Vista prèvia d'impressió Tanca

S'estan mostrant 55942 resultats

Descripció arxivística
Vista prèvia d'impressió View:

18558 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Inscripcions de defuncions 1931-1936 (SIG. J.177)
Inscripcions de defuncions 1931-1936 (SIG. J.177)
Declaracions 1941-1964 (SIG. 996)
Declaracions 1941-1964 (SIG. 996)
Alcohols 1888-1892 (SIG. 1057)
Alcohols 1888-1892 (SIG. 1057)
Ordenances fiscals 1950-1978 (SIG. 928)
Ordenances fiscals 1950-1978 (SIG. 928)
Correspondència 1849-1859 (sig 672/4)
Correspondència 1849-1859 (sig 672/4)
Llistats diaris de veïns de Sineu remesos per l'ajuntament de Sineu per a fer guardes al cordó sanitari 1829 (sig 590/1)
Llistats diaris de veïns de Sineu remesos per l'ajuntament de Sineu per a fer guardes al cordó sanitari 1829 (sig 590/1)
Sol·licituds 1912-1920 ( sig. 2913/2)
Sol·licituds 1912-1920 ( sig. 2913/2)
Llibre de cadastre 1567=1584 (sig 1810)
Llibre de cadastre 1567=1584 (sig 1810)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1954-1958 (sig 1779)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1954-1958 (sig 1779)
Padró de contribució del tabac 1799, 1816-1818 (sig 1836/2)
Padró de contribució del tabac 1799, 1816-1818 (sig 1836/2)
Llibre d'amillarament 1862-1863 (sig 1848)
Llibre d'amillarament 1862-1863 (sig 1848)
Llistat de contribució general o directa 1814 (sig 1836/3)
Llistat de contribució general o directa 1814 (sig 1836/3)
Padrons 1927=1952 (sig 2000/1)
Padrons 1927=1952 (sig 2000/1)
Correspondència 1730-1747, 1749 (sig 1953/1)
Correspondència 1730-1747, 1749 (sig 1953/1)
Padró de l'import industrial 1961-1975 (sig 1946)
Padró de l'import industrial 1961-1975 (sig 1946)
Relació de deutors 1824-1825, 1827 (sig 1945/1)
Relació de deutors 1824-1825, 1827 (sig 1945/1)
Llibre de rendes i censos 1781-1782 (sig 2492)
Llibre de rendes i censos 1781-1782 (sig 2492)
Llistes dels cobradors de censos 1847=1930 (sig 2541/1)
Llistes dels cobradors de censos 1847=1930 (sig 2541/1)
Actes d'arqueig 1850=1899 (sig 2549)
Actes d'arqueig 1850=1899 (sig 2549)
Extractes de comptes corrents 1987 (sig 2775)
Extractes de comptes corrents 1987 (sig 2775)
Correspondència i ordres rebudes per la Cúria Reial 1740=1818 (sig 2844/1)
Correspondència i ordres rebudes per la Cúria Reial 1740=1818 (sig 2844/1)
Actes de la Junta Municipal del Cens Electoral 1890-1895 (sig 2821/5)
Actes de la Junta Municipal del Cens Electoral 1890-1895 (sig 2821/5)
Llibre de registre de naixements 1836-1840 (sig 2862/1)
Llibre de registre de naixements 1836-1840 (sig 2862/1)
La Ametralladora. Semanario de los soldados, nº29. 15 agosto 1937
La Ametralladora. Semanario de los soldados, nº29. 15 agosto 1937
Convergència Socialista de Catalunya
Convergència Socialista de Catalunya
Correspondència 1959 (sig A-1)
Correspondència 1959 (sig A-1)
Llibre de registre de la Junta de Conciliació Sindical de la Delegació Sindical Local de Porreres 1959-1966 (sig A-66)
Llibre de registre de la Junta de Conciliació Sindical de la Delegació Sindical Local de Porreres 1959-1966 (sig A-66)
Cotitzants assegurança social unificada 1977 (sig A-82)
Cotitzants assegurança social unificada 1977 (sig A-82)
Llistat de contribuents 1983 (sig A-77)
Llistat de contribuents 1983 (sig A-77)
Cooperació i Solidaritat Internacional
Cooperació i Solidaritat Internacional
Llibre de talla 1772 (sig 1955)
Llibre de talla 1772 (sig 1955)
