Serveis socials i assistencials Llista de l'inventari

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
05 Junta Municipal de Protecció de la Infància Sèrie 1926-1926
06 Junta Local de Reforma Social Sèrie
01 Almoines Sèrie 1662-1883
07 Donatius Sèrie 1885-1939
03 Correspondència Sèrie
04 Junta Municipal de Beneficència Sèrie 1836-1937
02 Assistència social Sèrie 1893-1992