentació de camins 1858-1983 (SIG. 209)
Expedients i projectes sobre alienació, perllongació i pavimentació de carrers 1852-1969 (SIG. 210)
Expedients i projectes sobre alienació, perllongació i pavimentació de carrers 1852-1969 (SIG. 210)
Expedients i projectes sobre alienació, perllongació i pavimentació de carrers 1870-1988 (SIG. 825)
Expedients i projectes sobre alienació, perllongació i pavimentació de carrers 1870-1988 (SIG. 825)
Expedients i projectes sobre el cementiri Municipal 1966-1984 (SIG. 824/1)
Expedients i projectes sobre el cementiri Municipal 1966-1984 (SIG. 824/1)
Resultats 501 a 600 de 2597