Colonia Escolar de Portocolom (Felanitx). Fascículo 1
Colonia Escolar de Portocolom (Felanitx). Fascículo 1
Certificacions 1774-1925 (sig 122)
Certificacions 1774-1925 (sig 122)
Llibres de registre d'ordres rebudes 1702-1724 (sig 267)
Llibres de registre d'ordres rebudes 1702-1724 (sig 267)
Algunes dades extretes del Padró Municipal d'Habitants, vol. II 1986, Mallorca
Algunes dades extretes del Padró Municipal d'Habitants, vol. II 1986, Mallorca
Actes Comissió Permanent 1950-1954
Actes Comissió Permanent 1950-1954
Correspondència 1643-1799
Correspondència 1643-1799
Documentació impresa 1740-1800
Documentació impresa 1740-1800
Estadística ramadera
Estadística ramadera
Societats 1871-1934
Societats 1871-1934
Quintes 1771
Quintes 1771
Registre vacunats 1920-1924
Registre vacunats 1920-1924
Urbanització Son Barrigó 1914
Urbanització Son Barrigó 1914
Obres i millores públiques 1809-1916
Obres i millores públiques 1809-1916
Pagament de censals 1541-1573
Pagament de censals 1541-1573
Comptes del recaptador 1955-1966
Comptes del recaptador 1955-1966
Talla general 1764
Talla general 1764
"Veindari" 1738
"Veindari" 1738
Talla del "Camí Real" 1786
Talla del "Camí Real" 1786
Talla del culte i clero s.XIX
Talla del culte i clero s.XIX
Cort Reial 1663-1741
Cort Reial 1663-1741
Eleccions i nomenaments del personal 1871-1946
Eleccions i nomenaments del personal 1871-1946
Consentiments paterns 1870-1911
Consentiments paterns 1870-1911
Atestats i judicis de faltes 1903-1962
Atestats i judicis de faltes 1903-1962
Expedients de multes 1912-1930
Expedients de multes 1912-1930
Registre civil de matrimonis 1835-1837
Registre civil de matrimonis 1835-1837
Registre civil de defuncions 1871
Registre civil de defuncions 1871
Sol·licituds de préstecs 1963-1964
Sol·licituds de préstecs 1963-1964
Esborranys de les actes de les sessions de la Cambra de Comerç de Palma
Esborranys de les actes de les sessions de la Cambra de Comerç de Palma
Expedient de constitució de la Cambra de Comerç de Palma
Expedient de constitució de la Cambra de Comerç de Palma
Expedients de nomenament de presidents honoraris
Expedients de nomenament de presidents honoraris
Correspondència: entrades i sortides
Correspondència: entrades i sortides
Contribució d'inmobles, conreus i ramaderia 1844---1855 (SIG. 1968)
Contribució d'inmobles, conreus i ramaderia 1844---1855 (SIG. 1968)
Llibre registre dels contribuents de rústica i pecuària tom I (A-C del nº 1 al 921) S.D. (SIG. 2022)
Llibre registre dels contribuents de rústica i pecuària tom I (A-C del nº 1 al 921) S.D. (SIG. 2022)
Contribució de la riquesa rústica i urbana: llistats de contribuents, canvis de domini.... 1835---1900 i 1901---1985 (SIG. 2072)
Contribució de la riquesa rústica i urbana: llistats de contribuents, canvis de domini.... 1835---1900 i 1901---1985 (SIG. 2072)
Delme i registre de rebuts del delme 1837-1840 (SIG. 2137/1)
Delme i registre de rebuts del delme 1837-1840 (SIG. 2137/1)
Llibre de "Repartiment de lo utensili" 1780 (SIG. 2155/2)
Llibre de "Repartiment de lo utensili" 1780 (SIG. 2155/2)
Llibre de talles 1641 (SIG. 2183/1)
Llibre de talles 1641 (SIG. 2183/1)
Instancies per a la revisió del pagament i capital per el repart de "consumos" 1839--1916 (SIG. 2191)
Instancies per a la revisió del pagament i capital per el repart de "consumos" 1839--1916 (SIG. 2191)
Expedients de "Propios y arbitros" 1828-1860 (SIG. 2207)
Expedients de "Propios y arbitros" 1828-1860 (SIG. 2207)
