S'estan mostrant 55924 resultats

Descripció arxivística
Vista prèvia d'impressió View:

18462 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Acta d'aprovació d'estadístiques d'edificis i albergs 1930 (sig 44/6)
Acta d'aprovació d'estadístiques d'edificis i albergs 1930 (sig 44/6)
Catalogació de vies municipals 1973 (sig 53/2)
Catalogació de vies municipals 1973 (sig 53/2)
Relacio i expedients de mutilats de guerra 1940-1949 (sig 53/6)
Relacio i expedients de mutilats de guerra 1940-1949 (sig 53/6)
Expedients d'exempcions 1923-1925 (sig 53/7)
Expedients d'exempcions 1923-1925 (sig 53/7)
Expedients de pobresa 1925-1930 1934-1935 (sig 53/9)
Expedients de pobresa 1925-1930 1934-1935 (sig 53/9)
Expedient del personal sanitari 1925-1983 (sig 73/8)
Expedient del personal sanitari 1925-1983 (sig 73/8)
Campanyes de vacunació 1929-1934, 1937-1944, 1963-1981 (sig 75/5)
Campanyes de vacunació 1929-1934, 1937-1944, 1963-1981 (sig 75/5)
Actes, Edictes I documents del Govern Municipal 1811 - 1985 (sig. 001/1)
Actes, Edictes I documents del Govern Municipal 1811 - 1985 (sig. 001/1)
Certificats 1778, 1824 (sig 003/1)
Certificats 1778, 1824 (sig 003/1)
Instàncies 1869 (sig. 003/7)
Instàncies 1869 (sig. 003/7)
Expedients 1979 - 1987 (sig. 026/1 (26)(83))
Expedients 1979 - 1987 (sig. 026/1 (26)(83))
Esborranys d'actes 1944 - 1949 (sig. 028/2)
Esborranys d'actes 1944 - 1949 (sig. 028/2)
Certificats 1879 - 1897 (sig. 028/3)
Certificats 1879 - 1897 (sig. 028/3)
Documents de correspondència: sortides 1931 - 1939 (sig. 048/1)
Documents de correspondència: sortides 1931 - 1939 (sig. 048/1)
Llibre de registre de l'arxiu municipal [s.d] (sig. 021/2 (21))
Llibre de registre de l'arxiu municipal [s.d] (sig. 021/2 (21))
Llibre de registre general d'entrada 1863 - 1897 (sig. 150/1)
Llibre de registre general d'entrada 1863 - 1897 (sig. 150/1)
Llibre de registre general d'entrada i sortida 1863 - 1899 (155/3 (170))
Llibre de registre general d'entrada i sortida 1863 - 1899 (155/3 (170))
Censos de població 1897 - 1913 (sig. 174/3 (176))
Censos de població 1897 - 1913 (sig. 174/3 (176))
Llibre de la Capitania General 1700 (sig. 194B)
Llibre de la Capitania General 1700 (sig. 194B)
Permisos per fer matances 1943 (sig. 462/4)
Permisos per fer matances 1943 (sig. 462/4)
Registre d'obres de la Federació obrera de Puigpunyent 1931 (sig. 1123)
Registre d'obres de la Federació obrera de Puigpunyent 1931 (sig. 1123)
Registre de passaports 1820 (sig. 466/3)
Registre de passaports 1820 (sig. 466/3)
Llicències de transports
Llicències de transports
Comunicació sobre manteniment d'un abocador a ses Barraques 1986 (sig. 147/15)
Comunicació sobre manteniment d'un abocador a ses Barraques 1986 (sig. 147/15)
Manaments d'ingrés i de pagament 1923-1925 (sig 590)
Manaments d'ingrés i de pagament 1923-1925 (sig 590)
Llibre registre d'ingressos 1889-1891 (sig 772)
Llibre registre d'ingressos 1889-1891 (sig 772)
Diari d'esborranys de despeses 1886-1890 (sig 852)
Diari d'esborranys de despeses 1886-1890 (sig 852)
Llibre diari d'esborranys d'ingressos i de despeses 1890-1891 (sig 856)
Llibre diari d'esborranys d'ingressos i de despeses 1890-1891 (sig 856)
Expedients d'exempcions 1887 - 1889 (sig. 200/3)
Expedients d'exempcions 1887 - 1889 (sig. 200/3)
Llibre de revistes 1965=1990 (sig. 202/2 (211))
Llibre de revistes 1965=1990 (sig. 202/2 (211))
Ordre de mobilització 1991 (sig 202/3 (211))
Ordre de mobilització 1991 (sig 202/3 (211))
Relacions de subministrament 1903 - 1918 (sig. 205/1)
Relacions de subministrament 1903 - 1918 (sig. 205/1)
