S'estan mostrant 259 resultats

Descripció arxivística
Arxiu Municipal de Sa Pobla With digital objects
Vista prèvia d'impressió View:

Albarans del Clavari 1401-1402 (SIG. 1119/1)

La documentació consta de dues parts: la primera part conté els assentaments del clavari, compresos entre els fulls 1 i el 20. La resta de la documentació, i dins els buits de les pàgines, donen un inventari de l'església, de 1514, i llistes de batles i oficials municipals, des del dia 8 de maig de 1513 fins el dia 13 de maig de 1526.

Llibre d'actes 1840-1849 (SIG. 55)

 • Any 1840: Batle Julian Serra; Secretaris Canaves Ramis (1 de gener-16 agost) i Bartolomé Serra de Gayeta (16 agost-31 desembre)

 • 01/01/1840 (1 a 2v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior i lectura de bolletins; Presa de possessió del nou consistori; Divisió del nucli urbà i camins per complir les normes de la policia i nomenament de diversos càrrecs; D. Jaime Comas sol·licita l'obertura de séquies; Sol·licitud de rebaixa de tributs civils; Pagament de comptes pendents.

 • 12/01/1840 (2v a 3) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Rendiment de comptes amb l'Obreria de Sant Antoni Abat; Aprovació del llibre de repertori de préstec formalitzat amb el Banc Consulado de cent cinquanta lliures.

 • 19/01/1840 (3 a 3v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior; Debat sobre els béns propis i el preu just.

 • 28/01/1840 (3v a 4) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior; Donació i repartiment de drap "burell" als pobres per part del Rnd. D. Francisco Sard, rector de la vila; Revisió de les llistes electorals.

 • 02/02/1840 (4v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Subhasta per fer una paret per entaular les pedres del pas del torrent i descripció de com s'ha de fer.

 • 12/02/1840 (5 a 5v) Assumpte: Debat sobre les pròximes eleccions; Jaime Comas i Juan Vallespir són comisionats pel repartiment de cent cinquanta lliures procedents de l'emprestito pel Reial Consolat i es dona compte de la seva gestió.

 • 26/02/1840 (5v a 6) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 08/03/1840 (6 a 6v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Atribució de la mort de D. Bartolomé Mestre al fill de Joan Pons.

 • 12/03/1840 (6v a 7) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Queixa de Dna. Maria Francisca Oliver per la seva quota de la contribució; Signatura del padró general; Signatura del repartiment de la talla reial per la palla, els estris i els fruits civils; Entrega de la meitat de la contribució a D. Bartolomé Serra de Gayeta per ajudar-lo amb un problema de salut.

 • 22/03/1840 (7 a 8v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de D. Cristobal Cladera com a recapdador de la talla reial; Obertura d'un camí que condueixi a la marjal en benefici de tots els veïnats; Antonio Aguiló, Bartolomé Bennassar i Jorge Pons han de restaurar el carrer de davant les seves cases que han fet malbé amb les obres dels portals; Presentació de D. Cristobal Cladera com a recapdador de les contribucions.

 • 29/03/1840 (9) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; D. Pedro Crespí (Verdera) presenta un testimoni per justificar el repartiment de cent vuitanta lliures procedents del Reial Consolat.

 • 03/04/1840 (9v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; L'Ofici de la Diputació Provincial adverteix del descompte d'un 12% sobre els bitllets del tresor a aquells que presentin el pagament a les contribucions de guerra.

 • 26/04/1840 (9v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Multa de vint reals de velló a tots els qui varen recollir terra dels camins públics.

 • 03/05/1840 (10 a 10v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Contribució extraordinària de guerra.

 • 13/05/1840 (10v a 11) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Deute d'Antonio Tugores per contribucions de quota fixa; El Batle de Muro sol·licita que es doni lliure trànsit de les aigües d'un estany compartit que inunda les terres de Muro.

 • 24/05/1840 (11v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 31/05/1840 (11v a 13) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per repartir el cens que presta el comte d'Ayamans de deu lliures a un seguit de persones; D. Pedro Pons, veïnat de Campanet, es veu obligat a restaurar el camí que duia als molins d'aigua perquè havia fet una séquia sense permís; Reclamació de D. Jaime Serra de Gayeta cap al comptador de rendes D. Antonio Company i de D. Antonio Serra notari cap als arrendataris de les terres de Son Fornari; Acord per posar preu al bestiar de llana; Adjudicació de la construcció d'un porxo a la carnisseria de D. Andrés Martorell.

 • 09/06/1840 (13 a 13v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Petició de la Comissió Provincial d'instrucció Primària per substituir el mestre D. Miguel Vallespir que ha sofert un atac epilèptic.

 • 21/06/1840 (13v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de D. Juan Vallespir com a comissionat per presentar a Palma els rebuts del delme de l'any 1838.
  28/06/1840 (14) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 17/07/1840 (14 a 14v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La Diputació fa lliurement del delme i de la contribució extraordinària de guerra que correspon a l'Ajuntament de Sa Pobla.

 • 16/07/1840 (14v a 15) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Cobrament de les quotes de la contribució extraordinària de guerra del 1839 pendents.

 • 19/07/1840 (15v a 16) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Cobrament de les quotes pendents de la contribució extraordinària de guerra.

 • 26/07/1840 (16v a 17) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Continuació de l'assumpte de cobrament anterior.

 • 02/08/1840 (17v a 18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Continuació de l'assumpte de cobrament anterior.

