Vista prèvia d'impressió Tanca

S'estan mostrant 2597 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal Santa Maria del Camí
Vista prèvia d'impressió View:

371 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Llibre de registre de vacunacions. ("Antivariolica") 1923-1940 (SIG. 197/6)
Llibre de registre de vacunacions. ("Antivariolica") 1923-1940 (SIG. 197/6)
Estampes de Sants s. a. (SIG 823/6)
Estampes de Sants s. a. (SIG 823/6)
Declaració sobre la producció i tinència d'ametla 1949-1950 (SIG 328/5)
Declaració sobre la producció i tinència d'ametla 1949-1950 (SIG 328/5)
Llibre de dietes i bestretes 1683-1684 (SIG 355/5)
Llibre de dietes i bestretes 1683-1684 (SIG 355/5)
Llibre de pòlisses del clavari 1745-1763 (SIG 355/10)
Llibre de pòlisses del clavari 1745-1763 (SIG 355/10)
Llibre de sentències dels oïdors de comptes 1661-1694 (SIG 357/1)
Llibre de sentències dels oïdors de comptes 1661-1694 (SIG 357/1)
Apèndix d'altes a l'amillarament 1902-1914 (SIG 521/1)
Apèndix d'altes a l'amillarament 1902-1914 (SIG 521/1)
Padrons de la contribució d'edificis i solars 1952-1972 (SIG 530)
Padrons de la contribució d'edificis i solars 1952-1972 (SIG 530)
Declaracions personals sobre la propietat rústica i pecuària 1847-1862 (SIG 540)
Declaracions personals sobre la propietat rústica i pecuària 1847-1862 (SIG 540)
Llibre d'utensilis 1824 (SIG 557/4)
Llibre d'utensilis 1824 (SIG 557/4)
Padrons de taxes sobre portes, finestres, balcons, mostradors, toldos, cartells. 1947-1973 (SIG 627)
Padrons de taxes sobre portes, finestres, balcons, mostradors, toldos, cartells. 1947-1973 (SIG 627)
Llibre de bans 1742-1751
Llibre de bans 1742-1751
LIibre comú de Cúria 1557-1565 (SIG 670/4)
LIibre comú de Cúria 1557-1565 (SIG 670/4)
Multes cobrades per via "de apremio" 1960-1963 (SIG 683/5)
Multes cobrades per via "de apremio" 1960-1963 (SIG 683/5)
Actes d'inscripció i avisos de celebració de matrimonis canònics 1957-1970 (SIG 700)
Actes d'inscripció i avisos de celebració de matrimonis canònics 1957-1970 (SIG 700)
Llibre registre de defuncions 1871-1873 (SIG 759)
Llibre registre de defuncions 1871-1873 (SIG 759)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1955-1956 (SIG 802)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1955-1956 (SIG 802)
Manaments de pagaments ("Libramientos") 1929 (SIG 409)
Manaments de pagaments ("Libramientos") 1929 (SIG 409)
Llibre d'inventaris i balanços 1972 (SIG 471/4)
Llibre d'inventaris i balanços 1972 (SIG 471/4)
Documentació milícies 1829-1866 (SIG 819/5)
Documentació milícies 1829-1866 (SIG 819/5)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1928 (SIG 853/4)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1928 (SIG 853/4)
Padrons dels contribuients per cèdules personals 1921-1929 (SIG 514)
Padrons dels contribuients per cèdules personals 1921-1929 (SIG 514)
Llibre d'actes de la Junta Municipal d'Associats 1914-1923 (SIG 554/1)
Llibre d'actes de la Junta Municipal d'Associats 1914-1923 (SIG 554/1)
Llista cobratòria de la contribució directa 1814 (SIG 520/4)
Llista cobratòria de la contribució directa 1814 (SIG 520/4)
Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1931-1939 (SIG 631/4)
Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1931-1939 (SIG 631/4)
Expedients per a la concessió de llicències a establiments i activitats 1980-1984 (SIG 314)
Expedients per a la concessió de llicències a establiments i activitats 1980-1984 (SIG 314)
Actes de la Junta municipal d'Ensenyança Primaria 1969-1971 (SIG 320/4)
Actes de la Junta municipal d'Ensenyança Primaria 1969-1971 (SIG 320/4)
Expedients per a la concessió de parades al mercat de la vila 1990 (SIG 334)
Expedients per a la concessió de parades al mercat de la vila 1990 (SIG 334)
Llibre de determinacions de consell 1627-1655 (SIG. 11/4)
Llibre de determinacions de consell 1627-1655 (SIG. 11/4)
Expedients de secretaria sobre imposts 1980-1992 (SIG. 116/1)
Expedients de secretaria sobre imposts 1980-1992 (SIG. 116/1)
Registre de sortida de documents 1925-1929 (SIG. 122/1)
Registre de sortida de documents 1925-1929 (SIG. 122/1)
Expedients per la contractació de serveis de caràcter administratiu 1983-1990 (SIG. 127/3)
Expedients per la contractació de serveis de caràcter administratiu 1983-1990 (SIG. 127/3)
Expedient de contractació de personal no administratiu 1897-1992 (SIG. 192/2)
Expedient de contractació de personal no administratiu 1897-1992 (SIG. 192/2)
Llibre subauxiliar de despeses de resultes 1886-1888 (SIG 637/3)
Llibre subauxiliar de despeses de resultes 1886-1888 (SIG 637/3)
Comptes de cabals 1984 (SIG 863/1)
Comptes de cabals 1984 (SIG 863/1)
Llibre de comptes de tresoreria 1990 (SIG 863/7)
Llibre de comptes de tresoreria 1990 (SIG 863/7)
Fragments de llibres de penyores 1701-1751 (SIG 680/4)
Fragments de llibres de penyores 1701-1751 (SIG 680/4)
Llibre de determinacions de consell 1655-1687 (SIG. 12/1)
Llibre de determinacions de consell 1655-1687 (SIG. 12/1)
Llibre de repartiment de forment 1672-1703 (SIG 354/2)
Llibre de repartiment de forment 1672-1703 (SIG 354/2)
Llibre de sentències dels oïdors de comptes 1696-1717 (SIG 357/2)
Llibre de sentències dels oïdors de comptes 1696-1717 (SIG 357/2)
Repartiment individual de la contribució d'immobles, conreus i ramaderia 1863-1880 (SIG 533)
Repartiment individual de la contribució d'immobles, conreus i ramaderia 1863-1880 (SIG 533)
Padrons sobre la propietat rústica i pecuària 1901-1910 (SIG 541)
Padrons sobre la propietat rústica i pecuària 1901-1910 (SIG 541)
Llibre d'actes de la Junta Municipal d'Associats 1923 (SIG 554/2)
Llibre d'actes de la Junta Municipal d'Associats 1923 (SIG 554/2)
Llibre d'utensilis 1825-1926 (SIG 557/5)
Llibre d'utensilis 1825-1926 (SIG 557/5)
Rebuts de taxes sobre recollida de fems. Còpies 1982-1985 (SIG 628)
Rebuts de taxes sobre recollida de fems. Còpies 1982-1985 (SIG 628)
Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1939-1946 (SIG 631/5)
Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1939-1946 (SIG 631/5)
Llibre auxiliar d'ingressos 1929 (SIG 632/8)
Llibre auxiliar d'ingressos 1929 (SIG 632/8)
Llibre subauxiliar de despeses de l'Ajuntament 1886-1924 (SIG 637/4)
Llibre subauxiliar de despeses de l'Ajuntament 1886-1924 (SIG 637/4)
LIibre comú de Cúria 1566-1575 (SIG 671/1)
LIibre comú de Cúria 1566-1575 (SIG 671/1)
Expedients d' informació possessòria de finques i cases 1908-1943 (SIG 693)
