S'estan mostrant 1569 resultats

Matèries
terme Matèries Nota d'abast Descripció arxivística count Registre d'autoritat count
Constitució Espanyola 5 0
Hortalisses 31 0
Porcs blancs 2 0
Hortolà 7 0
Caça amb fura 1 0
Filats 1 0
Ovelles 38 0
Impressos 11 0
Recol·lecció de cereals 1 0
Jurament 3 0
Ametlers en flor 26 0
Tractors 10 0
Xots 3 0
Conservació de la natura 1 0
Instal·lacions agrícoles 3 0
Porcs negres 7 0
Memorial 3 0
Protocols Notarials 7 0
Fiscalitat 1 0
Congregació de l'Esperit Sant 10 0
Beneficis Eclesièstics 1 0
Cavalls 6 0
Gallines 4 0
Aviram 1 0
Animals domèstics 16 0
Moixos 6 0
Muls 3 0
Llaurar 20 0
Esclata-sangs 5 0
Bosc 23 0
Fer llenya 2 0
Esquitxar fruiters 1 0
Batre 26 0
Reial Decret 4 0
Llengua 3 0
Reial Cèdula 2 0
Reial Privilegi 1 0
Reial Patrimoni 9 0
Reial Coadjutor 1 0
Vinyes 14 0
Vinya 11 0
Vinyeta 4 0
Weblore 63 0
Wellerisme 14 0
Xarampió 1 0
Xarxes de pescadors 5 0
Xeroxlore 1 0
Xibolet 34 0
Vigilància 79 0
Vida quotidiana 8 0
Veu 1 0
Veterinària 9 0
Verola 39 0
Vacunació 2 0
Urologia 11 0
Urgències 2 0
Turisme 8 0
Traumatologia 7 0
Trasllat de restes 13 0
Transport 1 0
Toros 10 0
Topografia 16 0
Teatins 1 0
Llaüt 18 0
La mar 407 0
Puu 15 0
Intrussisme 1 0
Instruments 1 0
Insults 58 0
Institucions sanitàries 2 0
Institucions mèdiques 2 0
Incendis forestals 9 0
Indústria 16 0
Inflamació 1 0
Inoculació 1 0
Instàncies 39 0
Intoxicació 2 0
Investigació mèdica 5 0
Ironia 1 0
Jesuïtes 30 0
Jocs 133 0
Joc de paraules 8 0
Fraseologia 34 0
Renecs / flastomies 15 0
Relats d'experiència real 13 0
Relats d'experiència personal 16 0
Homeopatia 5 0
Còlics 3 0
Quarantenes 18 0
Pulmonia 3 0
Immunologia 1 0
Llicenciatura 1 0
Malformacions 1 0
Narracions orals 1 0
Navegació 2 0
Nefrologia 1 0
Neules 1 0
Neurologia 21 0
Nomenaments 13 0
Nota 1 0
Resultats 601 a 700 de 1569