Vista prèvia d'impressió Tanca

S'estan mostrant 2597 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal Santa Maria del Camí
Vista prèvia d'impressió View:

371 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Inventari de l'arxiu. Vegeu: Llibre d'extraccions (1.2.1.2) 1777
Inventari de l'arxiu. Vegeu: Llibre d'extraccions (1.2.1.2) 1777
Relacions de propietats de Santa Maria i a qui estaven obligats a pagar censos per les seves propietats. s.a (s.XIX) (SIG. 189/2)
Relacions de propietats de Santa Maria i a qui estaven obligats a pagar censos per les seves propietats. s.a (s.XIX) (SIG. 189/2)
Expedients de retribucions als funcionaris municipals 1977-1989 (SIG. 192/4)
Expedients de retribucions als funcionaris municipals 1977-1989 (SIG. 192/4)
Memòries de l'inspector farmacèutic municipal 1959-1971 (SIG. 196/4)
Memòries de l'inspector farmacèutic municipal 1959-1971 (SIG. 196/4)
Expedients de programa de desenvolupament integral de la zona de muntanya 1982-1989 (SIG. 198/3)
Expedients de programa de desenvolupament integral de la zona de muntanya 1982-1989 (SIG. 198/3)
Comptes de cabals 1968-1977 (SIG 643)
Comptes de cabals 1968-1977 (SIG 643)
Expedients d'eleccions a Diputats a Corts 1899-1931 (SIG 663)
Expedients d'eleccions a Diputats a Corts 1899-1931 (SIG 663)
Expedient de referèndum per l'aprovació de la llei Orgànica de l'Estat 1966 (SIG 666/3)
Expedient de referèndum per l'aprovació de la llei Orgànica de l'Estat 1966 (SIG 666/3)
Fragments de llibres de manaments 1506-1808 (SIG 679/2)
Fragments de llibres de manaments 1506-1808 (SIG 679/2)
Llibre de provisions 1657-1660 (SIG 680/6)
Llibre de provisions 1657-1660 (SIG 680/6)
Correspondència del Jutjat 1948-1963 (SIG 681/7)
Correspondència del Jutjat 1948-1963 (SIG 681/7)
Estatuts i actes de diversos organismes sindicals 1943-1964 (SIG 781/3)
Estatuts i actes de diversos organismes sindicals 1943-1964 (SIG 781/3)
Fragment de llibre de caixa 1966-1967 (SIG 795/3)
Fragment de llibre de caixa 1966-1967 (SIG 795/3)
Contractes de treball 1951-1976 (SIG 799/2)
Contractes de treball 1951-1976 (SIG 799/2)
Llibre de determinacions de consell 1594-1610 (SIG. 11/3)
Llibre de determinacions de consell 1594-1610 (SIG. 11/3)
Correspondència: sortides nº 1301-1814, 1991 (SIG. 43)
Correspondència: sortides nº 1301-1814, 1991 (SIG. 43)
Expedients per la contractació del servei de recollida de fems 1971-1991 (SIG. 127/1)
Expedients per la contractació del servei de recollida de fems 1971-1991 (SIG. 127/1)
Llibre d'ingressos i pagaments de la Junta Municipal de Beneficència 1836-1853 (SIG. 204/1)
Llibre d'ingressos i pagaments de la Junta Municipal de Beneficència 1836-1853 (SIG. 204/1)
Inventaris de les escoles 1901-1921 (SIG 319/3)
Inventaris de les escoles 1901-1921 (SIG 319/3)
Expedients per a la concessió de parades al mercat de la vila 1990 (SIG 333)
Expedients per a la concessió de parades al mercat de la vila 1990 (SIG 333)
Expedient per la concessió de vedats de caça 1930-1967 (SIG 337/6)
Expedient per la concessió de vedats de caça 1930-1967 (SIG 337/6)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Canyelles, Pere Bibiloni 1563-1574 (SIG 342/3)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Canyelles, Pere Bibiloni 1563-1574 (SIG 342/3)
