S'estan mostrant 1571 resultats

Matèries
terme Matèries Nota d'abast Descripció arxivística count Registre d'autoritat count
Comissió Permanent 2 0
municipal 4 0
ple municipal permanent 24 0
Ple 46 0
Ajuntament 50 0
Esborranys d'actes 2 0
Junta Municipal 6 0
Cuina--Panades 16 0
Peix 1 0
Perruqueria 2 0
Moviment obrer 22 0
Referèndum 2 0
Junta Local de Suscripció 1 0
Organització de Milícies Juvenils 1 0
Milicians 1 0
JONS 0 0
FET-JONS 17 0
Eleccions europees 2 0
Movimiento Nacional 4 0
Secció Femenina 1 0
Consell Local 1 0
Auxilio Social 1 0
Acta de postulació 1 0
Frente de Juventud de Baleares 1 0
Subsidis 1 0
Certificats militars 1 0
Certificats de conducta 1 0
Anarquisme 3 0
Ple municipal 1 0
Reals Ordres 8 0
Butlletí 7 0
Butlletí oficial 6 0
Ordenances municipals 1 0
Paper timbrat 1 0
Paper segellat 1 0
Correspondència Militar 5 0
Escorxador 3 0
Ornitòlegs 1 0
Militars 0 0
Mad 0 0
Sitges (Carbó) 1 0
Junta de Govern 13 0
Ordres 2 0
Batles 1 0
Socialisme 17 0
Caixa de Balears "Sa Nostra" 1 0
Col·lectiu Teranyines 1 0
Moros i cristians 1 0
Invocacions 1 0
Família Aguiló 1 0
Oli 1 0
Junta d'Abastament 1 0
Ministeri de Foment 1 0
Defuncions 1 0
Enterraments 1 0
Criminals 1 0
Serveis socials 4 0
Arqueig 10 0
Balanços 1 0
Llibre de caixa 4 0
camp 1 0
Ecologistes 1 0
Festa del 0 0
Algues 2 0
Educació ambiental 6 0
Drassanes 1 0
Comptes corrents 1 0
Registre 1 0
Estancades 1 0
Talles 4 0
Llibre de talles 1 0
Exactors 1 0
Juntes 1 0
Quitacions 1 0
Provisions 2 0
fils 0 0
Veïnats / Veïnades 80 0
Auxiliar de despeses 11 0
Auxiliar de pagaments 1 0
Garlandes sa Pobla 6 0
En Figuera (rellotge de l'Ajuntament de Palma) 1 0
Comunisme 7 0
Secretaria de l'Ajuntament 1 0
Registre d'entrades 11 0
Registre de sortides 14 0
Telegram 2 0
Entrega de documents 1 0
Expedients de propietats municipals 1 0
Corporació local 1 0
Circulars de la mutualitat de funcionaris 1 0
Nomenaments i reglaments 1 0
Reglament dels empleats, tècnics i administratius 1 0
Reglament dels empleats municipals 1 0
Cens de famílies d'agricultors 1 0
Llistes d'obrers per empreses 1 0
Expedients de "corral comú" 1 0
Expedients d'abastaments 1 0
Actes de la Junta Local Agrícola 1 0
Preus dels articles de consum 1 0
Campanya olivera 1 0
Resultats 1401 a 1500 de 1571