Inventari

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Inventari

Termes equivalents

Inventari

Termes associats

Inventari

10 Descripció arxivística results for Inventari

Només resultats directament relacionats

Lligall de documentació solta (II)

Lligall format per 185 documents solts o composts. Inclou, entre d'altres, documentació sobre qüestions com el litigi dels Bassa de Muro amb la família Castell, l'administració de les mandes pies en el moment del traspàs de l'edifici de Monti-Sion a la Universitat Literària o unes còpies del reglament per a membres de la Congregació de l'Esperit Sant, a més d'inventaris, albarans, etc.

També inclou documents solts dels lligalls III (1), VII (1), IX (46, 48), LXXVII (15) i LXXXXII (24, 48).

Lligall de documentació solta

Lligall format per 64 documents solts o composts. Inclou, entre d'altres, a més d'inventaris i administracions de mandes pies, els següents documents:

  • Lletres apostòliques sobre facultats de la confraria de Sant Pere i Sant Bernat de la Catedral sobre poder ser visitats pel bisbe.

  • Lletres de fra benet Panyelles, bisbe de Mallorca, als sacerdots i confessors seglars i regulars sobre el breu de Benet XIV.

  • Còpia de la renúncia del P. Joaquim Conrado de la Companyia.

  • Reglament del custos de l'església i sagristia de la Universitat literària.

  • Inventari de robes, joies, quadres i altres efectes de l’església de la Real Universitat Literària que s’han entregat al seu custos, el dr. Rafel Barceló.

  • Sobre l’administració del reverned Miquel Nicolau i de Francisca Nicolau.

  • Pregó del procurador reial amb què es dona principi a la capbrevació de Mallorca.

  • Acta d’entrega de don Pedro Sancho, president del Col·legi de Monti-Sion de la suprimida Companyia de Jesús al Dr. Juan Antonio Sancho, prevere beneficiat a la Santa Església Catedral i custos elegit per el senyor Vicari General.

  • Memorial dels agravis o perjuís pretesos per lo il·lustrissim i reverend senyor bisbe e iglésia de Mallorca que són inferits a la portió temporal de la iglésia.

També inclou documents solts dels lligalls VI (62) LXIV (56) i LXXXXII (11, 38).