Vista prèvia d'impressió Tanca

S'estan mostrant 2597 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal Santa Maria del Camí
Vista prèvia d'impressió View:

371 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Llibre general de despeses 1960 (SIG 476/3)
Llibre general de despeses 1960 (SIG 476/3)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1931 (SIG 853/7)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1931 (SIG 853/7)
Cadastre còpia 1813 (SIG 504/2)
Cadastre còpia 1813 (SIG 504/2)
Expedient sobre la recaptació dels tributs locals 1982-1990 (SIG 650/1)
Expedient sobre la recaptació dels tributs locals 1982-1990 (SIG 650/1)
LIibre comú de Cúria 1584-1589 (SIG 671/3)
LIibre comú de Cúria 1584-1589 (SIG 671/3)
Legalització de llibres de comerç 1925-1958 (SIG 694/2)
Legalització de llibres de comerç 1925-1958 (SIG 694/2)
Llibre registre de naixements 1871-1872 (SIG 710)
Llibre registre de naixements 1871-1872 (SIG 710)
Expedients de rnatrimonis civils 1913-1934 (SIG 702)
Expedients de rnatrimonis civils 1913-1934 (SIG 702)
Revista "Nueva Obra" nº 76-296 1963-1973 (SIG 817)
Revista "Nueva Obra" nº 76-296 1963-1973 (SIG 817)
Expedient de provisió del benefici de l'esglèsia de Sencelles per part de Joan Cabot 1832 (SIG 820/2)
Expedient de provisió del benefici de l'esglèsia de Sencelles per part de Joan Cabot 1832 (SIG 820/2)
Llibre de resolucions de Batlia 1981-1985 (SIG. 10/6)
Llibre de resolucions de Batlia 1981-1985 (SIG. 10/6)
Llibre d'actes 1911-1914 (SIG. 22/3)
Llibre d'actes 1911-1914 (SIG. 22/3)
Llibre de registre d'entrada de documents 1942-1943 (SIG. 119/1)
Llibre de registre d'entrada de documents 1942-1943 (SIG. 119/1)
Registre de sortida de documents 1936-1939 (SIG. 122/4)
Registre de sortida de documents 1936-1939 (SIG. 122/4)
Expedients de reclutament 1909-1915 (SIG. 157)
Expedients de reclutament 1909-1915 (SIG. 157)
Llibre de registre de vacunacions 1864-1913 (SIG. 197/9)
Llibre de registre de vacunacions 1864-1913 (SIG. 197/9)
Rebuts de pagament de contribucions i imposts 1808-1975 (SIG 822/1)
Rebuts de pagament de contribucions i imposts 1808-1975 (SIG 822/1)
Guies i mapes turístics s.XX (SIG 899/2)
Guies i mapes turístics s.XX (SIG 899/2)
Declaració sobre la producció i tinència de vi 1931-1975 (SIG 330/1)
Declaració sobre la producció i tinència de vi 1931-1975 (SIG 330/1)
Llibre de talla comuna 1697-1698 (SIG 563/7)
Llibre de talla comuna 1697-1698 (SIG 563/7)
Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1956-1972 (SIG 631/7)
Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1956-1972 (SIG 631/7)
Expedients d'eleccions municipals i autonòmiques 1991 (SIG 661)
Expedients d'eleccions municipals i autonòmiques 1991 (SIG 661)
Quaderns d'anotacions personals sobre producció agrícola s.a. (s.XX) (SIG 796/5)
Quaderns d'anotacions personals sobre producció agrícola s.a. (s.XX) (SIG 796/5)
Manaments d'ingrés 1960-1962 (SIG 395)
Manaments d'ingrés 1960-1962 (SIG 395)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1975 (SIG 502/5)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1975 (SIG 502/5)
Pòlisses i albarans del repartiment de forment 1687-1732 (SIG 355/1)
Pòlisses i albarans del repartiment de forment 1687-1732 (SIG 355/1)
Llibre d'inventaris i balanços 1975 (SIG 471/7)
Llibre d'inventaris i balanços 1975 (SIG 471/7)
Llibre general de rendes i exaccions 1960 (SIG 472/3)
Llibre general de rendes i exaccions 1960 (SIG 472/3)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1931 (SIG 849/7)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1931 (SIG 849/7)
Apèndix d'altes a l'amillarament 1946-1954 (SIG 522/2)
Apèndix d'altes a l'amillarament 1946-1954 (SIG 522/2)
Repartiment individual de la contribució d'immobles, conreus i ramaderia 1889-1894 (SIG 885)
Repartiment individual de la contribució d'immobles, conreus i ramaderia 1889-1894 (SIG 885)
Padrons sobre la propietat rústica i pecuària 1923-1933 (SIG 543)
Padrons sobre la propietat rústica i pecuària 1923-1933 (SIG 543)
Rebuts de taxes sobre recollida de fems 1972-1990 (SIG 629/2)
Rebuts de taxes sobre recollida de fems 1972-1990 (SIG 629/2)
Concessió de llicències d'obres 1960-1962 (SIG 225)
Concessió de llicències d'obres 1960-1962 (SIG 225)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Jaume 1619-1623 (SIG 342/7)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Jaume 1619-1623 (SIG 342/7)
Llibre de diferents instruments fets per la Universitat de la vila de Santa Maria del Camí 1621-1...