 • 08/08/1840 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Renúncia del Secretari D. Mariano Cánaves Ramis i nomenament de d. Bartolomé Serra de Gayeta.

 • 16/08/1840 (18v a 19) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; D. Juan Cladera (presbiter) i D. Rafel Tugores (organista) no havien satisfet el pagament de seixanta reals que els correspon per l'ajuda de la milícia nacional.

 • 23/08/1840 (19 a 19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El rector i el presbiter no han de pagar les quotes reclamades i l'ajuntament no hi està d'acord.

 • 30/08/1840 (19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 06/09/1840 (19v a 20v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Finalització del cobrament de les quotes extraordinàries de guerra pendents.

 • 13/09/1840 (20v a 21) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 20/09/1840 (21) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/09/1840 (21 a 21v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Realització d'un inventari de carros i cavalls.

 • 04/10/1840 (21v a 22) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Assignació del subsidi de comerç que correspon a la vila i planificació del repartiment entre els veïnats.

 • 11/10/1840 (22) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 18/10/1840 (22 a 22v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Rectificació del repartiment de la contribució que correspon a D. Cristóbal Company.

 • 25/10/1840 (22v a 23) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Certificació de les còpies de les declaracions autèntiques de l'expedient sobre el consolat; Certificació de tots els individus que varen concórrer en el préstec forçós del 1819; Petició perquè cada propietari pugui fer netes les séquies de la marjal.

 • 01/10/1840 (23 a 23v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Comptes de l'Obreria de Sant Antoni Abat en el període del 1828 al 1837.

 • 04/10/1840 (23v a 24) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Comptes de l'Obreria de Sant Antoni Abat entre el 1828 i el 1837.

 • 08/11/1840 (24) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 15/11/1840 ( 24 a 25) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Declaració dels individus que han quedat exempts del pagament de la contribució extraordinària; Nomenament de la comissió encarregada de presentar la liquidació de la contribució extraordinària de guerra a la Diputació Provincial.

 • 22/11/1840 (25 a 25v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/11/1840 (25v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de D. Pedro Andrés Serra com a economista, després de la renúncia de D. Guillermo Sampol.

 • 29/11/1840 (26v a 27v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió encarregada de presentar la liquidació de la contribució extraordinàxia de guerra a la Diputació Provincial dona comptes de la gestió feta.

 • 06/12/1840 (28) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació de veïnats que demanen una solució per deixar passar lliurement l'aigua pel pas de Pollença i es nomena una comissió per solucionar-ho.

 • 13/12/1840 (28v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió nomenada en la sessió anterior determina que les passadores no suposen cap problema per a la circulació de l'aigua.

 • 20/12/1840 (28v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/12/1840 (29 a 29v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Obertura de la caixa de tres claus per dipositar cent vint-i-dues lliures i catorze sous de la contribució de l'ajuntament; Efectuació de pagaments diversos.

 • Any 1841: Batle Juan Serra Cifre ; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta

 • 01/01/1841 (1 a 1v) Assumpte: Constitució d'un nou Consistori; Jurament del nou batle, Juan Serra Cifre.

 • 03/01/1841 (1v a 2) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Declaració de la plaça de mestre d'instrucció primària com a vacant a causa de la malaltia del titular, D. Miguel Vallespir.

 • 06/01/1841 (2v a 3) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Proposta d'obres urbanístiques; Acord de normes per vendre carn i peix; Nomentament de Cristobal Cladera coma recapdador d'impostos; Nomenament de comissions i custodis de l'Obreria de Sant Antoni Abat.

 • 07/01/1840 (3 a 3v) Assumpte: Cristobal Cladera accepta el càrrec de recapdador.

 • 18/01/1841 (3v a 4) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Notificació sobre els que no han pagat els tributs disposaran de tres dies per efectuar el pagament.

 • 24/01/1841 (4) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de les romanes, les peses i les mides.

 • 31/01/1841 (4v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'un comissionat pel padró.

 • 07/02/1841 (4v a 5) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Publicació de les llistes de persones que han d'aportar tributs a la contribució extraordinària de guerra.

 • 12/02/1841 (5v) Assumpte: Nomenament del nou mestre d'ensenyament primari, Jaime Caimari, amb un sou anual de mil cent reals.

 • 14/02/1841 (6) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 21/02/1841 (6) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/02/1841 (6v a 7) Assumpte: D. Pedro Andrés Serra (presbiter) es fa càrrec de la Rectoria en substitució de D. Pedro Sans i es fa un inventari de la situació a la casa rectoral.

 • 28/02/1841 (7v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Desestimació de les reclamacions d'alguns veïns.

 • 06/03/1841 (7v a 9) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per notificar als forasters amb béns al municipi que han de pagar uns tributs abans de dia 26 de març.

 • 14/03/1841 (9) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Enviament de D. Cristobal Cladera a la pagadoria militar per cobrar els subministraments de les racions de pa.

 • 21/03/1841 (9v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 28/03/1841 (9v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per pagar el 2% de la contribució de guerra.

 • 04/04/1841 (10) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació de Sebastián Bessasae Malondro sobre el sorteig del dia present; Cristobal Cladera diposita les finances recaptades.

 • 11/04/1841 (10v a 11) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 18/04/1841 (11) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 25/04/1841 (11v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 02/05/1841 (11v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 09/05/1841 (12) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El municipi de Pollença sol·licita un comissionat des de Sa Pobla pel tema de la inspecció de carreteres.

 • 16/05/1841 (12 a 12v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 23/05/1841 (12v a 13) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió per inspeccionar el torrent de Sant Miquel.

