S'estan mostrant 417 resultats

Descripció arxivística
Part Audio With digital objects
Vista prèvia d'impressió View:

Cinta núm. 1

Descripció:

"CINTA 1
ENTREVISTES A:
ENTREVISTA A JOAN ROTGER: BALLADOR I MESTRE DE BALL

ENT. PRESIDENT GRUP. SONADOR I MEMBRE DIRECTIVA

ANTROPOLOGIA CULTURAL
-REVETLA D'INCA-
Damià Perelló Femenia"

Cinta núm. 1

Descripció:

"EQUIPO SAN JUAN 85: LOLI, ALICIA, FERNANDO, TOLO

ENTREVISTA 1:
RAFAEL BAUZÁ (de Sineu) ["Sinever", de malnom]
Julio 1902 (payés)
San Juan
1-MAYO-1985"

Cinta núm. 1

Descripció:

"VIDA RURAL I COSTUMS A CA'S CONCOS. Nº2

CARA A:
JOAN OBRADOR BORDOY "PEREGRAN". 90 anys

CARA B:
JOAN OBRADOR BORDOY "PEREGRAN". 90 anys
JAUME BORDOY MAIMO "BIELA". 81 anys"

Cinta núm. 1

Descripció:

"CATALINA LLOMPART CASTELL (I) - MADÒ BARRI

Entrevista: Febrer 1984
Lloc: Casa seva, C/ Rector Tomàs 22, LLUBÍ
Edat: 87 anys
Naixement: Llubí 7-Setembre 1897

CINTA Nº1"

Cinta núm. 1

Descripció:

"CINTA 1ª - MEDICINA POPULAR

1)
ENTREVISTA N: 1 - "MOREIONA"
ENTREVISTA N: 2 - MANUEL DÍAZ

2)
ENTREVISTA N: 2 - MANUEL DÍAZ (CONTINUACIÓ)
ENTREVISTA N: 3 - BARBARA SUNYER
ENTREVISTA N: 4 - ANTONIA NADAL
ENTREVISTA N: 5 - JOAN SUNYER (CONTINUA)"

Cinta núm. 1

Descripció:

"A)
Entrevista al "Mestre d'Aixa" Pep Cabot Gelabert
Any: 1991

B)
Entrevista al "Mestre d'Aixa" Diego Fuentes Barranco
Any: 1991"

Cinta núm. 1

Descripció:

"MESTRES D'AIXA -1-

1)
NOM: JOSEP CABOT GELABERT
EDAT: 40 ANYS
LLOC DE RESIDÈNCIA: PALMA DE MALLORCA

2)
NOM: PEDRO CARDONA MARÍ
EDAT: 59 ANYS
LLOC DE RESIDÈNCIA: PALMA DE MALLORCA

CURSO 1987-1988"

Cinta núm. 1

Descripció:

"1) 23-Abril-1982
Jaume Payeras Perxana alias Canyeret/
26-Abril-1982
M. Rosselló Massanet y Bernat Danús Cantó (continua C. 2)

2) 2-Març-1982
Jaume Serra Lliteras (alias: Poblé)"

Cinta núm. 1

Descripció:

"Entrevista a Madó Buades Nº1

Cinta nº1
Entrevista a: Antonia Buades
Sobrenombre: Madó Buades
C/ Ramón Llull, 16
Sa Pobla, 7 - Abril - 1987
Entrevistan: Pedrona Torrens Soler
Juana Llabrés Munar"

Cinta núm. 1

Descripció:

"A
D. Bartolomé Riera Vidal
(Aquesta entrevista no està transcrita perquè està molt mal gravada i l'entrevistat es va posar malalt i no es va poder repetir)

B (mitat)
Dª Catalina Pomar Picó
Edat: 69 anys
Lloc naixement: Palma
Professió: Planxadora
Data de l'entrevista: 12-3-1985
Lloc de l'entrevista: Palma"

Cinta núm. 1

Descripció:

"1)
Nom: Pedro Garcia Más
Edat: 23 anys
Sexe: Home
Residència: Palma
Ofici: Terrisser

2)
Nom: Joan Mates
Edat: 54 anys
Sexe: Home
Residència: Palma
Ofici: Terrisser (Torner)"

Cinta núm. 1

Descripció:

"MARGERS DE MALLORCA
Mª Dolores Martinez Roca
Margalida Morales Simó

JAUME PALOU PALOU (ALGAIDA)
TONI QUETGLAS ESTARELLAS (BUNYOLA)"

Cinta núm. 1

Descripció:

"CINTA 1

1)
Nombre: Antonio Luque
Edad: 5-7-42, 43 años
Dirección: Arquitecto Bennasar, 45 (PALMA)
Fecha de grabación: 15-5-85"

Cinta núm. 1

Descripció:

"SA FARINERA DE SANTANYÍ
1)
1ª Entrevista:

 • Rafael Canavas Burguera de "C'as Cos" 62 anys
 • Miquel Vila Vidal des "Rafal Nou" 69 anys
  2ª Entrevista:
 • Antoni Soler Sastre de "Can Soler" 88 anys

2)
(continuació 2ª entrevista)
3ª Entrevista:

 • Margalida Garies Salom "d'es Forn" 74 anys
  4ª Entrevista:
 • Miquel Vila Vidal des "Rafal Nou" 69 anys"

Cinta núm. 1

Descripció:

"UNA APROXIMACIÓ A LA MEDICINA POPULAR DE MALLORCA
MAS MIRALLES, Guillem
VIDAL BIBILONI, Antoni

Cassette nº1
Margarida Rosselló Grimalt
Caterina Terrassa Rebassa
Joana Bordoy Trobat
Antònia Vidal Marcó"

Cinta núm. 1

Descripció:

"1)
JAUME JAUME SOLER
PETRA
25 minuts

GABRIEL RIBOT ROCA
PETRA
20 minuts (cont.)

2)
GABRIEL RIBOT ROCA
(cont.) Petra
12 minuts

GUILLEM BAUZÀ GAYÀ
VILAFRANCA
22 minuts

ANTONI NICOLAU GAYÀ
VILAFRANCA
11 minuts"

Cinta núm. 1

Descripció:

"CINTA Nº1

1.
ENTREVISTA A GASPAR FONTIROIG REAL
OFICI: SALINER
DATA: 9.01.1988
Direcció: Estanys, 59. COLÒNIA DE SANT JORDI
DNI: 41.218.477
ESPECIALITAT: ENCARREGAT
LLOC: SALINES DE S'AVALL

2.
NOM: GASPAR FONTIROIG REAL"

Cinta núm. 1

Descripció:

"CARA 1:
entrevista 1, Jaume Negre
entrevista 2, ""

CARA 2:
entrevista 3, Toni Vallbona
(ARQUITECTURA RURAL EN UNA ZONA...)"

Cinta núm. 1

Descripció:

"Nom: Guillem CASASNOVAS PONS, "Guiemó"
Any naixement: 1891
Professió: Pescador
Domicili: Santa Caterina, nº1. Port de Sóller
Any entrevista: 1985

Cassette nº1"

Cinta núm. 1

Descripció:

"1)
Nº1 y 2
Margalida Maniera - Pòrtol 1/5/85
Rosa de Cas's Coix - idem

2)
Nº 2 y 3
Continuació Madò Rosa de Ca's Coix
Inici entrev. L'amo Rafel Pinso"

Cinta núm. 1

Descripció:

"I (A, B)

1)
CATALINA VAQUER
MATANCES
'Procés de ses Matances'

2)
AGUSTINA VIDAL
SES MATANCES
'Paper des porc dins la cuina mallorquina'"

Cinta núm. 1

Descripció:

"Maria de la Salut/Sóller

A)
Entrevista a Maria de la Salut
XISCO MAS MESTRE

B)
Entrevista a Sóller
PERE MAGRANER BERNAT"

Cinta núm. 1

Descripció:

"-16-ABRIL-1988/-20-MAYO-1988
Tema: LITOGRAFIA SOBRE PIEDRA
TALLER:
Edicions 6a Obra Gráfica
C/ Puresa, 8. Tel.: 725761
07001 Palma de Mallorca

Entrevistado: LUIS ROCA (artesano)
Cuestionario de LLABRÉS Y VALLESPIS

MESA REDONDA

Participantes:

 • Artesanos: LUIS ROCA-PEP SITJAR
  -Artistas: MARIA CARBONERO, RAMON CANET

Realización: PEDRO HOLSTROM"

Cinta núm. 1

Descripció:

"Entrevista a FREDERIC SUAU VIDAL (Dtor Técnico)
Edad 41 años
Resid. Palma

Entrevista realizada en Bodegas Suau. C/ Cabana - Pont d'Inca.