Llibre de repartiment de forment 1607-1628 (SIG 353/8)
Llibre de repartiment de forment 1607-1628 (SIG 353/8)
Llibre de sentències dels oïdors de comptes 1630-1660 (SIG 356/3)
Llibre de sentències dels oïdors de comptes 1630-1660 (SIG 356/3)
Apèndix d'altes a l'amillarament 1876-1888 (SIG 520/6)
Apèndix d'altes a l'amillarament 1876-1888 (SIG 520/6)
Padrons de la contribució d'edificis i solars 1931-1951 (SIG 529)
Padrons de la contribució d'edificis i solars 1931-1951 (SIG 529)
Declaracions personals sobre la propietat urbana 1852 (SIG 547/2)
Declaracions personals sobre la propietat urbana 1852 (SIG 547/2)
Llibre d'actes de la Junta Municipal d'Associats 1908-1914 (SIG 553/3)
Llibre d'actes de la Junta Municipal d'Associats 1908-1914 (SIG 553/3)
Llibre de talles comunes. Clavari: Miquel Coll, Xanxo 1694-1695 (SIG 563/3)
Llibre de talles comunes. Clavari: Miquel Coll, Xanxo 1694-1695 (SIG 563/3)
Diaris de caixa 1852-1867 (SIG 639/1)
Diaris de caixa 1852-1867 (SIG 639/1)
Llibre de comptes de tresoreria 1989 (SIG 863/6)
Llibre de comptes de tresoreria 1989 (SIG 863/6)
Comptes de recaptador sobre cèdules personals 1883-1903 (SIG 645/4)
Comptes de recaptador sobre cèdules personals 1883-1903 (SIG 645/4)
Expedients d'eleccions a Diputats Provincials 1872-1913 (SIG 664)
Expedients d'eleccions a Diputats Provincials 1872-1913 (SIG 664)
Fitxes d'oferta i demanda de col·locació obrera 1939-1943 (SIG 799/3)
Fitxes d'oferta i demanda de col·locació obrera 1939-1943 (SIG 799/3)
Targetes de comunicació de baixes o canvi de qualificació 1966-1967 (SIG 801/2)
Targetes de comunicació de baixes o canvi de qualificació 1966-1967 (SIG 801/2)
Comptes de pressupost ordinari municipal 1862-1868 (SIG 361)
Comptes de pressupost ordinari municipal 1862-1868 (SIG 361)
Manaments de pagaments ("Libramientos") 1927 (SIG 408)
Manaments de pagaments ("Libramientos") 1927 (SIG 408)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1927 (SIG 849/3)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1927 (SIG 849/3)
Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1894-1910 (SIG 489/3)
Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1894-1910 (SIG 489/3)
Ordenances fiscals 1980-1992 (SIG 508)
Ordenances fiscals 1980-1992 (SIG 508)
Pòlisses d'assegurances per accidents de treball 1934-1956 (SIG. 193/7)
Pòlisses d'assegurances per accidents de treball 1934-1956 (SIG. 193/7)
Expedients de la Comissió d'Ajuda Familiar als funcionaris de l'Ajuntament 1956-1987 (SIG. 194/3)
Expedients de la Comissió d'Ajuda Familiar als funcionaris de l'Ajuntament 1956-1987 (SIG. 194/3)
Expedient de contractació de personal administratiu 1930-1991 (SIG. 192/1)
Expedient de contractació de personal administratiu 1930-1991 (SIG. 192/1)
Actes de la Ponència Municipal de Sanitat Escolar 1975-1976 (SIG. 197/2)
Actes de la Ponència Municipal de Sanitat Escolar 1975-1976 (SIG. 197/2)
Llibre de registre de vacunacions. ("Antivariolica") 1921-1939 (SIG. 197/5)
Llibre de registre de vacunacions. ("Antivariolica") 1921-1939 (SIG. 197/5)
Bans i edictes 1876-1880 (SIG. 1/3)
Bans i edictes 1876-1880 (SIG. 1/3)
Despeses d'estàncies a institucions clínico-benèfiques 1943-1950 (SIG. 202/5)
Despeses d'estàncies a institucions clínico-benèfiques 1943-1950 (SIG. 202/5)
