S'estan mostrant 3603 resultats

Descripció arxivística
Arxiu Municipal de Sa Pobla
Vista prèvia d'impressió View:

259 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Contribució Territorial
Contribució Territorial
Llibre del procés a Llorenç Ferragut 1525-1531 (SIG. 2524)
Llibre del procés a Llorenç Ferragut 1525-1531 (SIG. 2524)
Fragments de llibres de suplicacions 1600-1797 i 1820-1838 (SIG. 2559/1)
Fragments de llibres de suplicacions 1600-1797 i 1820-1838 (SIG. 2559/1)
Resolucions judicial i expedients verbals 1662-1663 i 1712-1780 (SIG. 2562)
Resolucions judicial i expedients verbals 1662-1663 i 1712-1780 (SIG. 2562)
Plecs de testimonis 1672 i 1718-1870 (SIG. 2563)
Plecs de testimonis 1672 i 1718-1870 (SIG. 2563)
Registre de cèdules provisionals 1874-1878 (SIG. ?)
Registre de cèdules provisionals 1874-1878 (SIG. ?)
Llibre registre de defuncions 1836-1838 (SIG. 2574)
Llibre registre de defuncions 1836-1838 (SIG. 2574)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1949-1951 (SIG. 1800)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1949-1951 (SIG. 1800)
Llibre Correspondéncias de los réditos de 6 dineros, hasta 10 sueldos o 1/2 por 100, y de 1 hasta 6 por 100, con arreglo a sus respectivos capitales, hasta el de 50000 libras 1801 (SIG. 1839)
Llibre Correspondéncias de los réditos de 6 dineros, hasta 10 sueldos o 1/2 por 100, y de 1 hasta 6 por 100, con arreglo a sus respectivos capitales, hasta el de 50000 libras 1801 (SIG. 1839)
Reclamacions de contribuents 1965 (SIG. 1843)
Reclamacions de contribuents 1965 (SIG. 1843)
Subhastes 1858--1936 (SIG. 1844)
Subhastes 1858--1936 (SIG. 1844)
Padrons anuals de contribuents de cèdules personals 1882-1900 (SIG. 1846)
Padrons anuals de contribuents de cèdules personals 1882-1900 (SIG. 1846)
Contribució d'inmobles, conreus i ramaderia 1844---1855 (SIG. 1968)
Contribució d'inmobles, conreus i ramaderia 1844---1855 (SIG. 1968)
Llibre registre dels contribuents de rústica i pecuària tom I (A-C del nº 1 al 921) S.D. (SIG. 2022)
Llibre registre dels contribuents de rústica i pecuària tom I (A-C del nº 1 al 921) S.D. (SIG. 2022)
Llibre de "Repartiment de lo utensili" 1780 (SIG. 2155/2)
Llibre de "Repartiment de lo utensili" 1780 (SIG. 2155/2)
Llibre de talles 1641 (SIG. 2183/1)
Llibre de talles 1641 (SIG. 2183/1)
Instancies per a la revisió del pagament i capital per el repart de "consumos" 1839--1916 (SIG. 2191)
Instancies per a la revisió del pagament i capital per el repart de "consumos" 1839--1916 (SIG. 2191)
Expedients de "Propios y arbitros" 1828-1860 (SIG. 2207)
Expedients de "Propios y arbitros" 1828-1860 (SIG. 2207)
Comptes de cabals 1980-1982 (SIG. 2416)
Comptes de cabals 1980-1982 (SIG. 2416)
Llibre de comptes 1870-1872 (SIG. 2417)
Llibre de comptes 1870-1872 (SIG. 2417)
Llibres majors 1870-1880 (SIG. 2425/1)
Llibres majors 1870-1880 (SIG. 2425/1)
Llibre d'ingressos de les "resultes" de rodatge, llista de carrers i apremis 1977-1979 (SIG. 2431)
Llibre d'ingressos de les "resultes" de rodatge, llista de carrers i apremis 1977-1979 (SIG. 2431)
Plecs d'inventaris de béns 1771-1775 (SIG. 2480/1)
Plecs d'inventaris de béns 1771-1775 (SIG. 2480/1)
Fragments de llibres comuns 1550-1579 (SIG. 2480/2)
Fragments de llibres comuns 1550-1579 (SIG. 2480/2)
Contribució de la riquesa rústica i urbana: llistats de contribuents, canvis de domini.... 1835---1900 i 1901---1985 (SIG. 2072)
