Comissió municipal permanent Llista de l'inventari

Identificador Títol Sort ascending Nivell de descripció Data Objecte digital
01 Convocatòries Sèrie
02 Esborrany d'actes Sèrie 1966-1985
04 Extracte d'actes Sèrie 1952-1957
03 Llibre d'actes Sèrie 1923-1995