 • 06/06/1841 (13 a 13v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió encarregada de l'inspecció del torrent de Sant Miquel dona la relació de les millores a realitzar als propietaris.

 • 13/06/1841 (14) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 20/06/1841 (14) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/06/1841 (14v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 04/07/1841 (14v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 14/07/1841 (15 a 15v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'un comissionat per recollir expedients d'adjudicació pròpia; Queixes sobre l'enviament de tropes a Menorca i petició al Cap Polític per compartir amb altres pobles veïns; Rectificació de l'ajuntament per fer constar en acte la petició de la Junta Auxiliar de camins; Nomenament de perits per la formació de l'estadística; Pedro Crespí Verdera ha de tornar uns doblers que va cobrar al Reial Consolat.

 • 18/07/1841 (16) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Efectuament del depòsit dels doblers per part de Jaime Serra de Gayeta en nom de Pedro Crespí Verdera.

 • 21/07/1841 (16) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 04/08/1841 (16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'un comissionat per entregar a Palma un expedient de Consolat.

 • 08/08/1841 (16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El comissionat torna amb una nova liquidació de l'expedient del Consolat.

 • 15/08/1841 (sf) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'un comissionat per entregar a Inca el quadern estadístic.

 • 22/08/1841 (sf) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Denúncia als germans Serra de Gayeta per no haver fet la paret que els corresponia al torrent de Sant Miquel.

 • 01/09/1841 (sf) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 09/09/1841 (sf) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 16/09/1841 (17) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 23/09/1841 (17) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació als deutors de tributs perquè efectuïn el seu pagament.

 • 30/09/1841 (17v) Assumpte: Pagament de comptes pendents.

 • 06/10/1841 (17v a 18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 22/10/1841 (18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 29/10/1841 (18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 06/11/1841 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Preu del cànem.

 • 13/11/1841 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/11/1841 (19) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagament de Rafael Cladera amb els germans Serra de Gayeta com a arrendadors d'una quarterada de terra i la reparació del torrent de Sant Miquel.

 • 08/12/1841 (19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Adjudicació d'una quarterada de terra de marjal a favor d'Andrés Ballester per quaranta-quatre lliures i un sou.
  15/12/1841 (19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 22/12/1841 (20) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 31/12/1841 (20 a 21) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Repartiment dels doblers procedents del Real Consolat als prestadors; Efectuació d'altres pagaments pendents.

 • Any 1842: Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta (fins a dia 14 de desembre)

 • 01/01/1842 (1) Assumpte: Constitució d'un nou Consistori.

 • 02/01/1842 (1v) Assumpte: Tractament d'una sèrie de censos presentats pels presbiters del poble.

 • 08/01/1842 (2 a 2v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de comissions per inspeccionar els terrenys propis i determinar si són adients per a la sembra d'arbres; Rafael Socias, de Moscari, manifesta que no li correspon estar a la llista de censataris de la vila; Jaime Serra, de Muro, sol·licita un certificat de càrrecs d'una sèrie d'individus; Nomenament d'encarregats de l'Obreria de Sant Antoni Abat; Prohibició de sacrificar animals sense un visat per limitar els abusos.

 • 12/01/1842 (2v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La Comissió corresponent determina que els terrenys inspeccionats no són útils per a la plantació.

 • 15/01/1842 (3 a 3v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El depositari de l'Obreria de Sant Antoni Abat dona compte de l'any anterior (1841) i es nomenen nous càrrecs; Nomenament de comissionats que han de netejar els carrers de fang i aigües estancades; Nomenament de comissionats per revisar el Torrent de Sant Miquel i evitar desbordaments.

 • 23/01/1842 (3v a 4) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de la recaptació de tributs per a la contribució de la Milicia Nacional; Construcció d'un porxo a la carnisseria.

 • 29/01/1842 (4v a 5) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Els comissionats encarregats de la revisió del torrent de Sant Miquel informen de la situació i determinen que els germans Serra de Gayeta han de fer reparacions; Publicació de les llistes de contributaris a la Contribució General; Establiment d'un preu just dels fruits recollits.

 • 12/02/1842 (5 a 5v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per a l'execució de béns de tots els deutors de les contribucions municipals.

 • 19/02/1842 (5v a 6) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació dels deutes municipals d'Antonio Tugores després de la subhasta dels seus béns per ordre del jutjat.

 • 26/02/1842 (6 a 6v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Publicació de les llistes de contributaris al subsidi industrial i de comerç i als padrons de carruatges i de treball personal.

 • 01/03/1842 (6v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió per anar a Palma i sol·licitar a la Intendència de la Subdivisió el document de crèdit corresponent.

 • 05/03/1842 (7) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per dirigir un ofici a la Junta Auxiliar de Camins.

 • 12/03/1842 (7v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 19/03/1842 (7v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord sobre el pagament del comissionat encarregat d'anar a Palma per tractar amb la Intendència de Subdivisió.

 • 30/03/1842 (8) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 02/04/1842 (8 a 8v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Publicació de la subhasta de l'obra de la peixateria.

 • 09/04/1842 (8v a 9) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; la Junta Auxiliar informa l'ajuntament sobre el traçat que ha marcat l'Ajuntament de Pollença en el camí que arriba a Sa Pobla; Nomenament d'una comissió que examini els camins traçats per veure quins s'han d'arreglar.

 • 16/04/1842 (9 a 9v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per treure a subhasta publica l'obra de la peixateria; La comissió de camins informa sobre quins són els camins que s'han de reformar.