Llibre de diferents instruments fets per la Universitat de la vila de Santa Maria del Camí 1621-1809 (SIG. 13/1)
Expedients de subastes per obres a edificis municipals 1924-1931 (SIG. 128/1)
Expedients de subastes per obres a edificis municipals 1924-1931 (SIG. 128/1)
Llibre registre de defuncions 1885-1890 (SIG 762)
Llibre registre de defuncions 1885-1890 (SIG 762)
Correspondència: entrades i sortides 1967-1969 (SIG 788)
Correspondència: entrades i sortides 1967-1969 (SIG 788)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1961-1963 (SIG 805)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1961-1963 (SIG 805)
Llibre de registre d'entrada de documents 1952-1962 (SIG. 119/2)
Llibre de registre d'entrada de documents 1952-1962 (SIG. 119/2)
Expedients de subastes per obres a vies públiques 1906-1960 (SIG. 128/2)
Expedients de subastes per obres a vies públiques 1906-1960 (SIG. 128/2)
Expedient per a la concessió de llicències d'obres 1963 (SIG 226)
Expedient per a la concessió de llicències d'obres 1963 (SIG 226)
Multes disciplinaries del mercat 1982 (SIG 330/5)
Multes disciplinaries del mercat 1982 (SIG 330/5)
Llibre de talla comuna 1701-1702 (SIG 563/8)
Llibre de talla comuna 1701-1702 (SIG 563/8)
Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1972-1976 (SIG 632/1)
Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1972-1976 (SIG 632/1)
LIibre comú de Cúria 1591-1599 (SIG 672/1)
LIibre comú de Cúria 1591-1599 (SIG 672/1)
Permisos paterns 1903-1956 (SIG 694/3)
Permisos paterns 1903-1956 (SIG 694/3)
Sol·Iicituds per I'adquisició de llavors de la patata 1942-1943 (SIG 796/6)
Sol·Iicituds per I'adquisició de llavors de la patata 1942-1943 (SIG 796/6)
Manaments de pagaments ("Libramientos") 1933 (SIG 413)
Manaments de pagaments ("Libramientos") 1933 (SIG 413)
Rectificació del cadastre de 1759. 1821 (SIG 504/3)
Rectificació del cadastre de 1759. 1821 (SIG 504/3)
Receptaris de cuina.s.a. s.XX (SIG 899/3)
Receptaris de cuina.s.a. s.XX (SIG 899/3)
Llibre d'ordres 1821-1822 (SIG. 6/2)
Llibre d'ordres 1821-1822 (SIG. 6/2)
Talonaris de la subhasta a benefici de la Residència Cas Metge Rei 1988 (SIG. 203/2)
Talonaris de la subhasta a benefici de la Residència Cas Metge Rei 1988 (SIG. 203/2)
Expedients per a la concessió de llicències a establiments i activitats 1978-1985 (SIG 318)
Expedients per a la concessió de llicències a establiments i activitats 1978-1985 (SIG 318)
Llibre de repartiment de forment. Vegeu:Llibre de determinacions de consells (1.2.1.1) 1712-1715
Llibre de repartiment de forment. Vegeu:Llibre de determinacions de consells (1.2.1.1) 1712-1715
Padrons sobre la propietat rústica i pecuària 1934-1945 (SIG 544)
Padrons sobre la propietat rústica i pecuària 1934-1945 (SIG 544)
Registre de sortida de documents 1939-1941 (SIG. 122/5)
Registre de sortida de documents 1939-1941 (SIG. 122/5)
Llibre general de rendes i exaccions 1961 (SIG 472/4)
Llibre general de rendes i exaccions 1961 (SIG 472/4)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1932-1934 (SIG 849/8)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1932-1934 (SIG 849/8)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1932 (SIG 854/1)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1932 (SIG 854/1)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1976 (SIG 502/6)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1976 (SIG 502/6)
Llibre auxiliar de despeses 1931 (SIG 635/1)
Llibre auxiliar de despeses 1931 (SIG 635/1)
Llibre registre de naixements 1871-1873 (SIG 711)
Llibre registre de naixements 1871-1873 (SIG 711)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1964-1968 (SIG 806)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1964-1968 (SIG 806)
"Indultos apostólicos para eI uso de carnes" 1840-1965 (SIG 820/3)
