Vista prèvia d'impressió Tanca

S'estan mostrant 35745 resultats

Descripció arxivística
File
Vista prèvia d'impressió View:

2350 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Maccas / Madrazo (sig: 247/3-1)
Maccas / Madrazo (sig: 247/3-1)
Padró d'habitants 1801
Padró d'habitants 1801
Junta repartidora riquesa territorial 1817
Junta repartidora riquesa territorial 1817
Venta d’arbres 1910
Venta d’arbres 1910
Pregons 1774-1803
Pregons 1774-1803
Correspondència 1709-1711
Correspondència 1709-1711
Multa Contraban 1842
Multa Contraban 1842
Audiència verbal 1841-1844
Audiència verbal 1841-1844
Verbals  1720-1740
Verbals 1720-1740
Causes Plenàries 1791
Causes Plenàries 1791
Llibre de criminal  1719-1750
Llibre de criminal 1719-1750
Prèstecs guerra 1805, 1817, 1818
Prèstecs guerra 1805, 1817, 1818
Pagament de censals 1541-1573
Pagament de censals 1541-1573
Registre vacunats 1920-1924
Registre vacunats 1920-1924
Urbanització Son Barrigó 1914
Urbanització Son Barrigó 1914
Obres i millores públiques 1809-1916
Obres i millores públiques 1809-1916
Pressuposts 1831-1844
Pressuposts 1831-1844
Comptes municipals 1778-1780
Comptes municipals 1778-1780
Llibre auxiliar despeses 1886-1887
Llibre auxiliar despeses 1886-1887
Diari d’intervenció d’ingressos 1924-1925
Diari d’intervenció d’ingressos 1924-1925
Ponències sobre el fenomen turístic per desenvolupar els municipis
Ponències sobre el fenomen turístic per desenvolupar els municipis
Condicions del contracte de la concessió del polesportiu 1996
Condicions del contracte de la concessió del polesportiu 1996
Convocatòries 1950-1970
Convocatòries 1950-1970
Esborranys d'actes 1736-1789
Esborranys d'actes 1736-1789
Actes
Actes
Llibre de registre general d'entrada i sortida
Llibre de registre general d'entrada i sortida
Ban i Penes 1769-1800
Ban i Penes 1769-1800
Llibre de registre de Judici Verbal 1900-1947
Llibre de registre de Judici Verbal 1900-1947
Llibre de personal 1946
Llibre de personal 1946
Judici de Pau 1841-1843
Judici de Pau 1841-1843
Correspondència 1321-1495
Correspondència 1321-1495
Associacions
Associacions
Llibre de la Cúria del Mostassaf
Llibre de la Cúria del Mostassaf
Llicències d'autoritzacions de transport públic
Llicències d'autoritzacions de transport públic
Llibre d'albarans del clavari 1318 - 1822
Llibre d'albarans del clavari 1318 - 1822
Llibres de comptes del clavari 1483 - 1742
Llibres de comptes del clavari 1483 - 1742
Bans i edictes
Bans i edictes
Documentació vària
Documentació vària
Junta de Defensa Pasiva antiaerea
Junta de Defensa Pasiva antiaerea
Acords de la Comissió Mixta de Reclutament
Acords de la Comissió Mixta de Reclutament
Albarans sobre despeses per a la defensa municipal
Albarans sobre despeses per a la defensa municipal
Expedient d'ordenació de l'arxiu municipal
Expedient d'ordenació de l'arxiu municipal
Expedients de personal
Expedients de personal
Expedients d'oposicions i concursos 1995-2008
Expedients d'oposicions i concursos 1995-2008
Reglament de funcionaris de l'Administració Local
Reglament de funcionaris de l'Administració Local
Informes
Informes
Cens d'inspecció sanitària de llet
Cens d'inspecció sanitària de llet
Plecs d'ordres i acords de la Junta Municipal de Sanitat
Plecs d'ordres i acords de la Junta Municipal de Sanitat
Actes de la Junta Municipal de Beneficiència
Actes de la Junta Municipal de Beneficiència
Avanços de planejament 1981-1982
Avanços de planejament 1981-1982
Pla provincial d'ordenació urbanística 1970
Pla provincial d'ordenació urbanística 1970
