Llibres del pressupost Llista de l'inventari

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
07 General de despeses Sèrie 1954-2005
01 Auxiliar de despeses Sèrie 1919-1953
02 Auxiliar de pagaments Sèrie 1938-1940
04 Llibres diaris d'ingressos i despeses Sèrie 1887-2005
05 Diari d’intervenció d’ingressos Sèrie 1925-1991
09 Rendes i exaccions Sèrie 1954-1967
08 Registre d’ingressos i de pagament Sèrie 1997-2005
03 Auxiliar d'ingressos Sèrie 1919-1953
06 Diari d’intervenció de pagaments Sèrie 1925-1991