 • 17/04/1842 (9v a 11) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Fixació de condicions per a la reforma dels camins.

 • 23/04/1842 (11v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Finalització de l'obra de la peixateria i pagament de seixanta lliures a Felio Ballester Pou per les obres realitzades.

 • 01/05/1842 (11v a 12) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta la circular Bol. Prov. 1423 que informa de l'establiment de la nova escola normal provincial i es cerquen aspirants a l'alumnat, però ningú reuneix les condicions; Tema dels estancs de sal del poble, n'hi havia dos al centre i se n'havien d'afegir dos als extrems; D. Antonio Tugores presenta el seu títol de farmacèutic.

 • 07/05/1842 (12 a 12v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagament del picapedrer Felio Ballester.

 • 12/05/1842 (12v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de D.Cristobal Cladera com a recaptador de la talla reial d'estris i fruits civils i talles municipals diverses.

 • 14/05/1842 (12v a 13) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; D. Cristobal Cladera presenta una fiança com a recaptador de tributs.

 • 21/05/1842 (13v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 28/05/1842 (13v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 04/06/1842 (13v a 14) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió per inspeccionar el torrent de Sant Miquel.

 • 11/06/1842 (14 a 15v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió encarregada d'aquesta tasca informa de les reparacions que s'han de fer al torrent de Sant Miquel i es comunica als propietaris de les finques de les voreres del torrent.

 • 12/06/1842 (15v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta el tema de la causa judicial drivada de les pastures a les finques des Colombar i can Bauma.

 • 18/06/1842 (16) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió provincial d'instrucció informa que Juan Cabrineti Cladera no té l'edat mínima per accedir a l'Escola Normal com a alumne; La Junta Superior de Política sol·licita un informe sobre el presbiter D. Sebastián Serra Marina i se'l qualifica de persona amb bona sense retrets.

 • 25/06/1842 (16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El Govern Superior Polític demana si els terrenys propis del municipi són susceptibles per la sembra d'arbres; El consistori de Búger demana que el veïnat de Sa Pobla Gabriel Capó si ha arreglat el seu pou.

 • 02/07/1842 (16v a 17v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió informa que els terrenys propis de la vila són susceptibles per la sembra d'arbres fruiters; Publicació de les llistes que varen tenir dret a vot en les passades eleccions dels diputats a les corts.

 • 09/07/1842 (17v a 18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; A petició del Sr. ecònom, es nomenen els obrers dels Sants.

 • 20/07/1842 (18 a 18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Explicació de les reclamacions d'alguns electors.

 • 23/07/1842 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 30/07/1842 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 06/08/1842 (19) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 13/08/1842 (19) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 20/08/1842 (19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es prohibeix desgranar o espadar cànem dins el poble o a zones pròximes a les cases.

 • 27/08/1842 (19v a 20) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord perquè el secretari distribueixi trenta-nou lliures als escrivans per fer l'estadística del 1841.

 • 03/09/1842 (20 a 20v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Convidada del Cap Superior Polític convida la corporació municipal a subscriure's al Nou Diccionari Universal.

 • 10/09/1842 (20v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per a la distribució de les tres-centes lliures, dotze sous i sis diners que corresponen al poble segons el repartiment de la Diputació Provincial.

 • 17/09/1842 (20v a 21) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; S'han d'iniciar ràpidament les obres de la construcció de la nova carretera i es determina que s'han de netejar algunes voreres.

 • 19/09/1842 (21 a 21v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió encarregada de revisiar les voreres de la carretera de Pollença determina que s'han de netejar unes dues-centes vares castellanes i s'estableixen les condicions que han de reunir per presentar-se a la subhasta pública.

 • 24/09/1842 (22) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 01/10/1842 (22) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió per confeccionar el nou padró.

 • 08/10/1842 (22v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió per recórrer el torrent de Sant Miquel i veure els veïns que encara no han arreglat la part de la vorera que els correspon.

 • 15/10/1842 (22v a 23) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació a Pedro Comas per part de l'Ofici de la Diputació.

 • 24/10/1842 (23) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió informa del mal estat de les voreres del torrent de Sant Miquel després d'unes fortes pluges i es determina que els veïns hauran de fer reparacions provisionals fins que es puguin construir les parets durant l'estiu.

 • 26/10/1842 (23v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es reprèn el tema de reparar les voreres del torrent de Sant Miquel.

 • 29/10/1842 (29) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Continuació del tema de les inundacions provocades per les pluges intenses.

 • 03/11/1842 (24 a 24v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord de pagament per reformar la teulada de la Casa Consistorial; Acord per a la reforma de diversos camins i es disposa la concessió de les obres a subhasta pública; Publicació de la subhasta per quatre anys i mig de mitja quarterada de terra en una travessera amb sínia; Tema de la subhasta d'una quarterada a la Vela.

 • 05/11/1842 (25v a 26) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagament de dietes a D. José Isern, sindic; Es tracta l'arrendament de mitja quarterada de terra de Serra Pou i el nomenament de perits.

 • 10/11/1842 (26v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Decisió de comprar la fusta per arreglar el costat de la propietat Serra Pou a la vorera del torrent de Sant Miquel.

 • 19/11/1842 (26v a 27) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reforma de dues clavegueres de la Travessera que es pagaran amb els doblers de la venda de cànem i carabasses; Pagament de vint-i-quatre lliures a José Isern i Juan Serra pel treball de realitzar el padró d'habitants.

 • 26/11/1842 (27) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El comissionat i l'empresari encarregat han de revisar el camí de Pollença i han de determinar quines són les obres necessàries.

