S'estan mostrant 1441 resultats

Matèries
terme Matèries Nota d'abast Descripció arxivística count Registre d'autoritat count
Comptes 9 0
Herències 23 0
Plomes 1 0
Llibres de registre 0 0
Crides 4 0
Bans 4 0
Batlia 2 0
Decrets 2 0
Dimissió 1 0
Corporació municipal 1 0
Retribucions 1 0
Llicències 1 0
Ponç Bonhivern 0 0
Cúria Romana 1 0
Apostòlics 1 0
done 0 0
Deutors 1 0
Rebuts 4 0
Figues 1 0
Raïms 1 0
Talla general 25 0
Acte 2 0
Talaies-Torres 15 0
Plànol 2 0
Junta de Sanitat 2 0
Junta Agrícola Local 1 0
Junta Provincial de Beneficència 1 0
Llibre de determinacions 15 0
Llibre de registre d'ordres 1 0
Pragmàtiques 1 0
Reials Cèdules 1 0
Reials Provisions 1 0
Sancions 1 0
Llibre de béns 1 0
Llibre comú 4 0
Llibre Cort Reial 1 0
Universitat 4 0
Armes 1 0
Secretaria 1 0
Carreteres 1 0
Martiri 1 0
Moneda 1 0
Dos de Maig 1 0
Pia Memòria 2 0
Missioners 1 0
Llicències de missa 1 0
Ordinacions 2 0
Talla extraordinària 1 0
Talla ordinària 1 0
Misses 2 0
Fruits civils 1 0
Talla reial 7 0
Llibre de bans 2 0
Llibre comú de Cúria 21 0
Sindicalisme 0 0
Eleccions Sindicals 0 0
Patronal 0 0
Formació Professional 0 0
esbarj 0 0
Obesitat 1 0
Covid-19 2 0
Tisi Pulmonar 1 0
Assistència sanitària 1 0
Càncer de pàncrees 1 0
Feminisme 0 0
Associacions de veïns 0 0
Moviment veïnal 0 0
Moviment estudiantil 0 0
Independentisme 0 0
Concert 0 0
Congressos 0 0
Ca de bestiar 1 0
Compravenda 1 0
ca 0 0
gal 0 0
clavariat 0 2
Pla de residus 0 0
Ecologisme 0 0
Educació Ambiental 0 0
Ecologia 0 0
Programa de festes 0 0
Joventut 0 0
Fill 0 0
Normalització lingüística 0 0
Impacte ambiental 0 0
Nacionalisme 0 0
Drogodependència 0 0
Estatut de Cura 0 0
Discurs 0 0
Medi Ambient 0 0
Estatut d'Autonomia 0 0
Renúncia 1 0
Nomenament 1 0
Bula 1 0
Extraccions 2 0
Determinacions 2 0
Consells 2 0
Ermitans 1 0
Ermita 0 0
Arxiu Municipal 1 0
Resultats 1301 a 1400 de 1441