Vista prèvia d'impressió Tanca

S'estan mostrant 2597 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal Santa Maria del Camí
Vista prèvia d'impressió View:

371 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Llibre auxiliar d'ingressos 1925-1926 (SIG 632/4)
Llibre auxiliar d'ingressos 1925-1926 (SIG 632/4)
Actes de Patronat històrico-Artístic i del Patronat de la residència de la 3ª edat "Cas Metge Rei" 1989-1991 (SIG. 202/3)
Actes de Patronat històrico-Artístic i del Patronat de la residència de la 3ª edat "Cas Metge Rei" 1989-1991 (SIG. 202/3)
Normes subsidiàries i complementàries de planejament 1971-1976 (SIG. 205/2)
Normes subsidiàries i complementàries de planejament 1971-1976 (SIG. 205/2)
Pla Parcial de la finca Ses Quarterades 1973-1976 (SIG. 206/1)
Pla Parcial de la finca Ses Quarterades 1973-1976 (SIG. 206/1)
Expedients de sanció a obres particulars 1974-1990 (SIG 309)
Expedients de sanció a obres particulars 1974-1990 (SIG 309)
Expedients d'activitats esportives 1979-1990 (SIG 322/3)
Expedients d'activitats esportives 1979-1990 (SIG 322/3)
Expedients per a la col·locació de contadors d'aigua (nº 1-110) 1988 (SIG 323)
Expedients per a la col·locació de contadors d'aigua (nº 1-110) 1988 (SIG 323)
Expedient de multes ??? 1966-1973 (SIG 338/1)
Expedient de multes ??? 1966-1973 (SIG 338/1)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Bibiloni 1547-1558 (SIG 342/1)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Antoni Bibiloni 1547-1558 (SIG 342/1)
Llibre de determinacions de consell 1539-1550 (SIG. 11/1)
Llibre de determinacions de consell 1539-1550 (SIG. 11/1)
Llibre d'extraccions 1612-1687 (SIG. 14/1)
Llibre d'extraccions 1612-1687 (SIG. 14/1)
Llibre d'actes 1814-1850 (SIG. 18)
Llibre d'actes 1814-1850 (SIG. 18)
Extractes d'actes 1966-1973 (SIG. 28/1)
Extractes d'actes 1966-1973 (SIG. 28/1)
Expedient de constitució de l'Ajuntament 1918-1991 (SIG. 28/2)
Expedient de constitució de l'Ajuntament 1918-1991 (SIG. 28/2)
Extractes d'actes 1966-1972 (SIG. 33/1)
Extractes d'actes 1966-1972 (SIG. 33/1)
Correspondència: entrades i sortides 1623-1827 (SIG. 44)
Correspondència: entrades i sortides 1623-1827 (SIG. 44)
Censos d'habitatges 1859-1951 (SIG. 130/1)
Censos d'habitatges 1859-1951 (SIG. 130/1)
Fulls d'empadronament 1824-1826 (SIG. 131)
Fulls d'empadronament 1824-1826 (SIG. 131)
Censos de requisició militar: bestiar 1794-1913 (SIG. 186/1)
Censos de requisició militar: bestiar 1794-1913 (SIG. 186/1)
Catàleg de la Secció Històrica de l'Arxiu Municipal de Santa Maria del Camí 1968 (SIG. 188/3)
Catàleg de la Secció Històrica de l'Arxiu Municipal de Santa Maria del Camí 1968 (SIG. 188/3)
Expedients d'adquisició de béns mobles 1971-1989 (SIG. 188/6)
Expedients d'adquisició de béns mobles 1971-1989 (SIG. 188/6)
Expedient de rectificació de l'inventari municipal de 1972 1973 (SIG. 189/3)
Expedient de rectificació de l'inventari municipal de 1972 1973 (SIG. 189/3)
Expedients de beneficiats per les classes passives 1882-1885 (SIG. 193/3)
Expedients de beneficiats per les classes passives 1882-1885 (SIG. 193/3)
Actes de la Junta Municipal de Sanitat 1827-1905 (SIG. 196/7)
Actes de la Junta Municipal de Sanitat 1827-1905 (SIG. 196/7)