 • 03/12/1842 (27 a 27v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de les eleccions celebrades el dia anterior.

 • 14/12/1842 (27v a 28) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Necessitat de tenir un facultatiu en medicina després de la mort de Bartolomé Serra de Gayeta, secretari de l'ajuntament; Es tracta la quantitat de professionals que s'han de menester per servir el poble.

 • 21/12/1842 (28) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Costrucció d'una barrera al torrent de Sant Miquel en la part de les terres de Jaime Serra Pou.

 • 31/12/1842 (28v a 30) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Relació de despeses amb especificació de quantitat i concepte; Contractació del metge D. Juan Mas.

 • Any 1843: Batle Rafael Cladera; Secretari José Isern.

 • 01/01/1843 (1 a 1v) Assumpte: Presa de possessió del nou consistori; Nomenament com a secretari de José Isern, després de la defunció de l'anterior ocupant del càrrec Bartolomé Serra de Gayeta.

 • 04/01/1843 (1v a 2) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es presenta un document de crèdit procedent del delme del 1838 amb la finalitat de pagar les contribucions de quota fixa i es comissiona el secretari perquè es presenti a Palma per tractar aquest tema.

 • 15/01/1843 (2 a 2v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; D. Gabriel Llabrés traspassa els fons de l'Obreria de Sant Antoni Abat al nou encarregat, D. Rafael Cladera; El secretari informa sobre la gestió realitzada a Palma amb el document del delme.

 • 22/01/1843 (3 a 3v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagament del salari del mestre D. Miguel Vallespir; Petició a la Diputació Provincial per recollir els doblers necessaris per pagar els llibres de D. Juan Cabrineti perquè pugui continuar amb els seus estudis a l'Escola Nacional de Palma; S'aprova que els regidors exerciran les tasques de comprovació de pesos per torns setmanals; Es divideix el nucli urbà en quatre parts per desenvolupar tasques de neteja.

 • 29/01/1843 (3v a 4) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es comissiona D. Cristobal Bennassar per rebre els sumaris i butlles del present any; Es posa ofici a D. Pedro José Gelabert (impressor) perquè faciliti els llibres l'alumne D. Juan Cabrineti; Pagament de diversos serveis.

 • 05/02/1843 (4 a 4v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Dipòsit de les quantitats procedents dels impostos extraordinaris de guerra de 1837 i 1838.

 • 12/02/1843 (4v a 5) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Isabel Soler és retirada de l'exercici d'ensenyament de la Doctrina Cristiana i es nomena Antònia Serra en el seu lloc.

 • 15/02/1843 (5 a 5v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació per part de D. Cristobal Bennassar sobre la inclusió de certs candidats a les llistes electorals per Diputats a Corts perquè no reuneixen els requisits corresponents.

 • 19/02/1843 (5v a 6) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Entrega d'una de les tres claus de l'arca municipal per part del síndic sortint, D. Cristobal Bennassar, al nou ocupant del càrrec, D. Sebastián Serra.

 • 26/02/1843 (6) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 05/03/1843 (6 a 6v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de l'avançament de les contribucions de quota fixa.

 • 12/03/1843 (7 a 7v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Petició de dictamen a la Diputació Provincial per l'avançament de contribucions de quota fixa; El Sr. president informa sobre les gestions fetes a Palma amb el Cap Superior Polític; Petició del procurador síndic perquè es nomeni un recaptador de propis i arbitris de l'ajuntament i es fa una proposta de candidats.

 • 16/03/1843 (8) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta el tema dels comptes de les contribucions entre els anys 1838 i 1842, responsabilitat de D. Cristobal Cladera, i es demana una revisió per incompliment de la legislació establerta.

 • 19/03/1843 (8v a 9) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; D. Cristobal Cladera diposita les finances com a recaptador de les contribucions municipals.

 • 26/03/1843 (9 a 10) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Un ofici dirigit a la Diputació Provincial demana permís per tallar les cames als animals nocius que causen danys als veïns, es determina que les despeses es pagaran amb fons popis i s'estableixen les quantitats corresponents a cada espècie animal; S'informa el propietari Jaime Serra Pou que ha de reparar el marge del torrent de Sant Miquel al costat de la seva propietat; Es tracta la causa que segueix l'Ajuntament amb l'apoderat Marquès de la Romana a D. Pedro Lanti davant l'Audiència sobre l'atemptat al Prat des Colombrar i es determina fer una consulta als advocats D. Mariano Cánaves Ramis i D. Joan Socias Oliver.

 • 02/04/1843 (10) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per al fur de la talla general del present any i el de la palla i eines.

 • 09/04/1843 (10v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 16/04/1843 (10v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 23/04/1843 (10v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 30/04/1843 (11) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Petició al comissionat de camins, D. Luís Zaforteza, de realitzar una inspecció.

 • 08/05/1843 (11v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El comissionat de camins exposa les reparacions necessàries en els camins; Es nomenen comissionats per fer una visita a la nova carretera de Pollença.

 • 10/05/1843 (12 a 13) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es presenta un informe dels comissionats encarregats de la visita de la carretera de Pollença i es determinen le característiques que tendrà i el punt de partida.

 • 14/05/1843 (13 a 13v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per pagar tres lliures i nou sous a D. Juan Català; Nomenament de comissionat per inspeccionar els camins i marges de Torrent de Sant Miquel; Es tracta el tema de la renovació de la campana de la vila; Es tracta l'augment del sou del secretari.