Contribució de la riquesa rústica i urbana: llistats de contribuents, canvis de domini.... 1835---1900 i 1901---1985 (SIG. 2072)
Delme i registre de rebuts del delme 1837-1840 (SIG. 2137/1)
Delme i registre de rebuts del delme 1837-1840 (SIG. 2137/1)
Llibre auxiliar d'ingressos 1903-1906 (SIG. 2316)
Llibre auxiliar d'ingressos 1903-1906 (SIG. 2316)
Llibre subauxiliar d'ingressos 1945 (SIG. 2334)
Llibre subauxiliar d'ingressos 1945 (SIG. 2334)
Llibre general de despeses 1953 (SIG. 1530)
Llibre general de despeses 1953 (SIG. 1530)
Llibre auxiliar d'ingressos i despeses 1931--1940 (SIG. 2370)
Llibre auxiliar d'ingressos i despeses 1931--1940 (SIG. 2370)
Registre de bans 1820-1926 (SIG. 1)
Registre de bans 1820-1926 (SIG. 1)
Decrets i circulars del Govern Polític de les Balears. Còpies de decrets i resolucions 1786-1986 (SIG. 8)
Decrets i circulars del Govern Polític de les Balears. Còpies de decrets i resolucions 1786-1986 (SIG. 8)
Ordres i disposicions 1716-1767 (SIG. 11/2)
Ordres i disposicions 1716-1767 (SIG. 11/2)
Llibre de determinacions de consells 1528-1547 (SIG. 26)
Llibre de determinacions de consells 1528-1547 (SIG. 26)
"Proposiciones de concejales. Dimisiones. "Suspensiones de acuerdos". " Destitución de Alcalde y concejales. Nuevos nombramientos y dimisiones" 1903-1942 (SIG. 77/1-2)
"Proposiciones de concejales. Dimisiones. "Suspensiones de acuerdos". " Destitución de Alcalde y concejales. Nuevos nombramientos y dimisiones" 1903-1942 (SIG. 77/1-2)
Correspondència : entrades 1808-1829 (SIG. 93/2)
Correspondència : entrades 1808-1829 (SIG. 93/2)
Correspondència 1821-1886 i 1912-1984 (SIG. 955)
Correspondència 1821-1886 i 1912-1984 (SIG. 955)
Fotografies 1926 (SIG. 957/3)
Fotografies 1926 (SIG. 957/3)
Activitats recreatives 1908-1957 (SIG. 963)
Activitats recreatives 1908-1957 (SIG. 963)
Correspondència 1970-1985 (SIG. 972/2)
Correspondència 1970-1985 (SIG. 972/2)
Padró general de clavegueram s. XX (SIG. 973)
Padró general de clavegueram s. XX (SIG. 973)
Partes de la policía municipal 1969-1972 (SIG. 1116/3)
Partes de la policía municipal 1969-1972 (SIG. 1116/3)
Inventaris 1769, 1898 i 1902 (SIG. 596/1)
Inventaris 1769, 1898 i 1902 (SIG. 596/1)
Llibres d'arrendament de rotes 1583-1617 (SIG. 596/3)
Llibres d'arrendament de rotes 1583-1617 (SIG. 596/3)
Certificacions 1935-1977 (SIG. 609/1)
Certificacions 1935-1977 (SIG. 609/1)
Nomenaments de personal 1899-1988 (SIG. 628/2)
Nomenaments de personal 1899-1988 (SIG. 628/2)
Expedients contenciosos administratius 1929-1956 i 1972-1978 (SIG. 643/1)
Expedients contenciosos administratius 1929-1956 i 1972-1978 (SIG. 643/1)
Acords de la Junta Superior de Sanitat 1820 (SIG. 647)
Acords de la Junta Superior de Sanitat 1820 (SIG. 647)
Correspondència 1871-1987 (SIG. 650/1)
Correspondència 1871-1987 (SIG. 650/1)
Repartiment pel pagament de les despeses del Cordó Sanitari Marítim 1865 (SIG. 650/2)
Repartiment pel pagament de les despeses del Cordó Sanitari Marítim 1865 (SIG. 650/2)
Baixes en el censo de cans i relacions dels posseïdors de cans 1959-1988 (SIG. 651)
Baixes en el censo de cans i relacions dels posseïdors de cans 1959-1988 (SIG. 651)
Construccions de sepultures 1834-1930 (SIG. 652/1)
Construccions de sepultures 1834-1930 (SIG. 652/1)
Sol·licituds, traspassos, títols de propietat i relació de propietaris de sepultures 1903-1980 (SIG. 655/1)
Sol·licituds, traspassos, títols de propietat i relació de propietaris de sepultures 1903-1980 (SIG. 655/1)