Actes de constitució de la Mancomunitat de Mallorca per abastiment d'aigua 1967-1968 (SIG. 199/3)
Actes de constitució de la Mancomunitat de Mallorca per abastiment d'aigua 1967-1968 (SIG. 199/3)
Llibre d'administració de les Almoines del Pre. Nicolau Borràs 1662-1784 (SIG. 201/4)
Llibre d'administració de les Almoines del Pre. Nicolau Borràs 1662-1784 (SIG. 201/4)
Llibre subauxiliar d'ingressos i despeses del cementiri 1908 (SIG 637/5)
Llibre subauxiliar d'ingressos i despeses del cementiri 1908 (SIG 637/5)
Comptes de caixa 1902-1907 (SIG 637/6)
Comptes de caixa 1902-1907 (SIG 637/6)
Llibre auxiliar de caixa 1917-1923 (SIG 642/1)
Llibre auxiliar de caixa 1917-1923 (SIG 642/1)
Matrius de talonaris de xecs 1963-1984 (SIG 652)
Matrius de talonaris de xecs 1963-1984 (SIG 652)
Expedients per a la divisió del terme en districtes i seccions 1970-1973 (SIG 655/1)
Expedients per a la divisió del terme en districtes i seccions 1970-1973 (SIG 655/1)
Expedients d'eleccions de compromissaris per a l'elecció de senadors 1872-1936 (SIG 665/2)
Expedients d'eleccions de compromissaris per a l'elecció de senadors 1872-1936 (SIG 665/2)
Registre de multes 1805-1815 (SIG 668/1)
Registre de multes 1805-1815 (SIG 668/1)
"Relación de los trabajos pretados por La villa" 1795 (SIG 668/2)
"Relación de los trabajos pretados por La villa" 1795 (SIG 668/2)
Correspondència de la Cúria Reial 1462-1817 (SIG 668/3)
Correspondència de la Cúria Reial 1462-1817 (SIG 668/3)
DiIigències judicials 1782-1839 (SIG 669/1)
DiIigències judicials 1782-1839 (SIG 669/1)
Certificats de "Iimpieza de sangre" 1773-1806 (SIG 669/2)
Certificats de "Iimpieza de sangre" 1773-1806 (SIG 669/2)
Llibre de bans 1619-1642
Llibre de bans 1619-1642
Llibre de segrests 1765 (SIG 681/1)
Llibre de segrests 1765 (SIG 681/1)
Expedients judicials 1753-1838 (SIG 682)
Expedients judicials 1753-1838 (SIG 682)
Expedients de judicis de faltes 1778-1934 (SIG 684/2)
Expedients de judicis de faltes 1778-1934 (SIG 684/2)
Rectificacions al Registre Civil 1899-1958 (SIG 694/4)
Rectificacions al Registre Civil 1899-1958 (SIG 694/4)
Estatuts i actes de la "H.S.L.G." 1941-1972 (SIG 781/2)
Estatuts i actes de la "H.S.L.G." 1941-1972 (SIG 781/2)
Expedients d'eleccions sindicals 1941-1972 (SIG 781/2)
Expedients d'eleccions sindicals 1941-1972 (SIG 781/2)
Afiliacions a Ia "Mutualidad laboral de trabajadores autónomos" 1961-1967 (SIG 797/5)
Afiliacions a Ia "Mutualidad laboral de trabajadores autónomos" 1961-1967 (SIG 797/5)
Odenances municipals 1821-1872 (SIG. 2/1)
Odenances municipals 1821-1872 (SIG. 2/1)
Expedients d'homenatge i anomenament de fills adoptius 1952-1968 (SIG. 9/1)
Expedients d'homenatge i anomenament de fills adoptius 1952-1968 (SIG. 9/1)
Llibre de resolucions de Batlia 1820-1821 (SIG. 9/4)
Llibre de resolucions de Batlia 1820-1821 (SIG. 9/4)
Llibre de decrets. Vegeu: llibre de resolucions de la Batlia. (1.1.1.11.) 1952-1972 (SIG. 1/4)
Llibre de decrets. Vegeu: llibre de resolucions de la Batlia. (1.1.1.11.) 1952-1972 (SIG. 1/4)
Llibre d'ordres 1717-1779 (SIG. 3)
Llibre d'ordres 1717-1779 (SIG. 3)
Registre general de multes 1908-1941 (SIG. 9/3)
Registre general de multes 1908-1941 (SIG. 9/3)
Llibre de determinacions de consells, extraccions, repartiment de blat et alter 1574-1595 (SIG. 1...