 • 25/05/1843 (14 a 16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Presentació d'un informe sobre les reparacions necessàries als camins i marges del Torrent de Sant Miquel.

 • 04/06/1843 (16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Els obrers dels sants de la parròquia han de presentar els comptes de l'any anterior; S'informa que els veïnats del Torrent de Sant Miquel han de reformar els marges del torrent i han d'especificar com ho faran.

 • 11/06/1843 (17) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta el tema de la reforma de la teulada de l'església.

 • 18/06/1843 (17v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tracta amb el picapedrer i el fuster que encarregats de les reparacions de la teulada de l'església.

 • 25/06/1843 (17v a 18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 02/07/1843 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 09/07/1843 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per realitzar el pagament de l'enllumenat públic i un retrat de la reina Isabel II amb fons propis de l'ajuntament.

 • 14/07/1843 (18v a 19) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pronunciament a favor de la independència nacional i de celebrar els actes de commemoració de la constitució de la monarquia espanyola de 1837.

 • 25/07/1843 (19 a 19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'obrers dels sants de la parròquia; Denúncia del mal comportament del presbiter D. Juan Buenaventura Cladera al Vicari General de la Diòcesi.

 • 30/07/1843 (19v 20) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 06/08/1843 (20) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Els veïns que vulguin que es toqui la campana major pels morts hauran de pagar i s'hauran d'afegir sis sous més perquè sonin també les dues campanes inferiors.

 • 13/08/1843 (20v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per pagar el deute de quatre mensualitats al Sr. Ecònom dels fons de l'arca de les tres claus i acord per pagar les reparacions del rellotge de l'ajuntament al picapedrer encarregat amb fons propis.

 • 18/08/1843 (20v a 21) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta el tema del cobrament del tercer trimestre de les contribucions de quota fixa.

 • 27/08/1843 (21) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 03/09/1843 (21v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Divisió i repartiment de camins entre els regidors perquè cadascú s'ocupi de la part que li pertoca.

 • 10/09/1843 (22) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 14/09/1843 (22 a 22v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta el tema de les mensualitats que es deuen al Vicari de la parròquia.

 • 15/09/1843 (22v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta el tema dels inconvenients de no haver realitzat el cobrament del tercer trimestre de la contribució de quota fixa.

 • 17/09/1843 (22v a 23) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Comprovació del mal estat dels marges del torrent de Sant Miquel.

 • 24/09/1843 (23 a 23v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es passa ofici a l'advocat D. Miguel Amer sobre els drets que tenen determinats veïns sobre les rotes del municipi.

 • 01/10/1843 (23v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Revisió de l'estat de comptes de diferents tributs municipals.

 • 08/10/1843 (24) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Revisió dels comptes presentats pel dipositari.

 • 15/10/1843 (24v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 22/10/1843 (24v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 29/10/1843 (24v a 25) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Repartiment de la quantitat de soldats que ha d'aportar el poble a la nació.

 • 05/11/1843 (25) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; D. Antonio Tugores és l'encarregat de presentar els set soldats que ha de presentar Sa Pobla.

 • 12/11/1843 (25v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 19/11/1843 (25v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord pel pagament de diversos comptes pendents; Petició a Sebastián Socias i Antonio Cladera perquè retirin el fang de les avingudes i el portin a les seves finques.

 • 26/11/1843 (25v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 03/12/1843 (26) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 10/12/1843 (26 a 26v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Aprovació de diverses despeses provocades per la proclamació d'Isabel II com a reina d'Espanya.

 • 17/12/1843 (26v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Denúncia a Jaime Socias per una sembra al camí de son Sabater i denúncia a Miguel Crespí Verdera per la construcció d'una séquia al camí de Pollença.

 • 22/12/1843 (27) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagament de les despeses de la recomposició dels camins després de les inundacions de l'octubre de 1842 i de les obres de l'església.

 • 31/12/1843 (7v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Jurament d'obediència i fidelitat a la reina Isabel II; Aprovació de diverses despeses.

 • Any 1844: Batles Rafael Cladera (1 de gener a 7 d'abril) i Juan Serra Cifre (19 de maig a 31 de desembre); Secretari José Isern

 • 07/01/1844 (1) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 14/01/1844 (1) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de la sembra d'arbres a les terres pròpies de l'ajuntament que no es va realitzar per inconvenients dels veïnats.

 • 21/01/1844 (1v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 28/01/1844 (1v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de l'enviament del cap polític a Palma per tractar l'assumpte del delme del 1837.

 • 04/02/1844 (2) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 11/02/1844 (2) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 18/02/1844 (2v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Aprovació de pagaments diversos.

 • 25/02/1844 (2v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 03/03/1844 (3) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Aprovació de diversos pagaments.

 • 10/03/1844 (3 a 3v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Diferents temes sobre el pagament del delme del 1837.

 • 17/03/1844 (3v a 4) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord pel pagament del metge i cirurgià D. Ignacio Mas (396 lliures per l'assistència dels malalts); Acord sobre la quantitat per aportar a la contribució de la talla general.

 • 24/03/1844 (4) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 31/03/1844 (4v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 07/04/1844 (4v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • [...] Bot fins al full 7. Falten fulls.

 • 19/05/1844 (7) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Renovació de José Isern com a secretari.

 • 26/05/1844 (7 a 8) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema sobre la venda de determinats productes i debat sobre si s'han de vendre a la quartera o a les botigues particulars; Nomenament dels nous regidors com a encarregats de les obreries de Sant Antoni, Santa Margalida, Sant Josep i Sant Sebastià; Acord per distribuir els doblers recaptats en la conservació de la parròquia; Pagament acordat pel consistori sortint el 17 de març.