Junta Municipal de Beneficència : reglament per l'establiment d'un hospici de caritat, estadístiques, comptes, correspondència, receptes, rebuts de "plato único" i "día sin postre", etc... 1708-1821 i 1924-1944 (SIG. 663)
Junta Municipal de Beneficència : reglament per l'establiment d'un hospici de caritat, estadístiques, comptes, correspondència, receptes, rebuts de "plato único" i "día sin postre", etc... 1708-1821 i 1924-1944 (SIG. 663)
Subscripcions a favor dels damnificats de Cuba, de la ciutat universitària, de la Creu Roja, l'Obra Diocesana, etc... 1920 i 1938 (SIG. 665/3)
Subscripcions a favor dels damnificats de Cuba, de la ciutat universitària, de la Creu Roja, l'Obra Diocesana, etc... 1920 i 1938 (SIG. 665/3)
Normes d'ordenació complementàries i subsidiàries de planejament del terme de Sa Pobla 1977 (SIG. 666/2)
Normes d'ordenació complementàries i subsidiàries de planejament del terme de Sa Pobla 1977 (SIG. 666/2)
Projectes tècnics 1723, 1726, 1729, 1882-1921 i 1883-1930 (SIG. 684)
Projectes tècnics 1723, 1726, 1729, 1882-1921 i 1883-1930 (SIG. 684)
Expedients de ruïna 1884 i 1952-1953 (SIG. 707/1)
Expedients de ruïna 1884 i 1952-1953 (SIG. 707/1)
Denúncies i informes 1885 i 1920-1987 (SIG. 949/1)
Denúncies i informes 1885 i 1920-1987 (SIG. 949/1)
Expedients de llicències d'obertura 1884-1899 i 1929-1983 (SIG. 949/3)
Expedients de llicències d'obertura 1884-1899 i 1929-1983 (SIG. 949/3)
Correspondència : entrades i sortides 1745-1938 (SIG. 265)
Correspondència : entrades i sortides 1745-1938 (SIG. 265)
Expedients 1903-1943 (SIG. 277)
Expedients 1903-1943 (SIG. 277)
Sessions de la Junta Municipal del Cens de Població 1857 (SIG. 403/1)
Sessions de la Junta Municipal del Cens de Població 1857 (SIG. 403/1)
Censos d'habitatges 1910-1960 (SIG. 414)
Censos d'habitatges 1910-1960 (SIG. 414)
Estadístiques : de vivendes, edificis i albergs, inmigració, camins veïnals, carruatges, demogràfica sanitària, primera ensenyança, etc... 1852-1938 (SIG. 532)
Estadístiques : de vivendes, edificis i albergs, inmigració, camins veïnals, carruatges, demogràfica sanitària, primera ensenyança, etc... 1852-1938 (SIG. 532)
Ordres sobre defensa 1809-1810 (SIG. 544/2)
Ordres sobre defensa 1809-1810 (SIG. 544/2)
Pòlisses del clavari 1598-1599 (SIG. 1149/1)
Pòlisses del clavari 1598-1599 (SIG. 1149/1)
Expedient d'emprèsit que sol·licicita l'Ajuntament al Banc de Crédit Local per reformar la Casa Consistorial 1945-1950 (SIG. 1182/2)
Expedient d'emprèsit que sol·licicita l'Ajuntament al Banc de Crédit Local per reformar la Casa Consistorial 1945-1950 (SIG. 1182/2)
Correspondència 1826--1884 i 1901-1903 (SIG. 1189/3)
Correspondència 1826--1884 i 1901-1903 (SIG. 1189/3)
Manaments d'ingrés 1954 (SIG. 1232)
Manaments d'ingrés 1954 (SIG. 1232)
Certificats i sol·licituds de certificats 1730-1927 (SIG. 3)
Certificats i sol·licituds de certificats 1730-1927 (SIG. 3)
Correspondència 1739-1909 (SIG. 4)
Correspondència 1739-1909 (SIG. 4)
Esborranys d'actes 1969-1975 (SIG. 78)
Esborranys d'actes 1969-1975 (SIG. 78)
Extractes d'actes 1960-1986 (SIG. 85)
Extractes d'actes 1960-1986 (SIG. 85)
Llibre d'actes de la Comissió de Cultura i Sanitat 1952-1966 (SIG. 88)
Llibre d'actes de la Comissió de Cultura i Sanitat 1952-1966 (SIG. 88)
Actes Comissió de Govern 1962-1967 (SIG. 3405/5)
Actes Comissió de Govern 1962-1967 (SIG. 3405/5)
