S'estan mostrant 2597 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal Santa Maria del Camí
Vista prèvia d'impressió View:

371 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Béns Mobles
Béns Mobles
Censals
Censals
Fulls de registres dels béns de l'Ajuntament 1953 (SIG. 189/4)
Fulls de registres dels béns de l'Ajuntament 1953 (SIG. 189/4)
Expedients de subhasta de béns mobles i immobles 1938-1974 (SIG. 189/5)
Expedients de subhasta de béns mobles i immobles 1938-1974 (SIG. 189/5)
Personal
Personal
Pòlisses d'assegurances per accidents de treball 1934-1956 (SIG. 193/7)
Pòlisses d'assegurances per accidents de treball 1934-1956 (SIG. 193/7)
Pòlisses d'assegurances per responsabilitat civil 1987-1990 (SIG. 193/8)
Pòlisses d'assegurances per responsabilitat civil 1987-1990 (SIG. 193/8)
Prestacions socials
Prestacions socials
Expedients de pagament de pensions per viudetat i jubilació 1939-1983 (SIG. 184/2)
Expedients de pagament de pensions per viudetat i jubilació 1939-1983 (SIG. 184/2)
Expedients de la Comissió d'Ajuda Familiar als funcionaris de l'Ajuntament 1956-1987 (SIG. 194/3)
Expedients de la Comissió d'Ajuda Familiar als funcionaris de l'Ajuntament 1956-1987 (SIG. 194/3)
Disciplina i control
Disciplina i control
Expedient de contractació de personal administratiu 1930-1991 (SIG. 192/1)
Expedient de contractació de personal administratiu 1930-1991 (SIG. 192/1)
Expedient de regulació d'horari i calendari laboral 1967-1992 (SIG. 192/2)
Expedient de regulació d'horari i calendari laboral 1967-1992 (SIG. 192/2)
Expedients sobre pagament de sou i atrassos 1965-1970 (SIG. 192/3)
Expedients sobre pagament de sou i atrassos 1965-1970 (SIG. 192/3)
Oposicions i concursos
Oposicions i concursos
Expedients contenciosos administratius
Expedients contenciosos administratius
Sanitaris locals
Sanitaris locals
Expedients d'anomenament cessament i jubilació de sanitaris locals titulars 1866-1980 (SIG. 195/2)
Expedients d'anomenament cessament i jubilació de sanitaris locals titulars 1866-1980 (SIG. 195/2)
Llibre de registres d'inspeccions sanitàries a vivendes 1937-1946 (SIG. 196/6)
Llibre de registres d'inspeccions sanitàries a vivendes 1937-1946 (SIG. 196/6)
Actes de la Ponència Municipal de Sanitat Escolar 1975-1976 (SIG. 197/2)
Actes de la Ponència Municipal de Sanitat Escolar 1975-1976 (SIG. 197/2)
Llibre de registre de vacunacions. ("Antivariolica") 1921-1939 (SIG. 197/5)
Llibre de registre de vacunacions. ("Antivariolica") 1921-1939 (SIG. 197/5)
Expedients de denúncies per deficiències sanitàries a propietats particulars 1972-1989 (SIG. 198/1)
Expedients de denúncies per deficiències sanitàries a propietats particulars 1972-1989 (SIG. 198/1)
Ordenança Municipal de protecció de medi ambient i convivència ciutadana 1991-1992 (SIG. 199/2)
Ordenança Municipal de protecció de medi ambient i convivència ciutadana 1991-1992 (SIG. 199/2)
Mancomunitat d'Abastament i Sanejament
Mancomunitat d'Abastament i Sanejament
Cementiri
Cementiri
Registres de sepultures
Registres de sepultures
Registre de sepultures i reglament per a l'utilització i conservació del Cementiri 1948 (SIG. 201/2)
Registre de sepultures i reglament per a l'utilització i conservació del Cementiri 1948 (SIG. 201/2)
Llibre d'administració de les Almoines del Pre. Nicolau Borràs 1719-1754 (SIG. 201/5)
Llibre d'administració de les Almoines del Pre. Nicolau Borràs 1719-1754 (SIG. 201/5)
"Llibre o Capbreu de los censals que se presten a les almoines en virtut de la manda pia de ...