Expedients d' informació possessòria de finques i cases 1908-1943 (SIG 693)
Llibre registre de defuncions 1874-1877 (SIG 760)
Llibre registre de defuncions 1874-1877 (SIG 760)
Llibre general de rendes i exaccions 1958 (SIG 840/4)
Llibre general de rendes i exaccions 1958 (SIG 840/4)
Llibre diari d'esborranys de despeses 1922-1925 (SIG 491/2)
Llibre diari d'esborranys de despeses 1922-1925 (SIG 491/2)
Recopilació de dades estadistíques, realitzades per Josep Verd 1871-1950 (SIG. 150/1)
Recopilació de dades estadistíques, realitzades per Josep Verd 1871-1950 (SIG. 150/1)
Expedient d'exempcions personals 1898-1901 (SIG. 177)
Expedient d'exempcions personals 1898-1901 (SIG. 177)
Expedient de regulació d'horari i calendari laboral 1967-1992 (SIG. 192/2)
Expedient de regulació d'horari i calendari laboral 1967-1992 (SIG. 192/2)
Ordenança Municipal de protecció de medi ambient i convivència ciutadana 1991-1992 (SIG. 199/2)
Ordenança Municipal de protecció de medi ambient i convivència ciutadana 1991-1992 (SIG. 199/2)
Comptes del dipositari i recaptador de la Junta Municipal de Beneficència 1853-1876 (SIG. 204/4)
Comptes del dipositari i recaptador de la Junta Municipal de Beneficència 1853-1876 (SIG. 204/4)
Concessió de llicències d'obres 1941-1955 (SIG 223)
Concessió de llicències d'obres 1941-1955 (SIG 223)
Declaració sobre la producció i tinència de cereals i llegums 1918-1931 (SIG 329/1)
Declaració sobre la producció i tinència de cereals i llegums 1918-1931 (SIG 329/1)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Horrach 1594-1599 (SIG 342/5)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Bartomeu Horrach 1594-1599 (SIG 342/5)
Matrícula de la contribució industrial i de comerç 1920-1960 (SIG 519/1)
Matrícula de la contribució industrial i de comerç 1920-1960 (SIG 519/1)
Expedient d'exempció de la contribució urbana dels bens immobles de l'Ajuntament 1979 (SIG 548/2)
Expedient d'exempció de la contribució urbana dels bens immobles de l'Ajuntament 1979 (SIG 548/2)
Padrons de l'arbitrici sobre tinància de cans 1967-1987 (SIG 592/1)
Padrons de l'arbitrici sobre tinància de cans 1967-1987 (SIG 592/1)
Llibre d'actes 1949-1952 (SIG. 30/5)
Llibre d'actes 1949-1952 (SIG. 30/5)
Llibre de registre d'entrada de documents 1932-1939 (SIG. 118/5)
Llibre de registre d'entrada de documents 1932-1939 (SIG. 118/5)
Registre de sortida de documents 1929-1932 (SIG. 122/2)
Registre de sortida de documents 1929-1932 (SIG. 122/2)
Comptes de pressupost ordinari municipal 1876-1882 (SIG 363)
Comptes de pressupost ordinari municipal 1876-1882 (SIG 363)
Manaments d'ingrés ("Cargaremes") 1949-1954 (SIG 393)
Manaments d'ingrés ("Cargaremes") 1949-1954 (SIG 393)
Llibre d'inventaris i balanços 1973 (SIG 471/5)
Llibre d'inventaris i balanços 1973 (SIG 471/5)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1972-1973 (SIG 502/3)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1972-1973 (SIG 502/3)
Llibre de registre de vacunacions. ("Antivariolica") 1939-1950 (SIG. 197/7)
Llibre de registre de vacunacions. ("Antivariolica") 1939-1950 (SIG. 197/7)
"Censos de la beneficència de esta villa de Santa Maria" 1866-1883 (SIG. 202/2)
"Censos de la beneficència de esta villa de Santa Maria" 1866-1883 (SIG. 202/2)
