S'estan mostrant 2597 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal Santa Maria del Camí
Vista prèvia d'impressió View:

371 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Comptes de pressupost ordinari municipal 1836-1861 (SIG 609)
Comptes de pressupost ordinari municipal 1836-1861 (SIG 609)
Padrons de la contribució d'edificis i solars 1924-1930 (SIG 528/4)
Padrons de la contribució d'edificis i solars 1924-1930 (SIG 528/4)
Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1908-1923 (SIG 631/2)
Llibre d'actes d'arqueig. Mensual 1908-1923 (SIG 631/2)
Llibre d'extraccions 1686-1784 (SIG. 14/2)
Llibre d'extraccions 1686-1784 (SIG. 14/2)
Extractes d'actes. Vegeu: Esborranys d'actes (1.3.1.2) 1973-1978
Extractes d'actes. Vegeu: Esborranys d'actes (1.3.1.2) 1973-1978
Extracte d'actes. Vegeu: Esborranys d'actes (1.4.1.2) 1973-1985
Extracte d'actes. Vegeu: Esborranys d'actes (1.4.1.2) 1973-1985
Correspondència: entrades i sortides 1828-1833 (SIG. 45)
Correspondència: entrades i sortides 1828-1833 (SIG. 45)
Llibre de registre d'entrada de documents 1909-1911 (SIG. 118/2)
Llibre de registre d'entrada de documents 1909-1911 (SIG. 118/2)
Registre de sortida de documents 1919-1922 (SIG. 121/5)
Registre de sortida de documents 1919-1922 (SIG. 121/5)
Expedients per la contractació de gas butano 1967-1987 (SIG. 124/4)
Expedients per la contractació de gas butano 1967-1987 (SIG. 124/4)
Fulls d'empadronament 1833-1857 (SIG. 132)
Fulls d'empadronament 1833-1857 (SIG. 132)
Expedients de reclutament 1858-1865 (SIG. 152)
Expedients de reclutament 1858-1865 (SIG. 152)
Pòlisses d'assegurances d'automòbils 1987-1990 (SIG. 193/6)
Pòlisses d'assegurances d'automòbils 1987-1990 (SIG. 193/6)
Llibre registre de mortalitat per malalties infeccioses 1946-1951 (SIG. 195/4)
Llibre registre de mortalitat per malalties infeccioses 1946-1951 (SIG. 195/4)
Llibre d'actes de la Junta Municipal de Sanitat 1908-1953 (SIG. 197/1)
Llibre d'actes de la Junta Municipal de Sanitat 1908-1953 (SIG. 197/1)
Manaments de pagaments ("Libramientos") 1924-1926 (SIG 407)
Manaments de pagaments ("Libramientos") 1924-1926 (SIG 407)
Llibre general de despeses 1955 (SIG 870)
Llibre general de despeses 1955 (SIG 870)
Expedients dels pressuposts municipals extraordinaris 1925-1973 (SIG 493)
Expedients dels pressuposts municipals extraordinaris 1925-1973 (SIG 493)
Manaments d'ingrés i de pagament del V.I.A.P. 1973-1978 (SIG 500)
Manaments d'ingrés i de pagament del V.I.A.P. 1973-1978 (SIG 500)
Contes dels valors independents i auxiliars del pressupost 1986-1990 (SIG 858/4)
Contes dels valors independents i auxiliars del pressupost 1986-1990 (SIG 858/4)
Llibre de registre de vacunacions. ("Antitificas-paratificas") 1927-1955 (SIG. 197/4)
Llibre de registre de vacunacions. ("Antitificas-paratificas") 1927-1955 (SIG. 197/4)
Llibre auxiliar de caixa 1921-1923 (SIG 642/2)
Llibre auxiliar de caixa 1921-1923 (SIG 642/2)
Llibre de comptes de tresoreria 1988 (SIG 863/5)
Llibre de comptes de tresoreria 1988 (SIG 863/5)
Rectificacions del cens electoral 1981-1985 (SIG 656/1)
Rectificacions del cens electoral 1981-1985 (SIG 656/1)
