Vista prèvia d'impressió Tanca

S'estan mostrant 77 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal de Deià Grup de sèries
Vista prèvia d'impressió View:
Determinacions del Consell i Ple Municipal
Determinacions del Consell i Ple Municipal
Ple
Ple
Comissions i juntes
Comissions i juntes
Junta Municipal i d'Associats
Junta Municipal i d'Associats
Comissió Municipal Permanent
Comissió Municipal Permanent
Altres Juntes muncipals
Altres Juntes muncipals
Batlia
Batlia
Competència normativa
Competència normativa
Entitats supramunicipals
Entitats supramunicipals
Secretaria general
Secretaria general
Correspondència
Correspondència
Entrades i sortides
Entrades i sortides
Registre General
Registre General
Convenis
Convenis
Patrimoni
Patrimoni
Personal
Personal
Plantilla
Plantilla
Oferta, selecció i promoció pública d'ocupació
Oferta, selecció i promoció pública d'ocupació
Condicions laborals i règim disciplinari
Condicions laborals i règim disciplinari
Serveis jurídics
Serveis jurídics
Subvencions
Subvencions
Documentació diversa
Documentació diversa
Contractació
Contractació
Abastaments, mercat i escorxadors
Abastaments, mercat i escorxadors
Abastaments
Abastaments
Agricultura, ramaderia i caça
Agricultura, ramaderia i caça
Agricultura
Agricultura
Censos i campanyes agrícoles
Censos i campanyes agrícoles
Ramaderia
Ramaderia
BUIT PER ARA (a l'inventari s'havia botat aquest nivell)
BUIT PER ARA (a l'inventari s'havia botat aquest nivell)
Animals domèstics
Animals domèstics
Cementiri
Cementiri
Cultura, Educació, Esports, Festes i Joventut
Cultura, Educació, Esports, Festes i Joventut
Milícies i quintes
Milícies i quintes
Població
Població
Censos i Empadronament
Censos i Empadronament
Padró d’habitants
Padró d’habitants
Procediments electorals
Procediments electorals
Sanejament i medi ambient
Sanejament i medi ambient
Treball i Ocupació
Treball i Ocupació
Sanitat
Sanitat
Seguretat i atenció ciutadana
Seguretat i atenció ciutadana
Policia Local
Policia Local
Serveis socials i beneficència
Serveis socials i beneficència
Activitats
Activitats
Obres
Obres
Obres municipals
Obres municipals
Infraestructures
Infraestructures
Obres particulars
Obres particulars
Urbanisme
Urbanisme
Informes tècnics
Informes tècnics
Patrimoni
Patrimoni
Comptabilitat
Comptabilitat
Pressuposts
Pressuposts
Pressupost ordinari i extraordinari
Pressupost ordinari i extraordinari
Gestió del pressupost
Gestió del pressupost
Caixa
Caixa
Comptabilitat del pressupost general
Comptabilitat del pressupost general
Documents comptables
Documents comptables
Llibres del pressupost
Llibres del pressupost
Operacions no pressupostàries
Operacions no pressupostàries
Transferències i subvencions
Transferències i subvencions
Pagaments
Pagaments
Gestió dels ingressos
Gestió dels ingressos
Amillarament
Amillarament
Cadastre
Cadastre
Contribucions generals
Contribucions generals
Imposts i arbitris
Imposts i arbitris
Recaptació
Recaptació
Juraria i clavariat
Juraria i clavariat
Correus, telèfons i telègrafs
Correus, telèfons i telègrafs
Jutjat
Jutjat
Administració
Administració
Civil
Civil
Processal
Processal
Registre Civil
Registre Civil
Militar
Militar