Fons fotogràfic Jeroni Juan Tous Llista de l'inventari

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
VIB Visita de la infanta Isabel de Borbó el 1913 a Mallorca Sèrie 1913
TRJ(III) Trasllat de les restes de Jaume III Sèrie 1903
ORS Obres de Reforma de la Seu Sèrie 1904 (?) - 1914 (?)
ALT Altres Sèrie 1904-?
ASCAN Assassinat de Canalejas Sèrie 1912 (?)
EMP Enderrocament de les murades de Palma Sèrie 1902 (?)