Llibre de caixa 1829-1832 (SIG 639/3)
Llibre de caixa 1829-1832 (SIG 639/3)
Expedients d'eleccions municipals a regidors 1948-1973 (SIG 659)
Expedients d'eleccions municipals a regidors 1948-1973 (SIG 659)
Actes d'inscripció i avisos de celebració de matrimonis canònics 1971-1980 (SIG 701/1)
Actes d'inscripció i avisos de celebració de matrimonis canònics 1971-1980 (SIG 701/1)
Correspondència: entrades i sortides 1955-1961 (SIG 786)
Correspondència: entrades i sortides 1955-1961 (SIG 786)
Documentació sanitaria s.XX (SIG 819/6)
Documentació sanitaria s.XX (SIG 819/6)
Factures 1919-1982 (SIG 821/4)
Factures 1919-1982 (SIG 821/4)
Fotografies s.XX (SIG 898)
Fotografies s.XX (SIG 898)
Llibre de Reials ordres 1820-1821 (SIG. 5/1)
Llibre de Reials ordres 1820-1821 (SIG. 5/1)
Llibre de resolucions de Batlia 1972-1975 (SIG. 10/4)
Llibre de resolucions de Batlia 1972-1975 (SIG. 10/4)
Llibre de determinacions de consells, extraccions, repartiment de blat et alter 1687-1715 (SIG. 1...
Llibre de determinacions de consells, extraccions, repartiment de blat et alter 1687-1715 (SIG. 12/2)
Expedients de subastes per obres referides a aigües 1904-1990 (SIG. 127/3)
Expedients de subastes per obres referides a aigües 1904-1990 (SIG. 127/3)
Fulls d'empadronament 1873 (SIG. 135)
Fulls d'empadronament 1873 (SIG. 135)
Expedients de reclutament 1882-1899 (SIG. 155)
Expedients de reclutament 1882-1899 (SIG. 155)
Expedients per a la formació del padró de beneficència 1968-1975 (SIG. 202/7)
Expedients per a la formació del padró de beneficència 1968-1975 (SIG. 202/7)
Expedients i projectes sobre alienació, perllongació i pavimentació de carrers 1870-1988 (SIG. 825)
Expedients i projectes sobre alienació, perllongació i pavimentació de carrers 1870-1988 (SIG. 825)
Expedients per a la col·locació de contadors d'aigua (nº 619-721) 1991 (SIG 327)
Expedients per a la col·locació de contadors d'aigua (nº 619-721) 1991 (SIG 327)
Llistats de salaris per a la reconstrucció de camins i per a la fàbrica de l'església 1778-1782 (...
Llistats de salaris per a la reconstrucció de camins i per a la fàbrica de l'església 1778-1782 (SIG 355/6)
Llibre de pòlisses del clavari 1757-1766 (SIG 355/11)
Llibre de pòlisses del clavari 1757-1766 (SIG 355/11)
Apèndix d'altes a l'amillarament 1913-1929 (SIG 521/2)
Apèndix d'altes a l'amillarament 1913-1929 (SIG 521/2)
Llibre auxiliar de despeses 1928 (SIG 634/8)
Llibre auxiliar de despeses 1928 (SIG 634/8)
Preses de possessió de càrrecs del Jutjat 1877-1931 (SIG 684/1)
Preses de possessió de càrrecs del Jutjat 1877-1931 (SIG 684/1)
Pergamí 5
Pergamí 5
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1957-1958 (SIG 803)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1957-1958 (SIG 803)
Revista "EI secretario sindical" nº 1-40 1953-1957 (SIG 815)
Revista "EI secretario sindical" nº 1-40 1953-1957 (SIG 815)
Manaments de pagaments ("Libramientos") 1930 (SIG 410)
Manaments de pagaments ("Libramientos") 1930 (SIG 410)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1929 (SIG 849/5)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1929 (SIG 849/5)
Llibre general de despeses 1958 (SIG 844/2)
Llibre general de despeses 1958 (SIG 844/2)
Resultats 601 a 700 de 2597