Concessió de permisos d'obres 1900-1925 (SIG 221)
Concessió de permisos d'obres 1900-1925 (SIG 221)
Llibre d'actes de la Junta Local de 1ª Ensenyança 1927-1945 (SIG 320/2)
Llibre d'actes de la Junta Local de 1ª Ensenyança 1927-1945 (SIG 320/2)
Llibre de dietes i bestretes 1675-1676 (SIG 355/4)
Llibre de dietes i bestretes 1675-1676 (SIG 355/4)
Registre de propietats rústiques s.a. (s.XIXI) (SIG 537/1)
Registre de propietats rústiques s.a. (s.XIXI) (SIG 537/1)
Declaracions personals sobre la propietat rústica i pecuària 1846 (SIG 539)
Declaracions personals sobre la propietat rústica i pecuària 1846 (SIG 539)
Padrons de taxes sobre portes, finestres, balcons, mostradors, toldos, cartells. Còpies 1981-1986 (SIG 626)
Padrons de taxes sobre portes, finestres, balcons, mostradors, toldos, cartells. Còpies 1981-1986 (SIG 626)
Llibre d'actes 1929-1931 (SIG. 30/3)
Llibre d'actes 1929-1931 (SIG. 30/3)
Registre de sortida de documents 1922-1925 (SIG. 121/6)
Registre de sortida de documents 1922-1925 (SIG. 121/6)
Expedients de reclutament 1866-1873 (SIG. 153)
Expedients de reclutament 1866-1873 (SIG. 153)
Expedient d'exempcions personals 1886-1895 (SIG. 175)
Expedient d'exempcions personals 1886-1895 (SIG. 175)
Censos de requisició militar: bestiar, automòbils, carruatges... 1940-1959 (SIG. 187)
Censos de requisició militar: bestiar, automòbils, carruatges... 1940-1959 (SIG. 187)
Llibre de cadastre 1695-1719 (SIG 503/3)
Llibre de cadastre 1695-1719 (SIG 503/3)
Plans sobre abastament i sanejament 1990 (SIG. 199/1)
Plans sobre abastament i sanejament 1990 (SIG. 199/1)
Llibre d'Administració de les Almoines del Pre. Nicolau Borràs 1783-1850 (SIG. 201/6)
Llibre d'Administració de les Almoines del Pre. Nicolau Borràs 1783-1850 (SIG. 201/6)
Llibre auxiliar de despeses 1926 (SIG 634/6)
Llibre auxiliar de despeses 1926 (SIG 634/6)
Expedients d'eleccions municipals a regidors 1879-1893 (SIG 657)
Expedients d'eleccions municipals a regidors 1879-1893 (SIG 657)
Llibre de bans 1706-1710
Llibre de bans 1706-1710
LIibre comú de Cúria 1551-1556 (SIG 670/3)
LIibre comú de Cúria 1551-1556 (SIG 670/3)
Llibre de penyores 1706-1712 (SIG 680/3)
Llibre de penyores 1706-1712 (SIG 680/3)
Fragments de llibres de provisions 1704-1815 (SIG 680/7)
Fragments de llibres de provisions 1704-1815 (SIG 680/7)
Actes d'emancipacions de menors d'edat 1909-1938 (SIG 692/2)
Actes d'emancipacions de menors d'edat 1909-1938 (SIG 692/2)
Declaracions de naixements 1972-1980 (SIG 696/1)
Declaracions de naixements 1972-1980 (SIG 696/1)
Actes d'inscripció i avisos de celebració de matrimonis canònics 1938-1956 (SIG 699)
Actes d'inscripció i avisos de celebració de matrimonis canònics 1938-1956 (SIG 699)
Sol.licituds de certificacions 1912-1930 (SIG 707/4)
Sol.licituds de certificacions 1912-1930 (SIG 707/4)
Pergamí 3
Pergamí 3
Carnets i cartilles 1902-1969 (SIG 823/5)
Carnets i cartilles 1902-1969 (SIG 823/5)
Liquidacions salarials anuals 1944 (SIG 903/3)
Liquidacions salarials anuals 1944 (SIG 903/3)
Expendients de retribucions als membres de la corporació municipal 1980-1983 (SIG. 1/8)
Expendients de retribucions als membres de la corporació municipal 1980-1983 (SIG. 1/8)
Esborranys d'actes 1966-1984 (SIG. 16)
