S'estan mostrant 1586 resultats

Matèries
terme Matèries Nota d'abast Descripció arxivística count Registre d'autoritat count
Llibre Cort Reial 22 0
Universitat 4 0
Armes 2 0
Secretaria 1 0
Carreteres 1 0
Martiri 1 0
Moneda 1 0
Dos de Maig 1 0
Pia Memòria 2 0
Missioners 1 0
Llicències de missa 1 0
Ordinacions 2 0
Talla extraordinària 1 0
Talla ordinària 1 0
Misses 2 0
Fruits civils 1 0
Talla reial 7 0
Llibre de bans 2 0
Llibre comú de Cúria 41 0
Sindicalisme 28 0
Eleccions Sindicals 1 0
Patronal 3 0
Formació Professional 1 0
Obesitat 1 0
Covid-19 2 0
Tisi Pulmonar 1 0
Assistència sanitària 1 0
Càncer de pàncrees 1 0
Feminisme 4 0
Associacions de veïns 1 0
Moviment veïnal 1 0
Moviment estudiantil 4 0
Independentisme 32 0
Concert 1 0
Congressos 2 0
Ca de bestiar 1 0
Compravenda 1 0
ca 0 0
Ecologisme 14 0
Pla de residus 1 0
Ecologia 4 0
Programa de festes 1 0
Joventut 4 0
Normalització lingüística 1 0
Impacte ambiental 1 0
Nacionalisme 66 0
Drogodependència 1 0
Estatut de Cura 1 0
Discurs 1 0
Medi Ambient 1 0
Estatut d'Autonomia 2 0
Nomenament 3 0
Renúncia 1 0
Bula 1 0
Extraccions 2 0
Determinacions 9 0
Consells 5 0
Ermitans 1 0
Catàleg 1 0
Arxiu Municipal 1 0
Sembra 1 0
Lleguminoses 1 0
Seguretat social 3 0
Sement 0 0
Diners 2 0
Autobiografia 1 0
Pagaments 1 0
Paret seca 1 0
Actes de Consells 11 0
Varaders 1 0
Llibre de dietes 4 0
Bestretes 3 0
Reconstrucció de camins 1 0
Salaris 1 0
Eleccions generals 30 0
Eleccions autonòmiques 19 0
Eleccions municipals 21 0
Actes de rendició 7 0
Apicultura 4 0
Girament 1 0
Llibrança 1 0
Sínia 4 0
Comissió Permanent 2 0
municipal 5 0
ple municipal permanent 24 0
Ple 46 0
Ajuntament 53 0
Esborranys d'actes 2 0
Junta Municipal 6 0
Cuina--Panades 16 0
Peix 1 0
Perruqueria 2 0
Moviment obrer 22 0
Referèndum 3 0
Junta Local de Suscripció 1 0
Organització de Milícies Juvenils 1 0
Milicians 1 0
JONS 0 0
FET-JONS 17 0
Eleccions europees 2 0
Resultats 1301 a 1400 de 1586