"Llibre o Capbreu de los censals que se presten a les almoines en virtut de la manda pia de D. Nicolau Borràs, pre." 1854-1855 s.a. (s. XIX) (SIG. 202/1)
Certificats 1777-1966 (SIG 819/2)
Certificats 1777-1966 (SIG 819/2)
Agendes i anotacions personals 1936-1980 (SIG 823/3)
Agendes i anotacions personals 1936-1980 (SIG 823/3)
CaIendaris 1839-1925 (SIG 823/4)
CaIendaris 1839-1925 (SIG 823/4)
Làmines s.a. s.XX (SIG 899 /1)
Làmines s.a. s.XX (SIG 899 /1)
Receptaris de cuina.s.a. s.XX (SIG 899/3)
Receptaris de cuina.s.a. s.XX (SIG 899/3)
Llibre de talla general. Clavari: Macià Mesquida 1755-1756 (SIG 576/8)
Llibre de talla general. Clavari: Macià Mesquida 1755-1756 (SIG 576/8)
Llibre de talla general. Clavari: Macià Mesquida 1756-1757 (SIG 576/9)
Llibre de talla general. Clavari: Macià Mesquida 1756-1757 (SIG 576/9)
Llibre de talla general. Clavari: Sebastià Dols Rosselló 1764 (SIG 577/4)
Llibre de talla general. Clavari: Sebastià Dols Rosselló 1764 (SIG 577/4)
Llibre de la talla general. Clavari: Sebastià Dols, Rosselló 1768-1769 (SIG 577/9)
Llibre de la talla general. Clavari: Sebastià Dols, Rosselló 1768-1769 (SIG 577/9)
Llibre de la talla general. Clavari: Sebastià Canyelles 1766-1767 (SIG 577/7)
Llibre de la talla general. Clavari: Sebastià Canyelles 1766-1767 (SIG 577/7)
Llibre de la talla general. Clavari: Gabriel Santandreuí 1778 (SIG 578/6)
Llibre de la talla general. Clavari: Gabriel Santandreuí 1778 (SIG 578/6)
Llibre de la talla general. Clavari: Bernat Mesquida 1775 (SIG 578/3)
Llibre de la talla general. Clavari: Bernat Mesquida 1775 (SIG 578/3)
Llibre de talla general. Clavari: Macià Mesquida 1753-1754 (SIG 576/7)
Llibre de talla general. Clavari: Macià Mesquida 1753-1754 (SIG 576/7)
Llibre de talla general. Clavari: Arnau Amengual 1747-1748 (SIG 576/4)
Llibre de talla general. Clavari: Arnau Amengual 1747-1748 (SIG 576/4)
Llibre de talla general. Clavari: Macià Far 1743 (SIG 575/9)
Llibre de talla general. Clavari: Macià Far 1743 (SIG 575/9)
Llibre de talla general. Clavari: Josep Santandreu 1739-1740 (SIG 575/5)
Llibre de talla general. Clavari: Josep Santandreu 1739-1740 (SIG 575/5)
Llibre de talla general. Clavari: Arnau Amengual 1741 (SIG 575/6)
Llibre de talla general. Clavari: Arnau Amengual 1741 (SIG 575/6)
Llibre de talla general. Clavari: Arnau Amengual 1744-1745 (SIG 576/2)
Llibre de talla general. Clavari: Arnau Amengual 1744-1745 (SIG 576/2)
Òrgans de Govern
Òrgans de Govern
Batlia
Batlia
Batle
Batle
Bans i edictes 1876-1880 (SIG. 1/3)
Bans i edictes 1876-1880 (SIG. 1/3)
Expendients de nomenament i dimissió de regidors 1893-1990 (SIG. 1/6)
Expendients de nomenament i dimissió de regidors 1893-1990 (SIG. 1/6)
Llibre d'ordres 1614-1780 (SIG. 2/2)
Llibre d'ordres 1614-1780 (SIG. 2/2)
Llibre d'ordres 1820-1821 (SIG. 5/2)
Llibre d'ordres 1820-1821 (SIG. 5/2)
Llibre d'ordres 1821-1821 (SIG. 6/1)
Llibre d'ordres 1821-1821 (SIG. 6/1)
Llibre d'ordres 1821-1822 (SIG. 6/2)
Llibre d'ordres 1821-1822 (SIG. 6/2)
Llibre de Reials ordres reerides a l'exèrcit 1770-1777 (SIG. 8/2)
Llibre de Reials ordres reerides a l'exèrcit 1770-1777 (SIG. 8/2)
Ordres referides a l'exèrcit 1788-1838 (SIG. 8/3)
Ordres referides a l'exèrcit 1788-1838 (SIG. 8/3)
Resolucions de Batlia
Resolucions de Batlia
Despeses d'estàncies a institucions clínico-benèfiques 1943-1950 (SIG. 202/5)
Despeses d'estàncies a institucions clínico-benèfiques 1943-1950 (SIG. 202/5)
Expedients de l'obtenció del subsidi per família nombrosa 1926-1932 (SIG. 202/6)
Expedients de l'obtenció del subsidi per família nombrosa 1926-1932 (SIG. 202/6)
Registre de dies externes de la Inclusa 1893-1916 (SIG. 202/8)
Registre de dies externes de la Inclusa 1893-1916 (SIG. 202/8)
Relació de families pobres 1905-1914 (SIG. 202/1)
Relació de families pobres 1905-1914 (SIG. 202/1)
Talonaris de la subhasta a benefici de la Residència Cas Metge Rei 1988 (SIG. 203/2)
Talonaris de la subhasta a benefici de la Residència Cas Metge Rei 1988 (SIG. 203/2)
Llibre d'ingressos i pagaments de la Junta Municipal de Beneficència 1866-1867 (SIG. 204/3)
Llibre d'ingressos i pagaments de la Junta Municipal de Beneficència 1866-1867 (SIG. 204/3)
Comptes del dipositari i recaptador de la Junta Municipal de Beneficència 1853-1876 (SIG. 204/4)
Comptes del dipositari i recaptador de la Junta Municipal de Beneficència 1853-1876 (SIG. 204/4)
Llibre d'actes de la Junta Municipal de Protecció a la Infància 1926 (SIG. 204/5)