Expedients d'eleccions municipals a regidors 1845-1877 (SIG 656/3)
Expedients d'eleccions municipals a regidors 1845-1877 (SIG 656/3)
Llibre de bans 1675-1684
Llibre de bans 1675-1684
Llibre de penyores 1690-1701 (SIG 680/2)
Llibre de penyores 1690-1701 (SIG 680/2)
Expedients de judicis de faltes 1935-1944 (SIG 685)
Expedients de judicis de faltes 1935-1944 (SIG 685)
Avisos de celebració de matrimoni canònic 1892-1932 (SIG 698)
Avisos de celebració de matrimoni canònic 1892-1932 (SIG 698)
Declaracions sobre la producció de cereals 1951-1974 (SIG 795/6)
Declaracions sobre la producció de cereals 1951-1974 (SIG 795/6)
Esborranys de les fitxes del cens de tallers artesanals i establiments menors s.a. (s.XX) (SIG 797/3)
Esborranys de les fitxes del cens de tallers artesanals i establiments menors s.a. (s.XX) (SIG 797/3)
Documentació escolar 1878, s.a. (SIG 819/3)
Documentació escolar 1878, s.a. (SIG 819/3)
Llibre de crides 1714-1732 (SIG. 1/2)
Llibre de crides 1714-1732 (SIG. 1/2)
Expendients de nomenament del regidor dipositari 1966-1983 (SIG. 1/7)
Expendients de nomenament del regidor dipositari 1966-1983 (SIG. 1/7)
Llibre de resolucions de Batlia 1952-1958 (SIG. 10/1)
Llibre de resolucions de Batlia 1952-1958 (SIG. 10/1)
Certificacions 1980-1986 (SIG. 35)
Certificacions 1980-1986 (SIG. 35)
Correspondència: entrades nº 327-850, 1991 (SIG. 39)
Correspondència: entrades nº 327-850, 1991 (SIG. 39)
Correspondència: sortides nº 671-1300, 1991 (SIG. 42)
Correspondència: sortides nº 671-1300, 1991 (SIG. 42)
Expedients de secretaria 1850-1989 (SIG. 114)
Expedients de secretaria 1850-1989 (SIG. 114)
Expedients sobre els serveis de les corporacions locals 1952-1974 (SIG. 117/2)
Expedients sobre els serveis de les corporacions locals 1952-1974 (SIG. 117/2)
Parts mensuals de naixements, matrimonis i defuncions 1814-1899 (SIG. 147/2)
Parts mensuals de naixements, matrimonis i defuncions 1814-1899 (SIG. 147/2)
Expedient d'exempcions personals 1880-1885 (SIG. 174)
Expedient d'exempcions personals 1880-1885 (SIG. 174)
Expedients de cotitzacions a la Seguretat Social i declaracions de l' I.R.P.F. 1948-1970 (SIG. 193/4)
Expedients de cotitzacions a la Seguretat Social i declaracions de l' I.R.P.F. 1948-1970 (SIG. 193/4)
Expedients d'anomenament i cessaments de secretari-interventor 1989-1991 (SIG. 190/2)
Expedients d'anomenament i cessaments de secretari-interventor 1989-1991 (SIG. 190/2)
Actes de la Mancomunitat d'Es Raiguer 1989-1991 (SIG. 199/4)
Actes de la Mancomunitat d'Es Raiguer 1989-1991 (SIG. 199/4)
Protocols notarials 1710-1935 (SIG 823/2)
Protocols notarials 1710-1935 (SIG 823/2)
Manuals de llengua, dret... 1678-1952 (SIG 902/1)
Manuals de llengua, dret... 1678-1952 (SIG 902/1)
FuIIs d'afiliació aI "Instituto Nacional de Previsión" 1944 (SIG 903/2)
FuIIs d'afiliació aI "Instituto Nacional de Previsión" 1944 (SIG 903/2)
Expedients de sanció per parcel·lació il·legal de la finca de Son Bieló 1980-1983 (SIG 310/1)
Expedients de sanció per parcel·lació il·legal de la finca de Son Bieló 1980-1983 (SIG 310/1)