 • 02/06/1844 (8v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació de comptes de les obreries al consistori sortint; Nomenament com a dipositari de béns propis a D. Cristobal Cladera; Acord per guardar els diaris que rep l'ajuntament a casa de José Morell perquè tots els veïns els puguin llegir; Tema de la venda de peix a la peixateria; Acord perquè tots els carnissers puguin vendre els seus productes a partir de les cinc del matí a l'estiu i a partir de les sis durant l'hivern.

 • 09/06/1844 (9) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Petició d'una ampliació del termini per pagar l'impost extraordinari del 1840 al comptador de rendes.

 • 14/06/1844 (9 a 9v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió encarregada del mal estat dels camins.

 • 16/06/1844 (9v a 11) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Informe sobre el mal estat de determinats camins; Presentació de les fiances com a recaptador de quota fixa per part de Cristobal Cladera.

 • 23/06/1844 (11 a 11v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació del recaptador de tributs perquè es declarin com a insolvents les persones que esmenta; Reclamació de pagaments del segon trimestre per cobrir les despeses de l'exèrcit.

 • 30/06/1844 (11v a 12) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord de pagament de setanta-cinc lliures del sou del primer trimestre del secretari i es pagarà del que deu de quota fixa dels anys 1842 i 1843 D. Guillermo Serra (presbiter).

 • 07/07/1844 (12 a 12v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 14/07/1844 (12v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'un comissionat pel lliurament de "quintos" (soldats) a l'Exma. Diputació Provincial.

 • 21/07/1844 (13) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de l'adjudicació del blat a favor de Nicolas Pons (encara no ha presentat fiança) i s'informa dels fets al Cap Polític.

 • 28/07/1844 (13 a 13v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord sobre diversos pagaments.

 • 04/08/1844 (13v a 14) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió de veïns i membres del consistori per realitzar la inspecció del torrent de Sant Miquel.

 • 11/08/1844 (14 a 15v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Informe sobre la inspecció del torrent de Sant Miquel i relació de reformes.

 • 16/08/1844 (15v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Comunicació als veïns de les reformes que s'han de fer al torrent de Sant Miquel.

 • 18/08/1844 (15v a 16) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord de pagament al veterinari perquè pugui atendre els cavalls dels veïnats pobres que no ho poden pagar.

 • 25/08/1844 (16 a 16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió perquè vagi a Palma per fer unes gestions sobre la liquidació de fruits del 1841.

 • 31/08/1844 (16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Presentació d'una carta de culte i clergat per part del regidor José Morell.

 • 07/0/1844 (17) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord pel pagament corresponent als comissionats que han anat a Palma a realitzar diverses gestions.

 • 15/09/1844 (17 a 17v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta el cobrament d'interessos de tres accions del Banc Nacional de San Fernando i es nomena una comissió per anar a fer la gestió a Palma.

 • 22/09/1844 (18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.
  -29/09/1844 (18 a 18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Compliment de la circular de l'Exma. Diputació sobre l'assumpte de les despeses del manteniment del clergat.

 • 06/10/1844 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Censura dels comptes presentats pel batle anterior Rafael Cladera.

 • 13/10/1844 (19) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 20/10/1844 (19 a 19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Presentació de comptes per part de l'ecònom D. Pedro Andrés Serra.

 • 27/10/1844 (19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 03/11/1844 (20) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagament de la reforma de la teulada de la casa consistorial.

 • 10/11/1844 (20) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es passa ofici als batles de Muro, Binissalem i Campanet perquè notifiquin a determinats subjectes els seus deutes.

 • 17/11/1844 (20v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 24/11/1844 (20v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Presentació del pressupost per part del secretari.

 • 01/12/1844 (21) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Presentació de la llita de deutors de les contribucions de quota fixa per part del recaptador.

 • 08/12/1844 (21) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 15/12/1844 (21v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 22/12/1844 (21v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 31/12/1844 (22) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord de pagament de salaris als treballadors de l'ajuntament.

 • Any 1845: Batle Juan Serra Cifre; Secretari José Isern.

 • 05/01/1845 (2) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de les contribucions anuals.

 • 12/01/1845 (2v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de diverses persones ue han de contribuir en el subsidi de comerç.

 • 19/01/1845 (2v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 26/01/1845 (3) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de la neteja de les síquies.

 • 02/02/1845 (3 a 3v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 09/02/1845 (3v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 16/02/1845 (3v a 4) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 23/02/1845 (4) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 28/02/1845 (4v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema del deute de Gabriel Soler amb el consistori per la subhasta del blat.

 • 09/02/1845 (5) Assumpte: Circular de Cap Polític sobre les modificacions i augment de pressupost.

 • 16/02/1845 (5v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 23/02/1845 (5v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 02/03/1845 (5v a 6v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 09/03/1845 (6) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 16/03/1845 (6) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins;

 • 23/03/1845 (6v a 7) Assumpte: Finalització de les obres de la carretera de Pollença dia 19 de març i pagament de la feina; Declaració d’insolvents les llistes de quota fixa per part del recaptador Cristobal Cladera.

 • 27/03/1845 (7v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de Gabriel Bauzá com a depositari de fons públics.

 • 28/03/1845 (7v a 8v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acceptació de càrrec de Gabriel Bauzá.

 • 06/04/1845 (8v a 9) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Repartiment de la contribució de culte i clergat.