Llibre d'actes de la Junta Municipal de Protecció a la Infància 1926 (SIG. 204/5)
Llista de donatiu "Promovimiento a los Caídos" de Santa Maria 1939 (SIG. 204/7)
Llista de donatiu "Promovimiento a los Caídos" de Santa Maria 1939 (SIG. 204/7)
Urbanisme i Obres
Urbanisme i Obres
Expedient d'expropiació forçosa 1953-1991 (SIG. 205/1)
Expedient d'expropiació forçosa 1953-1991 (SIG. 205/1)
Normes subsidiàries i complementàries de planejament
Normes subsidiàries i complementàries de planejament
Plànols
Plànols
Plànols 1883-1987 (SIG. 896/1)
Plànols 1883-1987 (SIG. 896/1)
Projectes tècnics
Projectes tècnics
Expedient de projectes tècnics. Vegeu: Expedients (2.5.2.5.) 1852-1991
Expedient de projectes tècnics. Vegeu: Expedients (2.5.2.5.) 1852-1991
Expedients i projectes sobre el cementiri Municipal 1966-1984 (SIG. 824/1)
Expedients i projectes sobre el cementiri Municipal 1966-1984 (SIG. 824/1)
Expedients i projectes sobre enllumenat públic 1962-1991 (SIG. 211)
Expedients i projectes sobre enllumenat públic 1962-1991 (SIG. 211)
Expedients i projectes d'edifici municipal per diverses funcions. (Propostes) 1984 (SIG. 213)
Expedients i projectes d'edifici municipal per diverses funcions. (Propostes) 1984 (SIG. 213)
Expedients i projectes sobre instal·lacions esportives 1970-1987 (SIG. 215)
Expedients i projectes sobre instal·lacions esportives 1970-1987 (SIG. 215)
Expedients de petició d'ajudes econòmiques i tècniques per obres i millores 1971-1988 (SIG. 218/1)
Expedients de petició d'ajudes econòmiques i tècniques per obres i millores 1971-1988 (SIG. 218/1)
Expedients de declaració de runa 1962-1980 (SIG. 218/2)
Expedients de declaració de runa 1962-1980 (SIG. 218/2)
Concessió de permisos d'obres 1859-1888 (SIG 219)
Concessió de permisos d'obres 1859-1888 (SIG 219)
Concessió de permisos d'obres 1900-1925 (SIG 221)
Concessió de permisos d'obres 1900-1925 (SIG 221)
Concessió de llicències d'obres 1941-1955 (SIG 223)
Concessió de llicències d'obres 1941-1955 (SIG 223)
Expedient per a la concessió de llicències d'obres 1966 (SIG 229)
Expedient per a la concessió de llicències d'obres 1966 (SIG 229)
Expedient per a la concessió de llicències d'obres 1969 (SIG 232)
Expedient per a la concessió de llicències d'obres 1969 (SIG 232)
Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 1-50) 1975 (SIG 240)
Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 1-50) 1975 (SIG 240)
Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 31-59) 1977 (SIG 245)
Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 31-59) 1977 (SIG 245)
Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 101-140) 1981 (SIG 258)
Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 101-140) 1981 (SIG 258)
Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 114-156) 1982 (SIG 265)
Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 114-156) 1982 (SIG 265)
Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 157-194) 1982 (SIG 266)
Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 157-194) 1982 (SIG 266)
Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 1-54) 1983 (SIG 268)
Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 1-54) 1983 (SIG 268)
Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 55-83) 1983 (SIG 269)
Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 55-83) 1983 (SIG 269)
Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 81-138) 1984 (SIG 275)
Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 81-138) 1984 (SIG 275)
Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 1-40) 1985 (SIG 277)
Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 1-40) 1985 (SIG 277)
Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 138-171) 1985 (SIG 280)
Expedients per la concessió de llicències d'obres (nº 138-171) 1985 (SIG 280)
Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 107-152) 1988 (SIG 290)
Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 107-152) 1988 (SIG 290)
Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 61-77) 1989 (SIG 293)
Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 61-77) 1989 (SIG 293)
Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 1-50) 1990 (SIG 297)
Expedient per a la concessió de llicències d'obres. (nº 1-50) 1990 (SIG 297)
Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 51-76) 1990 (SIG 298)
Expedients per a la concessió de llicències d'obres (nº 51-76) 1990 (SIG 298)
Resultats 601 a 700 de 2597