Fitxació festes locals. Vegeu: Expedients de regulació d'horari i calendari laboral (2.2.1.4.) 1979-1992
Fitxació festes locals. Vegeu: Expedients de regulació d'horari i calendari laboral (2.2.1.4.) 1979-1992
Expedients per a la col·locació de contadors d'aigua (nº 111-229) 1988-1989 (SIG 324)
Expedients per a la col·locació de contadors d'aigua (nº 111-229) 1988-1989 (SIG 324)
Registre de permisos per pasturar 1879-1891 (SIG 337/7)
Registre de permisos per pasturar 1879-1891 (SIG 337/7)
Llibre de repartiment de forment 1588-1611 (SIG 353/7)
Llibre de repartiment de forment 1588-1611 (SIG 353/7)
Llibre de sentències dels oïdors de comptes 1607-1622 (SIG 356/2)
Llibre de sentències dels oïdors de comptes 1607-1622 (SIG 356/2)
Declaracions personals sobre la propietat rústica i pecuària 1846 (SIG 538)
Declaracions personals sobre la propietat rústica i pecuària 1846 (SIG 538)
Declaracions personals sobre la propietat urbana 1846-1862 (SIG 547/1)
Declaracions personals sobre la propietat urbana 1846-1862 (SIG 547/1)
Repartiment de la contribució extraordinaria de guerra 1838 (SIG 554/4)
Repartiment de la contribució extraordinaria de guerra 1838 (SIG 554/4)
Matricules i llistes cobratòries de la llicència fiscal industrial 1961-1987 (SIG 556/1)
Matricules i llistes cobratòries de la llicència fiscal industrial 1961-1987 (SIG 556/1)
Repartiment general d'utilitats 1846-1893 (SIG 560)
Repartiment general d'utilitats 1846-1893 (SIG 560)
Repartiment de la contribució consums 1883-1915 (SIG 589)
Repartiment de la contribució consums 1883-1915 (SIG 589)
Padrons de l'arbitrici sobre lloguers 1944 (SIG 591/1)
Padrons de l'arbitrici sobre lloguers 1944 (SIG 591/1)
Rebuts de taxes sobre subministrament d'aigua potable. Còpies 1988-1990 (SIG 625/2)
Rebuts de taxes sobre subministrament d'aigua potable. Còpies 1988-1990 (SIG 625/2)
Llibre auxiliar de despeses. 2º semestre 1926 (SIG 634/6)
Llibre auxiliar de despeses. 2º semestre 1926 (SIG 634/6)
Llistes del cens electoral 1981-1986 (SIG 864)
Llistes del cens electoral 1981-1986 (SIG 864)
Expedients d'eleccions generals 1977-1989 (SIG 666/1)
Expedients d'eleccions generals 1977-1989 (SIG 666/1)
Veredes 1588-1820 (SIG 668/4)
Veredes 1588-1820 (SIG 668/4)
LIibre comú de Cúria 1540-1546 (SIG 670/2)
LIibre comú de Cúria 1540-1546 (SIG 670/2)
Expedients de controvèrsies sobre celebracions de matrimoni 1789-1811 (SIG 681/4)
Expedients de controvèrsies sobre celebracions de matrimoni 1789-1811 (SIG 681/4)
Plet per la compra del delme de Campos per part de Monblanch 1641 (SIG 681/5)
Plet per la compra del delme de Campos per part de Monblanch 1641 (SIG 681/5)
Correspondència: entrades i sortides 1947-1949 (SIG 783)
Correspondència: entrades i sortides 1947-1949 (SIG 783)
Expedients d'eleccions de la "H.S.L.G." 1943-1964 (SIG 781/3)
Expedients d'eleccions de la "H.S.L.G." 1943-1964 (SIG 781/3)
Fitxes dels afiliats a la "H.S.L.G." 1952-1967 (SIG 798)
Fitxes dels afiliats a la "H.S.L.G." 1952-1967 (SIG 798)
Notificacions de requeriment de mutualistes 1962-1964 (SIG 801/1)
Notificacions de requeriment de mutualistes 1962-1964 (SIG 801/1)
Bolletins 1955-1974 (SIG 812)
