S'estan mostrant 2155 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal Santa Maria del Camí File
Vista prèvia d'impressió View:

366 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1889-1895 (SIG 489/2)
Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1889-1895 (SIG 489/2)
Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1894-1910 (SIG 489/3)
Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1894-1910 (SIG 489/3)
Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1911-1924 (SIG 489/4)
Llibre diari d'esborranys d'ingressos 1911-1924 (SIG 489/4)
Llibre diari d'esborranys de despeses 1922-1925 (SIG 491/2)
Llibre diari d'esborranys de despeses 1922-1925 (SIG 491/2)
Comptes dels pressuposts municipals extraordinaris 1955-1973 (SIG 492)
Comptes dels pressuposts municipals extraordinaris 1955-1973 (SIG 492)
Generals de despeses dels pressuposts extraordinaris 1966-1977 (SIG 495/3)
Generals de despeses dels pressuposts extraordinaris 1966-1977 (SIG 495/3)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1968-1971 (SIG 502/2)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1968-1971 (SIG 502/2)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1974 (SIG 502/4)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1974 (SIG 502/4)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1983 (SIG 502/13)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1983 (SIG 502/13)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1984 (SIG 859/1)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1984 (SIG 859/1)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1985 (SIG 859/2)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1985 (SIG 859/2)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1988 (SIG 859/5)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1988 (SIG 859/5)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1989 (SIG 860/1)
Llibre de valors independents i auxiliars del pressupost 1989 (SIG 860/1)
Llibre de cadastre 1706-1717 (SIG 503/4)
Llibre de cadastre 1706-1717 (SIG 503/4)
Rectificació del cadastre de 1759. 1821 (SIG 504/3)
Rectificació del cadastre de 1759. 1821 (SIG 504/3)
Fitxes del cadastre de rústica: polígons 5-8 1956 (SIG 506)
Fitxes del cadastre de rústica: polígons 5-8 1956 (SIG 506)
Ordenances fiscals 1980-1992 (SIG 508)
Ordenances fiscals 1980-1992 (SIG 508)
Expedients de la subhasta dels arbitris municipals sobre escorxador, mercat, romana i corral comú 1882-1911 (SIG 509/2)
Expedients de la subhasta dels arbitris municipals sobre escorxador, mercat, romana i corral comú 1882-1911 (SIG 509/2)
Padrons dels contribuients per cèdules personals 1877-1893 (SIG 511)
Padrons dels contribuients per cèdules personals 1877-1893 (SIG 511)
Llibre de talla general. 1837 (SIG 580/10)
Llibre de talla general. 1837 (SIG 580/10)
Llibre de talla municipal 1827 (SIG 581/4)
Llibre de talla municipal 1827 (SIG 581/4)
Llibre de talla municipal. Clavari: Antoni Canyelles 1828 (SIG 581/5)
Llibre de talla municipal. Clavari: Antoni Canyelles 1828 (SIG 581/5)
Llibre de talla municipal 1844 (SIG 581/7)
Llibre de talla municipal 1844 (SIG 581/7)
Llibre de talla ordinaria 1817 (SIG 581/9)
Llibre de talla ordinaria 1817 (SIG 581/9)
Llibre de talla ordinaria. Clavari: Jaume Mulet 1820 (SIG 581/10)
Llibre de talla ordinaria. Clavari: Jaume Mulet 1820 (SIG 581/10)
Llibre de talla ordinaria. Clavari:Antoni Canyelles 1828 (SIG 581/11)
Llibre de talla ordinaria. Clavari:Antoni Canyelles 1828 (SIG 581/11)
Llibre de talla ordinaria 1836 (SIG 582/2)
Llibre de talla ordinaria 1836 (SIG 582/2)
Llibre de talla ordinaria 1840 (SIG 582/3)
Llibre de talla ordinaria 1840 (SIG 582/3)
Llibre de talla 1733-1774 (SIG 582/4)
Llibre de talla 1733-1774 (SIG 582/4)
Llibre de talla s.a.(s.XVIII) (SIG 582/6)
Llibre de talla s.a.(s.XVIII) (SIG 582/6)
Llibre de talla 1815 (SIG 582/7)
Llibre de talla 1815 (SIG 582/7)
Llibre de talla d'utensili. Clavari: Josep Sans, barber 1770 (SIG 582/12)
Llibre de talla d'utensili. Clavari: Josep Sans, barber 1770 (SIG 582/12)
Llibre de talla d'utensili. Clavari: Josep Sans, barber 1771 (SIG 582/13)
Llibre de talla d'utensili. Clavari: Josep Sans, barber 1771 (SIG 582/13)
Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Jaume Canyelles 1788 (SIG 583/11)
Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Jaume Canyelles 1788 (SIG 583/11)
Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Sebastià Dols Rosselló 1792 (SIG 583/13)
Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Sebastià Dols Rosselló 1792 (SIG 583/13)
Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Joan Antoni Mulet 1796 (SIG 584/2)
Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Joan Antoni Mulet 1796 (SIG 584/2)
Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Joan Antoni Mulet 1797 (SIG 584/3)
Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Joan Antoni Mulet 1797 (SIG 584/3)
Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Joan Antoni Mulet 1798 (SIG 584/5)
Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Joan Antoni Mulet 1798 (SIG 584/5)
Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Joan Antoni Mulet 1800 (SIG 584/6)
Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Joan Antoni Mulet 1800 (SIG 584/6)
Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Joan Mesquida 1776 (SIG 584/11)
Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Joan Mesquida 1776 (SIG 584/11)
Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Gabriel Santandreu 1778 (SIG 584/13)
Llibre de talla d'utensilis. Clavari: Gabriel Santandreu 1778 (SIG 584/13)
Llibre de talles comunes de Santa Eugènia. Clavari: Joan Antoni Mulet 1814 (SIG 585/4)
Llibre de talles comunes de Santa Eugènia. Clavari: Joan Antoni Mulet 1814 (SIG 585/4)
Llibre de talles comunes de Santa Eugènia 1823 (SIG 585/8)
Llibre de talles comunes de Santa Eugènia 1823 (SIG 585/8)
Llistes de cobrament de les guardes marítimes 1753-1771 (SIG 585/11)
Llistes de cobrament de les guardes marítimes 1753-1771 (SIG 585/11)
Quadern de cobratoris de les contribucions de Santa Maria i Santa Eugènia 1845 (SIG 586/2)
Quadern de cobratoris de les contribucions de Santa Maria i Santa Eugènia 1845 (SIG 586/2)
Repartiment de la talla d'utensilis 1754 (SIG 587/4)
Repartiment de la talla d'utensilis 1754 (SIG 587/4)
Repartiment de la talla d'utensilis 1755 (SIG 587/5)
Repartiment de la talla d'utensilis 1755 (SIG 587/5)
Repartiment de la talla d'utensilis 1762 (SIG 587/11)
Repartiment de la talla d'utensilis 1762 (SIG 587/11)
Repartiment de la talla d'utensilis 1765 (SIG 587/15)
Repartiment de la talla d'utensilis 1765 (SIG 587/15)
Expedients de plus-vàlua 1969-1971 (SIG 597)
Expedients de plus-vàlua 1969-1971 (SIG 597)
Expedients de plus-vàlua 1991 (SIG 606)
Expedients de plus-vàlua 1991 (SIG 606)
Declaracions personals sobre la propietat de vehicles de tracció mecànica 1967 (SIG 608/1)
Declaracions personals sobre la propietat de vehicles de tracció mecànica 1967 (SIG 608/1)
Declaracions d'altes i baixes a l'impost de circulació de vehicles 1967-1973 (SIG 608/2)
Declaracions d'altes i baixes a l'impost de circulació de vehicles 1967-1973 (SIG 608/2)
Declaracions d'altes i baixes a l'impost de circulació de vehicles 1974-1980 (SIG 609)
Declaracions d'altes i baixes a l'impost de circulació de vehicles 1974-1980 (SIG 609)
Rebuts de l'impost de circulació de vehicles. Còpies 1985-1986 (SIG 614)
Rebuts de l'impost de circulació de vehicles. Còpies 1985-1986 (SIG 614)
Rebuts de l'impost de circulació de vehicles. Còpies 1988-1989 (SIG 616)
Rebuts de l'impost de circulació de vehicles. Còpies 1988-1989 (SIG 616)
Rebuts impagats de l'impost de circulació de vehicles 1982-1989 (SIG 624)
Rebuts impagats de l'impost de circulació de vehicles 1982-1989 (SIG 624)
Registre de llistes cobratòries sobre carruatges i cavalleries 1845-1946 (SIG 622/2)
Registre de llistes cobratòries sobre carruatges i cavalleries 1845-1946 (SIG 622/2)
Rebuts de taxes sobre recollida de fems. Còpies 1982-1985 (SIG 628)
Rebuts de taxes sobre recollida de fems. Còpies 1982-1985 (SIG 628)
Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1939-1946 (SIG 631/5)
Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1939-1946 (SIG 631/5)
Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1972-1976 (SIG 632/1)
Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1972-1976 (SIG 632/1)
Llibre auxiliar d'ingressos. 2º semsetre 1926 (SIG 632/5)
Llibre auxiliar d'ingressos. 2º semsetre 1926 (SIG 632/5)
Llibre auxiliar d'ingressos 1928 (SIG 632/7)
Llibre auxiliar d'ingressos 1928 (SIG 632/7)
Llibre auxiliar d'ingressos 1929 (SIG 632/8)
Llibre auxiliar d'ingressos 1929 (SIG 632/8)
Llibre auxiliar d'ingressos 1946-1947 (SIG 633/9)
Llibre auxiliar d'ingressos 1946-1947 (SIG 633/9)
Llibre auxiliar d'ingressos 1950 (SIG 633/12)
Llibre auxiliar d'ingressos 1950 (SIG 633/12)
Llibre auxiliar de despeses 1927 (SIG 634/7)
Llibre auxiliar de despeses 1927 (SIG 634/7)
Llibre auxiliar de despeses 1929 (SIG 634/9)
Llibre auxiliar de despeses 1929 (SIG 634/9)
Llibre auxiliar de despeses 1930 (SIG 634/10)
Llibre auxiliar de despeses 1930 (SIG 634/10)
Llibre auxiliar de despeses 1933 (SIG 635/3)
Llibre auxiliar de despeses 1933 (SIG 635/3)
Llibre auxiliar de despeses 1943 (SIG 635/10)
Llibre auxiliar de despeses 1943 (SIG 635/10)
Llibre auxiliar de despeses 1945 (SIG 636/1)
Llibre auxiliar de despeses 1945 (SIG 636/1)
Llibre auxiliar de despeses 1949 (SIG 636/5)
Llibre auxiliar de despeses 1949 (SIG 636/5)
Llibre subauxiliar de despeses de "cargas" 1886-1888 (SIG 637/1)
Llibre subauxiliar de despeses de "cargas" 1886-1888 (SIG 637/1)
Llibre subauxiliar de despeses de l'Ajuntament 1886-1924 (SIG 637/4)
Llibre subauxiliar de despeses de l'Ajuntament 1886-1924 (SIG 637/4)
Comptes de caixa 1908-1907 (SIG 638)
Comptes de caixa 1908-1907 (SIG 638)
Diaris de caixa 1852-1867 (SIG 639/1)
Diaris de caixa 1852-1867 (SIG 639/1)
Llibre de caixa 1923-1928 (SIG 639/5)
Llibre de caixa 1923-1928 (SIG 639/5)
Llibre de caixa 1950-1958 (SIG 640/4)
Llibre de caixa 1950-1958 (SIG 640/4)
Llibre de caixa 1958-1962 (SIG 640/5)
Llibre de caixa 1958-1962 (SIG 640/5)
Llibre de caixa 1967-1969 (SIG 641/2)
Llibre de caixa 1967-1969 (SIG 641/2)
Llibre de caixa 1988 (SIG 862/3)
Llibre de caixa 1988 (SIG 862/3)
Llibre de caixa 1991 (SIG 862/6)
Llibre de caixa 1991 (SIG 862/6)
Comptes de cabals 1986 (SIG 863/3)
Comptes de cabals 1986 (SIG 863/3)
Llibre de comptes de tresoreria 1989 (SIG 863/6)
Llibre de comptes de tresoreria 1989 (SIG 863/6)
Llibres majors 1862-1868 (SIG 645/1)
Llibres majors 1862-1868 (SIG 645/1)
Comptes de recaptador 1824-1849 (SIG 645/2)
Comptes de recaptador 1824-1849 (SIG 645/2)
Comptes de recaptador 1904-1927 (SIG 646)
Comptes de recaptador 1904-1927 (SIG 646)
Comptes de recaptador sobre cèdules personals 1883-1903 (SIG 645/4)
Comptes de recaptador sobre cèdules personals 1883-1903 (SIG 645/4)
Comptes de recaptador sobre prestacions personals 1850-1900 (SIG 649)
Comptes de recaptador sobre prestacions personals 1850-1900 (SIG 649)
Expedients de "fallidos" per errors o inexistència de la base gravable 1966-1972 (SIG 650/2)
Expedients de "fallidos" per errors o inexistència de la base gravable 1966-1972 (SIG 650/2)
Llibre registre de recaptació (executiva i voluntària) 1967-1974 (SIG 650/3)
Llibre registre de recaptació (executiva i voluntària) 1967-1974 (SIG 650/3)
Liquidacions d'imposts estatals 1961-1973 (SIG 650/4)
Liquidacions d'imposts estatals 1961-1973 (SIG 650/4)
Actes, certificacions de la Junta Municipal del cens electoral 1875-1952 (SIG 653)
Actes, certificacions de la Junta Municipal del cens electoral 1875-1952 (SIG 653)
Llistes del cens electoral 1868-1975 (SIG 654)
Llistes del cens electoral 1868-1975 (SIG 654)
Normativa electoral 1890-1986 (SIG 655/2)
Normativa electoral 1890-1986 (SIG 655/2)
Expedients d'eleccions municipals a regidors 1895-1922 (SIG 658)
Expedients d'eleccions municipals a regidors 1895-1922 (SIG 658)
Expedients d'eleccions a Diputats Provincials 1872-1913 (SIG 664)
Expedients d'eleccions a Diputats Provincials 1872-1913 (SIG 664)
Expedient d'eleccions de compromisaris per a l'elecció de Procurados a Corts 1946-1977 (SIG 665/1)
Expedient d'eleccions de compromisaris per a l'elecció de Procurados a Corts 1946-1977 (SIG 665/1)
Expedient de referèndum sobre la llei de Succeció del Cap de l'Estat 1947 (SIG 666/2)
Expedient de referèndum sobre la llei de Succeció del Cap de l'Estat 1947 (SIG 666/2)
Resultats 301 a 400 de 2155