Llibre de determinacions de consells, extraccions, repartiment de blat et alter 1574-1595 (SIG. 11/2)
Esborranys d'actes 1979-1985 (SIG. 29)
Esborranys d'actes 1979-1985 (SIG. 29)
Correspondència: sortides
Correspondència: sortides
Ajudes econòmiques Patronat Pro-Deficients de la Comarca d'Inca 1988-1989 (SIG. 202/4)
Ajudes econòmiques Patronat Pro-Deficients de la Comarca d'Inca 1988-1989 (SIG. 202/4)
Plànol de l'amillarament 1858 (SIG. 897)
Plànol de l'amillarament 1858 (SIG. 897)
Concessió de permisos d'obres 1889-1899 (SIG 220)
Concessió de permisos d'obres 1889-1899 (SIG 220)
Expedients de centres escolars 1959-1989 (SIG 319/2)
Expedients de centres escolars 1959-1989 (SIG 319/2)
Llibre d'actes de la Junta Local de 1ª Ensenyança 1908-1927 (SIG 320/2)
Llibre d'actes de la Junta Local de 1ª Ensenyança 1908-1927 (SIG 320/2)
Expedients d'activitats culturals 1979-1987 (SIG 320/5)
Expedients d'activitats culturals 1979-1987 (SIG 320/5)
Llibre registre de bestiar sacrificat 1902-1917 (SIG 337/5)
Llibre registre de bestiar sacrificat 1902-1917 (SIG 337/5)
Expedient de multes 1972-1990 (SIG 339)
Expedient de multes 1972-1990 (SIG 339)
Llibre registre de passaports 1820-1823, 1852 (SIG 338/2)
Llibre registre de passaports 1820-1823, 1852 (SIG 338/2)
Llibre de dietes i bestretes 1673-1674 (SIG 355/3)
Llibre de dietes i bestretes 1673-1674 (SIG 355/3)
Llibre de pòlisses del clavari 1581-1582 (SIG 355/8)
Llibre de pòlisses del clavari 1581-1582 (SIG 355/8)
Repartiment de l'impost de la sal 1823-1879 (SIG 515/4)
Repartiment de l'impost de la sal 1823-1879 (SIG 515/4)
Apèndix nº1 d'altes a l'amillarament 1863-1876 (SIG 520/5)
Apèndix nº1 d'altes a l'amillarament 1863-1876 (SIG 520/5)
Llibre auxiliar d'ingressos. 2º semsetre 1926 (SIG 632/5)
Llibre auxiliar d'ingressos. 2º semsetre 1926 (SIG 632/5)
Llibre subauxiliar de despeses de "cargas" 1886-1888 (SIG 637/1)
Llibre subauxiliar de despeses de "cargas" 1886-1888 (SIG 637/1)
Comptes de caixa 1908-1907 (SIG 638)
Comptes de caixa 1908-1907 (SIG 638)
Comptes de recaptador 1904-1927 (SIG 646)
Comptes de recaptador 1904-1927 (SIG 646)
Liquidacions d'imposts estatals 1961-1973 (SIG 650/4)
Liquidacions d'imposts estatals 1961-1973 (SIG 650/4)
Normativa electoral 1890-1986 (SIG 655/2)
Normativa electoral 1890-1986 (SIG 655/2)
Fragments de llibres de segrests 1714-1717 (SIG 681/2)
Fragments de llibres de segrests 1714-1717 (SIG 681/2)
Estadístiques d'activitats del Jutjat de Pau 1951-1969 (SIG 683/3)
Estadístiques d'activitats del Jutjat de Pau 1951-1969 (SIG 683/3)
Actes de conciliació 1943-1966 (SIG 692/1)
Actes de conciliació 1943-1966 (SIG 692/1)
Declaracions de naixements 1959-1971 (SIG 695)
Declaracions de naixements 1959-1971 (SIG 695)
Llibre registre de defuncions 1841-1842 (SIG 757)
Llibre registre de defuncions 1841-1842 (SIG 757)
Certificats 1869-1957 (SIG 707/3)
Certificats 1869-1957 (SIG 707/3)
Pergamí 2
Pergamí 2
CarteIs, retrats, mapes 1928-1936 (SIG 896/2)
CarteIs, retrats, mapes 1928-1936 (SIG 896/2)
