S'estan mostrant 1569 resultats

Matèries
terme Matèries Nota d'abast Descripció arxivística count Registre d'autoritat count
Mapa municipal de provïments 1 0
Existències de productes alimentaris 1 0
Inspecció de forns 1 0
Cens agrari 1 0
Declaracions jurades de llana 1 0
Registre de bestiar 1 0
Ventes de productes forestals 1 0
Declaració jurades de productes forestals 1 0
Autoritzacions de tala 1 0
pages 0 0
Obres públiques 2 0
Pressupost 6 0
Establiments comercials 1 0
Parella 10 0
RODRÍGREZ Aguilera, Cesáreo 0 0
Pera Capó 1 0
Joan Bordoy 1 0
Llorens Serra de Búger 1 0
Miquel Bannassar Jordi 1 0
Joan Bennassar Jordi 2 0
Arnau Garau 1 0
Antoni Massanet 1 0
Lorens Serra 1 0
Bernat Sarda 1 0
Felip Bennaser 1 0
Pere Pasqual 5 0
Pere Bordoy 2 0
Miquel Martorell de Toni 1 0
Joan Garau 2 0
Pau Bennaser 1 0
Antoni Betnaser de la Creu 1 0
Jaume Pons 2 0
Antoni Bennasser 1 0
Pere Pons 2 0
Jaume Seguí 2 0
Pere Bennasser 3 0
Miquel Amengual 1 0
Joan Pasqual 2 0
Municipalisme 2 0
Democràcia Cristiana 0 0
Tei 0 0
Corals 1 0
Història natural 1 0
Pacifisme 2 0
Clavariat 65 2
Bestiar boví 0 0
Cirerer 2 0
Censals 65 0
Conferències 1 0
Crucifixos 3 0
Vídeo
  • LEMAC: Useu-lo per a les obres que tracten dels aspectes tècnics de la realització d'enregistraments de vídeo. Les obres que tracten dels aspectes artístics de la realització d'enregistraments de vídeo es troben sota l'encapçalament Vídeos--Producció i direcció
0 0
Acció social 13 0
Comunitats Cristianes 1 0
Drets humans 2 0
Esplais 1 0
Organitzacions no governamentals 1 0
migr 0 0
Fulletons 23 0
Regions 2 0
Cohesió 1 0
Política mundial 1 0
Enquestes 2 0
Eleccions universitàries 1 0
Rectors d'universitat 1 0
Solidaritat 2 0
ecolo 0 0
Mar 0 0
Penya-segats 2 0
Penyasegats 0 0
Resultats 1501 a 1569 de 1569