Òrgans de Govern Llista de l'inventari

Identificador Títol Nivell de descripció Data Sort ascending Objecte digital
01 Llibre de jurats i deternacions de consells Sèrie 1539-1820
01 Bans i edictes Sèrie 1599-1880
02 Nomenaments i juraments de càrrecs Sèrie 1612-1784
08 Ordres i Disposicions Sèrie 1614-1841
03 Llibre d'actes Sèrie 1814-1992
11 Resolucions de Batlia Sèrie 1820-1985
07 Ordenances municipals Sèrie 1821-1872
05 Instàncies Sèrie 1846-1922
10 Registre de multes Sèrie 1853-1941
02 Esborranys d'actes Sèrie 1870-1990
06 Expedients governatius Sèrie 1882-1990
05 Constitució i disolució de l'Ajuntament Sèrie 1918-1991
03 Llibre d'actes Sèrie 1924-1985
09 Protocol Sèrie 1952-1968
04 Decrets Sèrie 1952-1989
01 Convocatòries Sèrie 1966-1978
04 Extractes d'actes Sèrie 1966-1978
01 Convocatòries Sèrie 1966-1985
02 Esborranys d'actes Sèrie 1966-1985
03 Llibre d'actes Sèrie 1971-1980
04 Extractes d'actes Sèrie 1973-1985
01 Esborranys d'actes Sèrie 1987-1990
01 Convocatòries Sèrie 1989-1990
02 BUIT per ARA Sèrie
03 BUIT per ARA Sèrie
02 BUIT per ARA Sèrie