Llibre registre de certificats de "Inspección de Timbre" 1902-1932 (SIG. 90)
Llibre registre de certificats de "Inspección de Timbre" 1902-1932 (SIG. 90)
Relació dels allistats, revisions d'expedients de soldats i certificats de reconeixement facultatiu 1901-1976 (SIG. 591/1)
Relació dels allistats, revisions d'expedients de soldats i certificats de reconeixement facultatiu 1901-1976 (SIG. 591/1)
Pròrrogues 1916-1943 (SIG. 593/1)
Pròrrogues 1916-1943 (SIG. 593/1)
Registre de soldats mobilitzats 1771 i 1777 (SIG. 595/1)
Registre de soldats mobilitzats 1771 i 1777 (SIG. 595/1)
Expedients de personal 1838-1976 (SIG. 610)
Expedients de personal 1838-1976 (SIG. 610)
Informes 1940-1987 (SIG. 611/2)
Informes 1940-1987 (SIG. 611/2)
Padrons de vacunació. Targetes de vacunació antitetànica, llistat i informes del metge 1891-1912, 1936 i 1985-1986 (SIG. 650/3)
Padrons de vacunació. Targetes de vacunació antitetànica, llistat i informes del metge 1891-1912, 1936 i 1985-1986 (SIG. 650/3)
Permisos per a la neteja de sepultures 1943-1968 (SIG. 652/3)
Permisos per a la neteja de sepultures 1943-1968 (SIG. 652/3)
Assistència a famílies pobres, declaracions d'ajuda familiar, Banys de St. Joan de Campos, estàncies de veïns a la Casa de Misericòrdia i Clínica mental de Jesús 1871-1973 (SIG. 655/2)
Assistència a famílies pobres, declaracions d'ajuda familiar, Banys de St. Joan de Campos, estàncies de veïns a la Casa de Misericòrdia i Clínica mental de Jesús 1871-1973 (SIG. 655/2)
Ingressos i despeses de la Junta Municipal de Protecció a la Infància 1905-1948 (SIG. 665/1)
Ingressos i despeses de la Junta Municipal de Protecció a la Infància 1905-1948 (SIG. 665/1)
Reformes socials 1902-1935 (SIG. 665/2)
Reformes socials 1902-1935 (SIG. 665/2)
Expedients d'expropiació forçosa 1882-1936 (SIG. 666/1)
Expedients d'expropiació forçosa 1882-1936 (SIG. 666/1)
Projectes d'urbanitzacions 1927-1934 (SIG. 679)
Projectes d'urbanitzacions 1927-1934 (SIG. 679)
Correspondència 1917-1958 (SIG. 681)
Correspondència 1917-1958 (SIG. 681)
Llibre registre de formularis administratius 1932 (SIG. 336)
Llibre registre de formularis administratius 1932 (SIG. 336)
Expedients de subhastes 1847-1933 (SIG. 400)
Expedients de subhastes 1847-1933 (SIG. 400)
Correspondència 1883-1979 (SIG. 402)
Correspondència 1883-1979 (SIG. 402)
Index de carrers 1863 i 1954-1982 (SIG. 537/1)
Index de carrers 1863 i 1954-1982 (SIG. 537/1)
Bans i edictes 1937-1939 (SIG. 537/2)
Bans i edictes 1937-1939 (SIG. 537/2)
Allistament i expedients de sorteigs 1722-1882 (SIG. 546)
Allistament i expedients de sorteigs 1722-1882 (SIG. 546)
Notificacions de la Comissió Mixta 1921-1926 (SIG. 567/1)
Notificacions de la Comissió Mixta 1921-1926 (SIG. 567/1)
Actes de la Junta Local de Primera Ensenyança 1850-1910 (SIG. 953/3)
Actes de la Junta Local de Primera Ensenyança 1850-1910 (SIG. 953/3)
Publicitat i normativa de subministrament d'aigües, liquidacions de SERMAYA, correspondència, etc... 1932-1981 (SIG. 1027)
Publicitat i normativa de subministrament d'aigües, liquidacions de SERMAYA, correspondència, etc... 1932-1981 (SIG. 1027)
Expedients de claussura, reglaments i sol·licituds d'inclusió de diverses Associacions al cens electoral 1873-1939 i 1970 (SIG. 1104/1)
Expedients de claussura, reglaments i sol·licituds d'inclusió de diverses Associacions al cens electoral 1873-1939 i 1970 (SIG. 1104/1)
Resultats 1 a 100 de 3603