Bolletins 1955-1974 (SIG 812)
Manaments d'ingrés del V.I.A.P. 1988-1990 (SIG 497/1)
Manaments d'ingrés del V.I.A.P. 1988-1990 (SIG 497/1)
Llibre de cadastre 1675 (SIG 503/2)
Llibre de cadastre 1675 (SIG 503/2)
Ordenances fiscals 1916-1979 (SIG 507/2)
Ordenances fiscals 1916-1979 (SIG 507/2)
Padrons dels contribuients per cèdules personals 1894-1905 (SIG 512)
Padrons dels contribuients per cèdules personals 1894-1905 (SIG 512)
Albarans de pagament i d'ingrés 1732-1870 (SIG 821/1)
Albarans de pagament i d'ingrés 1732-1870 (SIG 821/1)
Manaments d'ingrés ("Cargaremes") 1927-1935 (SIG 390)
Manaments d'ingrés ("Cargaremes") 1927-1935 (SIG 390)
Llibre d'inventaris i balanços 1970 (SIG 471/2)
Llibre d'inventaris i balanços 1970 (SIG 471/2)
Llibre diari d'esborranys de despeses 1889-1896 (SIG 490/2)
Llibre diari d'esborranys de despeses 1889-1896 (SIG 490/2)
Manaments de pagament del V.I.A.P. 1985-1990 (SIG 498)
Manaments de pagament del V.I.A.P. 1985-1990 (SIG 498)
Altes, baixes a la contribució industrial i de comerç 1909-1959 (SIG 517/1)
Altes, baixes a la contribució industrial i de comerç 1909-1959 (SIG 517/1)
Padrons de contribució d'immobles, conreus i ramaderia 1845-1856 (SIG 531/2)
Padrons de contribució d'immobles, conreus i ramaderia 1845-1856 (SIG 531/2)
Padrons de la contribució rústica 1956-1990 (SIG 536)
Padrons de la contribució rústica 1956-1990 (SIG 536)
Llibre d'actes de la Junta Pericial 1909-1954 (SIG 553/2)
Llibre d'actes de la Junta Pericial 1909-1954 (SIG 553/2)
Llibre de deutors de la contribució territorial 1819-1822 (SIG 520/2)
Llibre de deutors de la contribució territorial 1819-1822 (SIG 520/2)
Fulls de declaracions del delme de verema 1837 (SIG 555/1)
Fulls de declaracions del delme de verema 1837 (SIG 555/1)
Llibre d'utensilis 1817 (SIG 557/2)
Llibre d'utensilis 1817 (SIG 557/2)
Esborranys dels comptes de les talles i censos 1760-1773 (SIG 563/2)
Esborranys dels comptes de les talles i censos 1760-1773 (SIG 563/2)
Repartiment del cost dels treballs estadístics 1850-1867 (SIG 590/2)
Repartiment del cost dels treballs estadístics 1850-1867 (SIG 590/2)
Llibre d'actes de la Junta Municipal de Beneficència 1926-1937 (SIG. 203/5)
Llibre d'actes de la Junta Municipal de Beneficència 1926-1937 (SIG. 203/5)
Pla Parcial del Polígon Industrial de Son Llaüt 1989-1991 (SIG. 206/2)
Pla Parcial del Polígon Industrial de Son Llaüt 1989-1991 (SIG. 206/2)
Expedients i projectes sobre aigües i clavegueram 1902-1987 (SIG. 208)
Expedients i projectes sobre aigües i clavegueram 1902-1987 (SIG. 208)
Expedients de la constitució de la Junta Local Vinícola 1971-1973 (SIG 328/3)
Expedients de la constitució de la Junta Local Vinícola 1971-1973 (SIG 328/3)
Expedients per a la concessió de parades al mercat de la vila 1988-1989 (SIG 332)
Expedients per a la concessió de parades al mercat de la vila 1988-1989 (SIG 332)
Esborranys d'actes 1930-1944 (SIG. 15)
Esborranys d'actes 1930-1944 (SIG. 15)
Llibre d'actes 1851-1880 (SIG. 19)
Llibre d'actes 1851-1880 (SIG. 19)
Llibre d'actes 1926-1929 (SIG. 30/2)
Llibre d'actes 1926-1929 (SIG. 30/2)
Resultats 301 a 400 de 2597