Declaracions de prestacions econòmiques per part dels empresaris 1940-1979 (SIG 867/1)
Declaracions de prestacions econòmiques per part dels empresaris 1940-1979 (SIG 867/1)
Llibre general de rendes i exaccions 1955 (SIG 869)
Llibre general de rendes i exaccions 1955 (SIG 869)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos (2º trimestre) 1926 (SIG 849/2)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos (2º trimestre) 1926 (SIG 849/2)
Llibre diari d'intervenció de pagaments (2º trimestre) 1926 (SIG 853/2)
Llibre diari d'intervenció de pagaments (2º trimestre) 1926 (SIG 853/2)
Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1889-1895 (SIG 489/2)
Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1889-1895 (SIG 489/2)
Expedients de la subhasta dels arbitris municipals sobre escorxador, mercat, romana i corral comú 1882-1911 (SIG 509/2)
Expedients de la subhasta dels arbitris municipals sobre escorxador, mercat, romana i corral comú 1882-1911 (SIG 509/2)
Quaderns de l'agent censal (cens d'edificis i locals) 1980-1991 (SIG. 130/2)
Quaderns de l'agent censal (cens d'edificis i locals) 1980-1991 (SIG. 130/2)
Padrons d'allotjament a tropes de l'exercit 1880-1942 (SIG. 150/6)
Padrons d'allotjament a tropes de l'exercit 1880-1942 (SIG. 150/6)
Expedients d'allistament i sorteig 1836-1850 (SIG. 173/1)
Expedients d'allistament i sorteig 1836-1850 (SIG. 173/1)
Censos de requisició militar: bestiar, automòbils, carruatges... 1926-1937 (SIG. 186/2)
Censos de requisició militar: bestiar, automòbils, carruatges... 1926-1937 (SIG. 186/2)
Expedients d'exempció de la construcció urbana dels béns immobles de l'Ajuntament. Vegeu: Construcció urbana (3.3.2.7.7.) 1979
Expedients d'exempció de la construcció urbana dels béns immobles de l'Ajuntament. Vegeu: Construcció urbana (3.3.2.7.7.) 1979
Fulls de registres dels béns de l'Ajuntament 1953 (SIG. 189/4)
Fulls de registres dels béns de l'Ajuntament 1953 (SIG. 189/4)
Expedients de pagament de pensions per viudetat i jubilació 1939-1983 (SIG. 184/2)
Expedients de pagament de pensions per viudetat i jubilació 1939-1983 (SIG. 184/2)
Llibre d'administració de les Almoines del Pre. Nicolau Borràs 1719-1754 (SIG. 201/5)
Llibre d'administració de les Almoines del Pre. Nicolau Borràs 1719-1754 (SIG. 201/5)
CaIendaris 1839-1925 (SIG 823/4)
CaIendaris 1839-1925 (SIG 823/4)
Llista de donatiu "Promovimiento a los Caídos" de Santa Maria 1939 (SIG. 204/7)
Llista de donatiu "Promovimiento a los Caídos" de Santa Maria 1939 (SIG. 204/7)
Expedients per a la concessió de llicències a establiments i activitats 1971-1977 (SIG 312)
Expedients per a la concessió de llicències a establiments i activitats 1971-1977 (SIG 312)
Llibre de registres de llicències municipals de Serveis Urbans de Transport 1966-1981 (SIG 341/3)
Llibre de registres de llicències municipals de Serveis Urbans de Transport 1966-1981 (SIG 341/3)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Canyelles 1552 (SIG 342/2)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Pere Canyelles 1552 (SIG 342/2)
Resultats 201 a 300 de 2597