"Indultos apostólicos para eI uso de carnes" 1840-1965 (SIG 820/3)
Actes de determinacions de consells 1732-1820 (SIG. 13/2)
Actes de determinacions de consells 1732-1820 (SIG. 13/2)
Rebuts de pagament aigües i clavegueram 1960-1972 (SIG 822/2)
Rebuts de pagament aigües i clavegueram 1960-1972 (SIG 822/2)
Resums de les declaracions sobre superfícies conreades i llurs produccions mitges 1928-1941 (SIG 330/2)
Resums de les declaracions sobre superfícies conreades i llurs produccions mitges 1928-1941 (SIG 330/2)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1620-1621  (SIG 342/8)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari:Miquel Far 1620-1621 (SIG 342/8)
Apèndix nº1 de baixes a l'amillarament 1863-1876 (SIG 522/3)
Apèndix nº1 de baixes a l'amillarament 1863-1876 (SIG 522/3)
Rebuts de taxes sobre parades de mercat. Còpies 1988-1991 (SIG 630/1)
Rebuts de taxes sobre parades de mercat. Còpies 1988-1991 (SIG 630/1)
Llibre auxiliar d'ingressos 1932-1934 (SIG 632/11)
Llibre auxiliar d'ingressos 1932-1934 (SIG 632/11)
Llibre de caixa 1929-1933 (SIG 639/6)
Llibre de caixa 1929-1933 (SIG 639/6)
Correspondència: entrades i sortides 1970-1971 (SIG 789)
Correspondència: entrades i sortides 1970-1971 (SIG 789)
Comptes de pressupost ordinari municipal 1898-1908 (SIG 366)
Comptes de pressupost ordinari municipal 1898-1908 (SIG 366)
Manaments d'ingrés 1963-1966 (SIG 396)
Manaments d'ingrés 1963-1966 (SIG 396)
Llibre d'inventaris i balanços 1976 (SIG 471/8)
Llibre d'inventaris i balanços 1976 (SIG 471/8)
Llibre general de despeses 1961 (SIG 476/4)
Llibre general de despeses 1961 (SIG 476/4)
Padrons de contribució urbana 1973-1982 (SIG 548/3)
Padrons de contribució urbana 1973-1982 (SIG 548/3)
Llibre de la contribució d'utensilis i palla 1834 (SIG 557/8)
Llibre de la contribució d'utensilis i palla 1834 (SIG 557/8)
Padrons de la prestació personal 1867-1939 (SIG 593)
Padrons de la prestació personal 1867-1939 (SIG 593)
Expedients i projectes sobre edificis Municipals. (Varis) 1860-1991 (SIG. 212)
Expedients i projectes sobre edificis Municipals. (Varis) 1860-1991 (SIG. 212)
Llibre d'actes 1914-1917 (SIG. 22/4)
Llibre d'actes 1914-1917 (SIG. 22/4)
Llibre d'actes 1968-1971 (SIG. 31/3)
Llibre d'actes 1968-1971 (SIG. 31/3)
Correspondència: entrades i sortides 1856-1857 (SIG. 51)
Correspondència: entrades i sortides 1856-1857 (SIG. 51)
Fulls d'empadronament (districte 2) 1970 (SIG. 888)
Fulls d'empadronament (districte 2) 1970 (SIG. 888)
Expedients de reclutament 1916-1920 (SIG. 158)
Expedients de reclutament 1916-1920 (SIG. 158)
Expedient d'exempcions personals 1908-1909 (SIG. 180)
Expedient d'exempcions personals 1908-1909 (SIG. 180)
Expedients de judicis verbals 1907-1930 (SIG 689)
Expedients de judicis verbals 1907-1930 (SIG 689)
Expedients de rnatrimonis civils 1935-1938 (SIG 703/1)
Expedients de rnatrimonis civils 1935-1938 (SIG 703/1)
Llibre registre de defuncions 1890-1893 (SIG 763)
Llibre registre de defuncions 1890-1893 (SIG 763)
Pergamí 8
Pergamí 8
Revistes (varis) 1957-1968 (SIG 818)
Revistes (varis) 1957-1968 (SIG 818)
Llibre d'actes 1917-1918 (SIG. 22/5)
Llibre d'actes 1917-1918 (SIG. 22/5)
Correspondència: entrades i sortides 1858-1860 (SIG. 52)
Correspondència: entrades i sortides 1858-1860 (SIG. 52)
Expedient per a la concessió de llicències d'obres 1964 (SIG 227)
Expedient per a la concessió de llicències d'obres 1964 (SIG 227)
Sol·licituds per a la concessió de parades al mercat de la vila 1991 (SIG 330/6)
Sol·licituds per a la concessió de parades al mercat de la vila 1991 (SIG 330/6)
Apèndix de baixes a l'amillarament 1876-1889 (SIG 522/4)
Apèndix de baixes a l'amillarament 1876-1889 (SIG 522/4)
Llibre de la contribució d'utensilis i palla 1835 (SIG 557/9)
Llibre de la contribució d'utensilis i palla 1835 (SIG 557/9)
Resultats 801 a 900 de 2597