Planols parcelaris per a la valoració de la contribució territorial urbana 1983
Planols parcelaris per a la valoració de la contribució territorial urbana 1983
Cesió d’un tram de la carretera C-715 a l’Ajuntament 2000-2004
Cesió d’un tram de la carretera C-715 a l’Ajuntament 2000-2004
Llibre general de despeses 1952
Llibre general de despeses 1952
Llibre diari d'ingressos i de pagaments 1862-1879
Llibre diari d'ingressos i de pagaments 1862-1879
Registre de factures 1850-1929
Registre de factures 1850-1929
Llibre diari d'esborranys de despeses 1886-1888
Llibre diari d'esborranys de despeses 1886-1888
Manaments de pagament 1960
Manaments de pagament 1960
Manaments d'ingrés i de pagament 1950
Manaments d'ingrés i de pagament 1950
Ordres 1806 - 1863
Ordres 1806 - 1863
Expedient de reclamació sobre recaptació de les contribucions 1908 - 1927
Expedient de reclamació sobre recaptació de les contribucions 1908 - 1927
Expedients de subhastes d'arbitris municipals 1831 - 1905
Expedients de subhastes d'arbitris municipals 1831 - 1905
Repartiment de contribució 1817
Repartiment de contribució 1817
Documentació per a la formació del cens d'edificis i solars 1950 - 1951
Documentació per a la formació del cens d'edificis i solars 1950 - 1951
Relació de propietaris de solars sense edificar s/d
Relació de propietaris de solars sense edificar s/d
Expedients de llicències d'obertura 1894-1967
Expedients de llicències d'obertura 1894-1967
Llibre resum de la riquesa [s.d]
Llibre resum de la riquesa [s.d]
Cèdules de notificació 1987
Cèdules de notificació 1987
Relació nominal de "Frutos Civiles" 1824 - 1860
Relació nominal de "Frutos Civiles" 1824 - 1860
Padró de la taxa de Guarderia Rural 1951-1963
Padró de la taxa de Guarderia Rural 1951-1963
Auxiliar d'ingressos 1911-1913
Auxiliar d'ingressos 1911-1913
Auxiliar de despeses 1911-1913
Auxiliar de despeses 1911-1913
Ingressos i despeses 1829-1861
Ingressos i despeses 1829-1861
Llibres de caixa 1782-1783
Llibres de caixa 1782-1783
Comptes 1845-1865
Comptes 1845-1865
Libramientos i cargáremes 1923-1924
Libramientos i cargáremes 1923-1924
Actes Comissió Permanent 1950-1954
Actes Comissió Permanent 1950-1954
Correspondència 1643-1799
Correspondència 1643-1799
Documentació impresa 1740-1800
Documentació impresa 1740-1800
Estadística ramadera
Estadística ramadera
Societats 1871-1934
Societats 1871-1934
Quintes 1771
Quintes 1771
Copia de les Actes
Copia de les Actes
Instruccions per al govern politico-económic
Instruccions per al govern politico-económic
Llibre d'actes 1971-1974
Llibre d'actes 1971-1974
Expedients de segrests
Expedients de segrests
Plets judicials
Plets judicials
Actes de Conciliació 1777-1786
Actes de Conciliació 1777-1786
Certificacions de defunció 1900-1910
Certificacions de defunció 1900-1910
Inventaris 1528-1534
Inventaris 1528-1534
Llibre d'obligacions
Llibre d'obligacions
Comptes del recaptador 1846-1858
Comptes del recaptador 1846-1858
Expedients d'apremis 1860-1911
Expedients d'apremis 1860-1911
Resguard bancaris 1963
Resguard bancaris 1963
Rectificacions i reclamacions 1858-1889
Rectificacions i reclamacions 1858-1889
Documentació batlia 1984 (sig 133)
Documentació batlia 1984 (sig 133)
Pregons i Edictes S.D. (sig 134f)
Pregons i Edictes S.D. (sig 134f)
Correspondència 1770-1861 (sig 510)
Correspondència 1770-1861 (sig 510)
Llibre general de despeses 1954 (371)
Llibre general de despeses 1954 (371)
Rendes i exaccions 1954 (372)
Rendes i exaccions 1954 (372)
Resultats 1 a 100 de 35745