Comissió municipal permanent Llista de l'inventari

Identificador Títol Nivell de descripció Sort ascending Data Objecte digital
01 Convocatòries Sèrie
03 Llibre d'actes Sèrie 1923-1995
02 Esborrany d'actes Sèrie 1966-1985
04 Extracte d'actes Sèrie 1952-1957