Expedients disciplinaris 1932 - 1986 (sig. 218/4)
Expedients disciplinaris 1932 - 1986 (sig. 218/4)
Liquidacions mensuals 1974-1988 (sig 470/4)
Liquidacions mensuals 1974-1988 (sig 470/4)
Expedient de subvenció de material 1981 - 1987 (sig. 147/2)
Expedient de subvenció de material 1981 - 1987 (sig. 147/2)
Actes 1869 - 1953 (sig. 218/7)
Actes 1869 - 1953 (sig. 218/7)
Registre de sepultures 1953 - 1957 (sig. 219/6)
Registre de sepultures 1953 - 1957 (sig. 219/6)
Sol·licituds i traspassos de títols 1903 -1996 (sig. 222/3)
Sol·licituds i traspassos de títols 1903 -1996 (sig. 222/3)
Expedient de constitució 1920 (sig. 223/5)
Expedient de constitució 1920 (sig. 223/5)
Expedient de delimitació del terme municipal 1889 (sig. 243/4)
Expedient de delimitació del terme municipal 1889 (sig. 243/4)
Expedients 1979 - 1984 (sig. 147/15)
Expedients 1979 - 1984 (sig. 147/15)
Normes subsidiàries 1990 (sig. 239/1 (245))
Normes subsidiàries 1990 (sig. 239/1 (245))
Pla parcial de Son Serralta, Conques i Son Nét (sig. 259/1)
Pla parcial de Son Serralta, Conques i Son Nét (sig. 259/1)
Correspondència amb la Delegació Provincial d'Obres Públiques 1921 - 1925 (sig. 268/1)
Correspondència amb la Delegació Provincial d'Obres Públiques 1921 - 1925 (sig. 268/1)
Projecte d'alineació i rasants 1872 - 1934 (sig. 269)
Projecte d'alineació i rasants 1872 - 1934 (sig. 269)
Projecte d'il·luminació pública 1958 - 1966 (sig. 281/1(252))
Projecte d'il·luminació pública 1958 - 1966 (sig. 281/1(252))
Projecte d'abastament d'aigua i clavegueram 1927 - 1962 (sig. 270/5)
Projecte d'abastament d'aigua i clavegueram 1927 - 1962 (sig. 270/5)
Dossier del Servei per a la Millora de l'Habitatge rural (sig. 1127/3)
Dossier del Servei per a la Millora de l'Habitatge rural (sig. 1127/3)
Escriptura compra/venda predi Son Net 1939 (sig. 284/3)
Escriptura compra/venda predi Son Net 1939 (sig. 284/3)
Expedients d'ajudes per a l'escola 1968 (sig. 147/8)
Expedients d'ajudes per a l'escola 1968 (sig. 147/8)
Cartilla avaluatòria de la terra i dels cultius 1887-1888 (sig. 445/3)
Cartilla avaluatòria de la terra i dels cultius 1887-1888 (sig. 445/3)
Diari d'intervenció d'ingressos 1960 (sig 866)
Diari d'intervenció d'ingressos 1960 (sig 866)
Manaments d'ingrés 1964=1983 (sig 868/1)
Manaments d'ingrés 1964=1983 (sig 868/1)
Manaments de pagament 1967, 1981, 1987 (sig 868/2)
Manaments de pagament 1967, 1981, 1987 (sig 868/2)
Llibre de la vila de Puigpunyent 1801 (sig 886)
Llibre de la vila de Puigpunyent 1801 (sig 886)
Cèdules personals 1829=1900 (sig 889/1)
Cèdules personals 1829=1900 (sig 889/1)
Cèdules de propietat del cadastre 195? (sig 903)
Cèdules de propietat del cadastre 195? (sig 903)
Fitxes de contribuents [s/d] (sig 907/2)
Fitxes de contribuents [s/d] (sig 907/2)
Altes i baixes 1897=1966 (sig 918/1)
Altes i baixes 1897=1966 (sig 918/1)
Padrons 1920=1941 (sig 1126/1)
Padrons 1920=1941 (sig 1126/1)
Registre de moviments de fons 1954=1965 (sig 936)
Registre de moviments de fons 1954=1965 (sig 936)
Prestació personal 1838-1848 (sig 979/2)
Prestació personal 1838-1848 (sig 979/2)
Llibre auxiliar d'ingressos extraordinaris 1886-1890 (sig 1004)
Llibre auxiliar d'ingressos extraordinaris 1886-1890 (sig 1004)
Subauxiliar de comptes corrents 1988-1995 (sig 832)
Subauxiliar de comptes corrents 1988-1995 (sig 832)
Auxiliars d'ingressos i despeses 1892-1893, 1929 (sig 1025/1)
Auxiliars d'ingressos i despeses 1892-1893, 1929 (sig 1025/1)
Llibres de caixa 1846-1861 (sig 1026)
Llibres de caixa 1846-1861 (sig 1026)
Comptes del recaptador 1845=1960 (sig 1092)