El día 4 de abril de 1986."

Cinta núm. 1

Descripció:

"Cassette nº1. Bunyola.

CARA A.- BERNAT CABOT AMENGUAL

 • ISABEL Mª ESTARELLES RIERA

CARA B.- ISABEL Mº ESTARELLES

 • TOMEU GARCIAS MARTÍ

Cinta núm. 1

Descripció

"David Ginard: Entrevista amb Miquel Oliver Massutí i Antoni Font I

A/ 6-VII-89
Entrevista amb Miquel Oliver Massutí i Antoni Font:

 • Camp de concentració d'Albercutx (Pollença)

B/ 6-VII-89
Entrevista amb Miquel Oliver Massutí i Antoni Font:

 • Camp de concentració de Port de Pollença
 • Camp de concentració de s'Espingar (Felanitx)
 • Camp de concentració de Tetuán"

Cinta núm. 1

Descripció:

"TONADES DE L'ALBUFERA

 • Treure aigua amb llatres (BUADES)

 • Plantar arròs (Buades)

 • Plantar arròs (Figuera)

 • Treure patates (Buades)

 • Treure aigua amb so buidador (Buades)

 • Cançó de sa sínia

 • Plantar arròs (Figuera)

 • Segar arròs (Buades)

 • Segar arròs (Buades)

 • Entrecavar mongetes (Molines)

 • Plantar arròs (Molines

 • Entrevista a l'amon Ferriol

Cinta núm. 1

Descripció:

"1

 • Margalida Verdera Sabater
 • 65 anys
 • "Tita"
 • Bunyola
 • 13-I-1987 (a Bunyola)
 • Temps =
  CARA A: fins 30m.
  CARA B: de 30 a 54m.

2

 • Biel Suau Rosselló
 • 71 anys
 • "Tiba"
 • Bunyola
 • 27-I-1987 (a Bunyola)
 • Temps =
  CARA B: de 45 a 60m...
  (cinta nº2)"

Cinta núm. 1

Descripció:

"CINTA 1

A)

 1. ENTREVISTA - PERE FERRAGUT
 2. ENTREVISTA - DAMIÀ ESTRELLA

B)

 1. ENTREVISTA - DAMIÀ ESTRELLA
 2. ENTREVISTA - ANDREU JOAN
 3. ENTREVISTA - XISCO VALCANERES"

Cinta núm. 1

Descripció:

"Nº1

Josep CLADERA
L'AMON JOSEP DE CARROSSA (ARTÀ)
Edat: 75 anys
Entrevista: Novembre 1986 (Artà)

MAGDALENA MARTORELL
JOAN SUREDA"

Cinta núm. 1

Descripció:

"Cinta 1

1)
JOANA CAPELLÀ
PERE JOSÉ VIDAL MONSE.

2)
Pedro José Vidal Monserrat

(De Joana Capellà, esta hecha la entrevista pero no está transcrita en las fichas ya que aporta escasísimos datos que nos puedan servir)

(De la ficha 01 hasta la 32 ambos inclusive)"

Cinta núm. 1

Descripció:

"2. PEP BORRÀS (i la seva dona)

1) PEP BORRÀS "JERRET" (PESCADORS AL PORT DE POLLENÇA)
2) LA DONA DEN P. BORRÁS (continuació)"

Cinta núm. 1

Descripció:

"LA EMIGRACIÓN DE SOLLERENSES A FRANCIA.
ENTREVISTAS:

1.- JOSÉ MORELL BAUZA, SOLLERIC.
NASCUT A 1901 (17-3-87)

2.- PEDRO OLIVER OLIVER. SOLLERIC.
NASCUT A 1900 (17-3-87)

3.- CARMEN DÍAZ
NASCUDA A SANTA MARIA, CASADA AMB UN SOLLERIC
NASCUDA A 1909 (17-3-87)

4.- CATALINA FRONTERA COLOM.
NASCUDA A SÓLLER A 1905 (17-3-87)"

Cinta núm. 1

Descripció:

"MAGÍ BONET LLUFRIU
CIUTADELLA
78 ANYS
Entrevista 21-5-87
PESCA D'OBLADES

CAÇA, PESCA I RECOL·LECCIÓ A MENORCA
Josep Portella"

Resultats 1 a 100 de 417