Junta Municipal del Cens Electoral Llista de l'inventari

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
01 Actes Sèrie 1790-1854
02 Cens electoral Sèrie 1901-1990
05 Correspondència Sèrie 1873-1887
03 Normativa electoral Sèrie
04 Rectificacions del cens electoral Sèrie 1974-1989