Comptes del recaptador 1845=1960 (sig 1092)
Llibre de Cúria 1738
Llibre de Cúria 1738
Resolucions judicials i plets 1747=1824 (sig J-1)
Resolucions judicials i plets 1747=1824 (sig J-1)
Allotjaments (sig: 300/2-03-01)
Allotjaments (sig: 300/2-03-01)
Carta del germà informant de la legítima (sig: 300/3-02-01)
Carta del germà informant de la legítima (sig: 300/3-02-01)
A. Foment de pintura i escultura (sig: 273/3-06-01)
A. Foment de pintura i escultura (sig: 273/3-06-01)
Resum de negocis liquidats (sig: 238/1)
Resum de negocis liquidats (sig: 238/1)
Escritura d'obligació (sig: 242/7-01)
Escritura d'obligació (sig: 242/7-01)
Notes (sig: 242/10-01)
Notes (sig: 242/10-01)
Índex (sig: 232B/1)
Índex (sig: 232B/1)
El vapor (1835) (sig: 272/1-01)
El vapor (1835) (sig: 272/1-01)
Cartes i comunicacions rebudes (sig: 272/4-01)
Cartes i comunicacions rebudes (sig: 272/4-01)
Reglaments del cos de sanitat militar i papers relatius a la seva organització 1836-1846 (sig: 250/1)
Reglaments del cos de sanitat militar i papers relatius a la seva organització 1836-1846 (sig: 250/1)
Diari del meu viatge a Maó el 1858 (sig: 257/1-01)
Diari del meu viatge a Maó el 1858 (sig: 257/1-01)
Comunicacions del sr. Cicarelli (sig: 262/3-4-01)
Comunicacions del sr. Cicarelli (sig: 262/3-4-01)
Nomenament en propietat especial de Catedràtic d'Ensenyament Superior (1857) (sig: 277/9-02-01)
Nomenament en propietat especial de Catedràtic d'Ensenyament Superior (1857) (sig: 277/9-02-01)
Papers relatius a la Càtedra de Literatura i Història en la Universitat de Barcelona (Llistes, Notes, Apunts per a la càtedra, etc) (sig: 258/1)
Papers relatius a la Càtedra de Literatura i Història en la Universitat de Barcelona (Llistes, Notes, Apunts per a la càtedra, etc) (sig: 258/1)
Congrés Sanitari de París de 1851-1852 (sig: 255/1)
Congrés Sanitari de París de 1851-1852 (sig: 255/1)
Estatuts de la societat i catàlegs dels socis (sig: 252/1-01)
Estatuts de la societat i catàlegs dels socis (sig: 252/1-01)
Diari de la meva excursió a París i a les Corts de Normandia, al juliol i agost de 1868, acompanyant als meus amos de govern Josefa Picas i Petra Cuyas (sig: 245/8-01)
Diari de la meva excursió a París i a les Corts de Normandia, al juliol i agost de 1868, acompanyant als meus amos de govern Josefa Picas i Petra Cuyas (sig: 245/8-01)
Achrard / Alabau (sig: 249/3-01)
Achrard / Alabau (sig: 249/3-01)
Hachette/ Hernández (sig: 247/1-1)
Hachette/ Hernández (sig: 247/1-1)
Pagés / Pando (sig: 248/2-1)
Pagés / Pando (sig: 248/2-1)
Tamayo / Tarrés (sig: 246/2-1)
Tamayo / Tarrés (sig: 246/2-1)
Weyler (sig: 246/4-1)
Weyler (sig: 246/4-1)
Diploma de la Creu d'Epidèmies (1847) (sig: 280/3-01)
Diploma de la Creu d'Epidèmies (1847) (sig: 280/3-01)
Honors de Cap Superior de l'Administració Civil (1859) (sig: 280/8-01)
Honors de Cap Superior de l'Administració Civil (1859) (sig: 280/8-01)
Nomenament (sig: 280/12-01)
Nomenament (sig: 280/12-01)
Retrats de l'oncle Matías i la seva família (sig: 295/5-01)
Retrats de l'oncle Matías i la seva família (sig: 295/5-01)
Partida de defunció del senyor Juan (sig: 301/1-02-01)
Partida de defunció del senyor Juan (sig: 301/1-02-01)
Jaume (sig: 302/4-03-01)
Jaume (sig: 302/4-03-01)
Plet de la meva esposa contra el seu germà Antonio Sala (sig: 276/1)
Plet de la meva esposa contra el seu germà Antonio Sala (sig: 276/1)
Assegurança contra incendis (sig: 303/2-01)
Assegurança contra incendis (sig: 303/2-01)
Testament de Bernat Homar (sig: 298/2-01)
Testament de Bernat Homar (sig: 298/2-01)
Resultats 501 a 600 de 55924