Llibre auxiliar d'ingressos 1903-1906 (SIG. 2316)
Llibre auxiliar d'ingressos 1903-1906 (SIG. 2316)
Llibre subauxiliar d'ingressos 1945 (SIG. 2334)
Llibre subauxiliar d'ingressos 1945 (SIG. 2334)
Llibre auxiliar d'ingressos i despeses 1931--1940 (SIG. 2370)
Llibre auxiliar d'ingressos i despeses 1931--1940 (SIG. 2370)
Comptes de cabals 1980-1982 (SIG. 2416)
Comptes de cabals 1980-1982 (SIG. 2416)
Llibre de comptes 1870-1872 (SIG. 2417)
Llibre de comptes 1870-1872 (SIG. 2417)
Llibres majors 1870-1880 (SIG. 2425/1)
Llibres majors 1870-1880 (SIG. 2425/1)
Llibre d'ingressos de les "resultes" de rodatge, llista de carrers i apremis 1977-1979 (SIG. 2431)
Llibre d'ingressos de les "resultes" de rodatge, llista de carrers i apremis 1977-1979 (SIG. 2431)
Plecs d'inventaris de béns 1771-1775 (SIG. 2480/1)
Plecs d'inventaris de béns 1771-1775 (SIG. 2480/1)
Fragments de llibres comuns 1550-1579 (SIG. 2480/2)
Fragments de llibres comuns 1550-1579 (SIG. 2480/2)
Llibre del procés a Llorenç Ferragut 1525-1531 (SIG. 2524)
Llibre del procés a Llorenç Ferragut 1525-1531 (SIG. 2524)
Fragments de llibres de suplicacions 1600-1797 i 1820-1838 (SIG. 2559/1)
Fragments de llibres de suplicacions 1600-1797 i 1820-1838 (SIG. 2559/1)
Resolucions judicial i expedients verbals 1662-1663 i 1712-1780 (SIG. 2562)
Resolucions judicial i expedients verbals 1662-1663 i 1712-1780 (SIG. 2562)
Plecs de testimonis 1672 i 1718-1870 (SIG. 2563)
Plecs de testimonis 1672 i 1718-1870 (SIG. 2563)
Cinta núm. 1
Cinta núm. 1
Cinta núm. 1
Cinta núm. 1
Cinta núm. 1
Cinta núm. 1
Registre de cèdules provisionals 1874-1878 (SIG. ?)
Registre de cèdules provisionals 1874-1878 (SIG. ?)
Llibre registre de defuncions 1836-1838 (SIG. 2574)
Llibre registre de defuncions 1836-1838 (SIG. 2574)
Activitats recreatives 1908-1957 (SIG. 963)
Activitats recreatives 1908-1957 (SIG. 963)
Correspondència 1970-1985 (SIG. 972/2)
Correspondència 1970-1985 (SIG. 972/2)
Padró general de clavegueram s. XX (SIG. 973)
Padró general de clavegueram s. XX (SIG. 973)
Partes de la policía municipal 1969-1972 (SIG. 1116/3)
Partes de la policía municipal 1969-1972 (SIG. 1116/3)
Pòlisses del clavari 1598-1599 (SIG. 1149/1)
Pòlisses del clavari 1598-1599 (SIG. 1149/1)
Expedient d'emprèsit que sol·licicita l'Ajuntament al Banc de Crédit Local per reformar la Casa Consistorial 1945-1950 (SIG. 1182/2)
Expedient d'emprèsit que sol·licicita l'Ajuntament al Banc de Crédit Local per reformar la Casa Consistorial 1945-1950 (SIG. 1182/2)
Correspondència 1826--1884 i 1901-1903 (SIG. 1189/3)
Correspondència 1826--1884 i 1901-1903 (SIG. 1189/3)
Manaments d'ingrés 1954 (SIG. 1232)
Manaments d'ingrés 1954 (SIG. 1232)
Llibre general de despeses 1953 (SIG. 1530)
Llibre general de despeses 1953 (SIG. 1530)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1949-1951 (SIG. 1800)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1949-1951 (SIG. 1800)
Llibre Correspondéncias de los réditos de 6 dineros, hasta 10 sueldos o 1/2 por 100, y de 1 hasta 6 por 100, con arreglo a sus respectivos capitales, hasta el de 50000 libras 1801 (SIG. 1839)
Llibre Correspondéncias de los réditos de 6 dineros, hasta 10 sueldos o 1/2 por 100, y de 1 hasta 6 por 100, con arreglo a sus respectivos capitales, hasta el de 50000 libras 1801 (SIG. 1839)
Reclamacions de contribuents 1965 (SIG. 1843)
Reclamacions de contribuents 1965 (SIG. 1843)
Resultats 501 a 600 de 55942