 • 13/04/1845 (9 a 9v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Aprovació de pressupost de l’any anterior.

 • 20/04/1845 (9v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/04/1845 (10) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema del mal estat dels camins de la marjal i petició de treball personal per la manca de fons.

 • 04/05/1845 (10) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 11/05/1845 (10v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 18/05/1845 (10v) Assumpte: obertura d’un camí perquè hi puguin passar carruatges.

 • 25/05/1845 (11) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 01/06/1845 (11) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Formació de tres persones per exercir la funció de veedor.

 • 08/06/1845 (11v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Formació de les llistes electorals a càrrec del batle i d’una comissió de majors contribuents.

 • 15/06/1845 (11v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per sol·licitar el pagament dels contribuents.

 • 22/06/1845 (12) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 29/06/1845 (12) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 06/07/1845 (12 a 12v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per reformar els marges del torrent de Sant Miquel.

 • 13/07/1845 (12v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 20/07/1845 (13) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/07/1845 (13 a 13v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Relació de les reparacions que han de fer els veïns del torrent de Sant Miquel.

 • 03/08/1845 (14) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Despeses de les obres del despatx, audiència i presó d’Inca.

 • 10/08/1845 (14 a 14v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 17/08/1845 (14v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 24/08/1845 (14v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 31/08/1845 (15) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d’un nou regidor en substitució de Juan Crespí per defunció.

 • 07/09/1845 (15v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de repartidors de la riquesa territorial.

 • 14/09/1845 (16) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 21/09/1845 (16) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 28/09/1845 (16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Presentació del pressupost per l’any 1846.

 • 05/10/1845 (16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema dels veïns que no han presentat la declaració de béns.

 • 12/10/1845 (17 a 17v) Assumpte: Continuació dels estudis de l’alumne de Sa Pobla a l’escola normal.

 • 19/10/1845 (18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 26/10/1845 (18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 02/11/1845 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 09/11/1845 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 16/11/1845 (19) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 23/11/1845 (19) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de la quantitat de consum del poble.

 • 30/11/1845 (19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 07/12/1845 (19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 14/12/1845 (20) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 18/12/1845 (20) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema del repartiment de la contribució amb el representant dels majors contribuents.

 • 31/12/1845 (20v a 21) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagament dels treballadors de l’ajuntament.

 • Any 1846: Batles Sebastián Serra Cardell (1 de gener a 30 d’agost) i Gabriel Llabrés (20 de setembre a 31 de desembre); Secretari José Isern.

 • 01/01/1846 (1) Assumpte: Constitució del nou consistori i jurament de càrrecs.

 • 04/01/1846 (1v a 2) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de diversos càrrecs.

 • 11/01/1846 (2 a 2v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema del mal que fa el bestiar a lloure.

 • 14/01/1846 (2v) Assumpte: Acord per fer rogatives i implorar una pluja profitosa.

 • 25/01/1846 (3) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Avançament de le contribucions de costum.

 • 01/02/1846 (3v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de perits per fer el repartiment de contribucions.

 • 08/02/1846 (3v a 4) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema del repartiment de cotribucions.

 • 11/02/1846 (4 a 4v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Queixa d’un regidor al teixidor que pesa malament el cànem.

 • 15/02/1846 (4v a 5) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 22/02/1846 (5) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 02/03/1846 (5v) Assumpte: Sol·licitud de Pedro Pons.

 • 08/03/1846 (5v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 15/03/1846 (6) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Repartiment de la contribució del segon semestre de l’any aterior.

 • 22/03/1846 (6 a 6v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/03/1846 (6v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 05/04/1846 (6v a 7) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 12/04/1846 (7) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 19/04/1846 (7 a 7v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de Gabriel Bauzá com a dipositari de fons propis.

 • 20/04/1846 (7v a 8) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 26/04/1846 (8v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 03/05/1846 (8v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 07/05/1846 (9) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de regidors encarregats de la inspecció de camins.

 • 17/05/1846 (9 a 9v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d’un regidor encarregat d’anar a Palma signar l’escriptura de drets de la vila.

 • 24/05/1846 (9v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagament de gestions de regidors.

 • 31/05/1846 (10) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 07/06/1846 (10) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 14/06/1846 (10v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Relació dels camins que s’ha d’arreglar.

 • 21/06/1846 (11) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 28/06/1846 (11) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 05/07/1846 (11v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 12/07/1846 (11v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 19/07/1846 (12) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 26/07/1846 (12) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 02/08/1846 (12v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 09/08/1846 (12v) Assumpte: Repartiment de nou mil reals de la contribució d’immobles.

 • 16/08/1846 (13) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 23/08/1846 (13 a 13v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Necessitat d’una docent per ensenyar les nines i nomenament de Esperanza Isern.

 • 30/08/1846 (13v) Falta un full.

 • 20/09/1846 (15) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema dels robatoris de carabasses i cànem.

 • 27/09/1846 (15v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 04/10/1846 (15v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 11/10/1846 (15v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 18/10/1846 (16) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 25/10/1846 (16) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 01/11/1846 (16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 07/11/1846 (16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 15/11/1846 (17) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Presentació de pressuposts.

 • 20/11/1846 (17v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Discusió sobre els pressuposts.

 • 29/11/1846 (17v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 06/12/1846 (18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 13/12/1846 (18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 20/12/1846 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de perits per l’avaluació de béns immobes, cultius i bestiar.

 • 27/12/1846 (19) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 31/12/1846 (19 a 19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagaments diversos.

Resultats 1 a 100 de 259