Esborranys d'actes 1966-1984 (SIG. 16)
Expedients de secretaria 1990-1992 (SIG. 115)
Expedients de secretaria 1990-1992 (SIG. 115)
Llibre de registre d'entrada de documents 1916-1924 (SIG. 118/3)
Llibre de registre d'entrada de documents 1916-1924 (SIG. 118/3)
Fulls d'empadronament 1866-1868 (SIG. 133)
Fulls d'empadronament 1866-1868 (SIG. 133)
Parts mensuals de naixements, matrimonis i defuncions 1900-1942 (SIG. 148)
Parts mensuals de naixements, matrimonis i defuncions 1900-1942 (SIG. 148)
Llibre registre de mortalitat per malalties infeccioses 1946-1955 (SIG. 196/1)
Llibre registre de mortalitat per malalties infeccioses 1946-1955 (SIG. 196/1)
Actes de la Comissió Interinsular de Sanejament 1983-1988 (SIG. 200)
Actes de la Comissió Interinsular de Sanejament 1983-1988 (SIG. 200)
Expedients i projectes sobre obertura, reforma, pavimentació de camins 1858-1983 (SIG. 209)
Expedients i projectes sobre obertura, reforma, pavimentació de camins 1858-1983 (SIG. 209)
Expedients per a la concessió de llicències a establiments i activitats 1978-1979 (SIG 313)
Expedients per a la concessió de llicències a establiments i activitats 1978-1979 (SIG 313)
Llibre registre d'altes, baixes a la contribució industrial i de comerç 1944-1973 (SIG 517/2)
Llibre registre d'altes, baixes a la contribució industrial i de comerç 1944-1973 (SIG 517/2)
Registre d'altes i baixes a la contribució d'immobles correus i ramaderia 1888-1902 (SIG 531/3)
Registre d'altes i baixes a la contribució d'immobles correus i ramaderia 1888-1902 (SIG 531/3)
Repartiment general d'utilitats 1916-1932 (SIG 561)
Repartiment general d'utilitats 1916-1932 (SIG 561)
Repartiment de despeses per combatre la filoxera 1883-1890 (SIG 590/3)
Repartiment de despeses per combatre la filoxera 1883-1890 (SIG 590/3)
Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1924-1931 (SIG 631/3)
Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1924-1931 (SIG 631/3)
Llibre subauxiliar de despeses d'imprevists 1886-1888 (SIG 637/2)
Llibre subauxiliar de despeses d'imprevists 1886-1888 (SIG 637/2)
Comptes de cabals 1978-1982 (SIG 644)
Comptes de cabals 1978-1982 (SIG 644)
Registre d'ordres, exhortaments i comunicacions 1919-1930 (SIG 683/1)
Registre d'ordres, exhortaments i comunicacions 1919-1930 (SIG 683/1)
Llibre de providències 1924-1937 (SIG 683/4)
Llibre de providències 1924-1937 (SIG 683/4)
Llibre registre de defuncions 1871 (SIG 758)
Llibre registre de defuncions 1871 (SIG 758)
Llibre d'actes del Gremi de Lleters i de la Comissió de Ramaders 1937-1938 (SIG 781/4)
Llibre d'actes del Gremi de Lleters i de la Comissió de Ramaders 1937-1938 (SIG 781/4)
Correspondència: entrades i sortides 1950-1952 (SIG 784)
Correspondència: entrades i sortides 1950-1952 (SIG 784)
Resguards bancaris de la "H.S.L.G." 1980-1981 (SIG 795/4)
Resguards bancaris de la "H.S.L.G." 1980-1981 (SIG 795/4)
Sol·licituds d'inscripció al cens laboral agrícola 1952-1957 (SIG 797/4)
Sol·licituds d'inscripció al cens laboral agrícola 1952-1957 (SIG 797/4)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1950-1954 (SIG 801/4)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1950-1954 (SIG 801/4)
Manuals informatius Sense data (SIG 813)
Manuals informatius Sense data (SIG 813)
Resultats 401 a 500 de 2597