S'estan mostrant 1441 resultats

Matèries
terme Matèries Nota d'abast Descripció arxivística count Registre d'autoritat count
Otorrinolaringologia 11 0
Història medicina 60 0
Estudi General 13 0
Cançons d'absència 1 0
Cançons de botar corda 4 0
Cançons de bressol 25 0
Cançons de burla 5 0
Cançons de collir olives 1 0
Cançons de falda 6 0
Primeres lletres 1 0
Transició democràtica 1 0
Cançons de picat 1 0
Cançons de ronda 2 0
Cançons de rotlada 0 0
Cançons de segar 2 0
Cançons de tonada de feina 1 0
Cançons religioses 1 0
Collites 6 0
Colònies escolars 7 0
Comerç 10 0
Comptabilitat 187 0
Comunicacions 1 0
Coneixement mèdic 1 0
Congressos de medicina 5 0
Consolat 1 0
Construcció 12 0
Contaminació 1 0
Contarelles 11 0
Contes 10 0
Contraban 17 0
Col·legi de Cànons 13 0
Col·legi de Filosofia 11 0
Col·legi de Medicina 49 0
Col·legi de Teologia 19 0
Juntes de la Universitat 5 0
Junta de Censura 1 0
Junta d'Hisenda 2 0
Junta d'Arranjament 2 0
Pesca 84 0
Pesta 1820 177 0
Pesta llevantina 2 0
Pagesia 259 0
Paisatge 828 0
Paleontologia 1 0
Parèmia 62 0
Paròdia 24 0
Parròquies 2 0
Part 1 0
Patent 3 0
Pati 5 0
Patologia 2 0
Patologia forense 2 0
Perineorràfia 1 0
Personal acadèmic 1 0
Personal administratiu 1 0
Fotografia 127 0
Fotografia de la natura 3319 0
Francès 1 0
Frases fetes 16 0
Gangrena 1 0
Gastràlgia 1 0
Gastroenterologia 19 0
Gastroentiritis 1 0
Geologia 3 0
Geriatria 1 0
Gest 78 0
Ginecologia 18 0
Glosa 127 0
Glosada 2 0
Glosador 3 0
Janer Manila, Gabriel 1 0
Iineraris 2 0
Idioms 1 0
Humanitats 2 0
Humor 1 0
Sordesa 1 0
Socis 12 0
Sociologia 1 0
Sistemes mèdics 1 0
Síndrome de down 1 0
Sindicats 2 0
Silicosis 1 0
Sífilis 2 0
Sessions 52 0
Sermó 3 0
Segle XX 4 0
Segle XIX 0 0
Sarna 1 0
Salut pública 60 0
Salut 3 0
Salines 10 0
Sales 1 0
Sabó 1 0
Rumors 30 0
Rosa
  • Nom popular de la rubèola
1 0
Rondalla ortofònica 1 0
Rondalla 211 0
Rodolins 5 0
Romanços 10 0
Roba 1 0
Resultats 201 a 300 de 1441