Fons fotogràfic Climent Picornell Bauzà Llista de l'inventari

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
1 Invertebrats Sèrie
4 Paisatges diversos Sèrie
3 Costa Sèrie
4 Activitats expressives Sèrie
1 Interior Sèrie
5 Retrats Sèrie
2 Muntanya Sèrie
3 Activitats reproductives Sèrie
2 Activitats productives Sèrie
5 Paisatges nevats Sèrie
1 Arquitectura Sèrie
1 Vegetació Sèrie
2 Fauna Sèrie